Heden: Leden Raad van Toezicht

Heden in Den Haag zoekt twee Leden Raad van Toezicht voor 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 15-12-2022Heden is een kunstuitleen en galerie in het centrum van Den Haag. Heden heeft een omvangrijke kunstcollectie met een grote diversiteit aan kunstenaars en wil een breed publiek in contact brengen met hedendaagse kunst. Al 50 jaar kan iedereen bij Heden kunst ervaren in de expositieruimte aan de Denneweg maar ook thuis, op kantoor of online.

De organisatie is in transitie en gaat de komende jaren haar artistieke en financiële basis verder versterken en uitbouwen. Een recent opgestelde visie die zal leiden tot meer marktwerking met behoud van het artistiek-inhoudelijke profiel is daarvoor de leidraad.

Stichting Heden is op zoek naar twee nieuwe

Leden Raad van Toezicht (v/m/x)

 • een lid met financiële kennis
 • een lid met juridische kennis

4 vergaderingen per jaar

Raad van Toezicht
Heden werkt conform de Governance Code Cultuur en volgt de Code Culturele Diversiteit. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en is werkgever van de directie van Heden. Zij houdt toezicht op en adviseert over het realiseren van de missie, het doel en het maatschappelijk effect van de organisatie.

Belangrijk is dat leden van de Raad van Toezicht elkaar aanvullen. De leden zijn in staat om met de directie mee te denken op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht (RvT) op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn. Dit vraagt van de leden van de Raad van Toezicht een bepaalde achtergrond, specifieke vaardigheden en kennis. De vakinhoudelijke kennis op deelgebieden is van belang voor het functioneren van de Raad van Toezicht als geheel.

Algemeen profiel
De huidige RvT zoekt met ingang van najaar 2023 twee nieuwe RvT-leden. Gezien haar huidige samenstelling* gaat de voorkeur uit naar één toezichthouder die beschikt over financiële kennis en één die beschikt over juridische kennis.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht streven wij naar een evenwichtige vertegenwoordiging voor wat betreft geslacht, leeftijd, culturele achtergrond, deskundigheid, ervaring en relevantie van het lokaal en landelijk netwerk.

Ook aantoonbare binding met Den Haag is een pre.

Daarnaast heeft de kandidaat

 • Aantoonbare affiniteit met de kunst- en/of cultuursector.
 • Ervaring met bestuurlijke processen in een toezichthoudende of bestuurlijke rol.
 • Het vermogen om de ontwikkelingen in de kunstsector in relatie tot Heden te duiden.
 • Het vermogen om de positie van Heden binnen een netwerk van relevante (overheids-, maatschappelijke en private) organisaties te duiden en hierover te adviseren.
 • Kennis van en ervaring met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en samenwerking tussen profit & non-profit organisaties.
 • Een onafhankelijke instelling, zonder zakelijk of financieel belang in Heden of haar partners.
 • De kandidaat is integer, toegankelijk , communicatief vaardig en heeft gevoel voor humor.

Specifieke expertise
Toezichthouder Financieel (penningmeester)

 • Ervaring met financiële verantwoording, financiën en budgetteren.
 • Ervaring in het aansturen van werkzaamheden van de externe accountant.
 • Ervaring als sparringpartner inzake financiële en administratieve vraagstukken.
 • Kennis van bedrijfskunde en organisatieontwikkeling.

Toezichthouder Juridisch

 • Affiniteit met juridische vraagstukken die relevant zijn voor de kunstsector.
 • Inzicht in het arbeidsrecht en bestuursrecht.
 • Inzicht in juridische consequenties van besluiten.

Tijdsbesteding en kostenvergoeding
De functie vraagt een tijdsbesteding van minimaal vier avondvergaderingen per jaar, exclusief voorbereidingstijd. Hiervoor geldt een onkostenvergoeding.

Procedure
De sollicitatieprocedure staat open tot 15 december 2022. De gesprekken met de voorzitter van de RvT en één van de andere leden vinden plaats op 19 en 20 januari 2023. Het streven is de benoemingen eind februari 2023 te hebben afgerond.

Graag ontvangen wij voor 15 december 2022 uw motivatiebrief en cv per e-mail aan rvt@heden.nl. De voorzitter Annet Zondervan is beschikbaar voor meer informatie via dit mailadres.

* Annet Zondervan, voorzitter / Baldwin Kramer, penningmeester / Pawel Pokutycki, lid / Antonio Jose Guzman, lid.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.