Cappella Pratensis: Bestuursleden

Cappella Pratensis in ’s-Hertogenbosch zoekt twee Bestuursleden voor 6-8 bijeenkomsten per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenCappella Pratensis is een ensemble dat gespecialiseerd is in de muziek van Josquin Desprez en andere polyfonisten uit de 15e en 16e eeuw. In uitvoeringen brengt het ensemble doorlopend originele programma’s en interpretaties, gebaseerd op eigen onderzoek.

Het aantal uitvoeringen per jaar ligt tussen 60 en 80, waarvan driekwart in Nederland en België en een kwart in meer dan 15 Landen in Europa en Amerika. Bijna jaarlijks brengt het een cd uit. Een aantal daarvan werd bekroond.

Cappella Pratensis is op zoek naar twee bestuursleden, waaronder een voorzitter. Bestuursleden van Cappella Pratensis zijn geworteld in of hebben een sterke affiniteit met de culturele wereld vanuit een brede maatschappelijke oriëntatie.

Bestuursleden

Voorzitter / Bestuurslid

6 – 8 bijeenkomsten per jaar

Zij zijn bekend met en hebben feeling met de bijzondere polyfone muziek, die de Cappella met veel succes ten gehore brengt. Oog voor de systematiek van de cultuursubsidiëring en de actualiteit in het culturele veld is een aanbeveling. Expertise op het vlak van cultureel ondernemerschap en publieksbereik is welkom. Bewezen kwaliteit op het gebied van fondsenwerving en development is een pre, evenals een lokaal, provinciaal en (inter)nationaal relevant netwerk en bekendheid met de Nederlandse podia.

Wat verder? Een oorspronkelijk en analytisch denkvermogen, gevoel voor beleid, innovatieve denkkracht en goed kunnen samenwerken.

De voorzitter beweegt zich soepel op alle (politiek-bestuurlijke) niveaus en fungeert ook als ambassadeur van het gezelschap. Voor het nieuw te benoemen bestuurslid zijn goede contacten in het provinciale bedrijfsleven een pre.

Het bestuur vergadert 6-8 keer per jaar. Voor beide functies geldt dat zij onbezoldigd zijn.

Hebt u interesse? U kunt uw motivatie, vergezeld van een curriculum vitae sturen naar Cappella Pratensis, ter attentie van Frits Hoeve, secretaris, via fritshoeve@hotmail.com onder vermelding van Vacature Cappella Pratensis.

U kunt over de vacatures nader informatie inwinnen bij Richard l’Ami, 06-183 033 32 en Bert Brunninkhuis 06-396 007 74.

Veel inhoudelijke informatie over Cappella Pratensis vindt u ook op www.cappellapratensis.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.