Westland Cultuurweb: Leden Raad van Toezicht

Westland Cultuurweb in Naaldwijk zoekt twee Leden Raad van Toezicht, waaronder een voorzitter voor 4 tot 6 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 02-10-2022



Westland Cultuurweb is opgericht in 2013 en is een netwerkorganisatie voor kunst, cultuur en educatie in de gemeente Westland. De werkzaamheden richten zich grotendeels op vier gebieden:

  • Het stimuleren en ontwikkelen van cultuureducatie in het onderwijs.
  • De inkoop van buitenschoolse cultuureducatie voor kinderen en jongeren.
  • Het ondersteunen, faciliteren en verbinden van het brede culturele veld in de gemeente Westland.
  • Het stimuleren en ontwikkelen van kunst- en cultuurparticipatie binnen het sociaal domein.

De Raad van Toezicht is op zoek naar twee

Leden Raad van Toezicht

waaronder een voorzitter

4 tot 6 vergaderingen per jaar

Wegens het vertrek van de voorzitter en een lid zijn wij op zoek naar twee leden waaronder een een voorzitter. Bij voorkeur met een achtergrond in de cultuureducatie en (een visie op) kunst en cultuur. Juridische expertise is een pré.
Wegens mogelijke belangenverstrengeling zoeken wij kandidaten die op dit moment niet in een bestuurlijke of leidinggevende functie met deze expertises binnen het Westland werkzaam zijn.

De Raad van Toezicht – Westland Cultuurweb
Betrokken – Ambitieus – Moedig – Integer

De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van de organisatie en de directeur-bestuurder. Dat gaat ook om toezicht op de strategie, het gevoerde beleid en het beleid voor de toekomst. De Raad van Toezicht heeft in dit verband een klankbordfunctie, monitort en reflecteert op keuzevraagstukken waarmee de directeur-bestuurder wordt geconfronteerd.

De Raad van Toezicht bestaat uit (maximaal) vijf leden. De leden hebben allen een maatschappelijke achtergrond en inbedding, waardoor zij de context van Westland Cultuurweb gezamenlijk goed kunnen overzien. Hierdoor kent het toezicht niet alleen diepgang, maar kan de toezichtstaak ook vanuit de samenleving een brede invulling krijgen.

Van de voorzitter worden bovendien de volgende kwaliteiten verwacht: onafhankelijkheid, daadkracht, een visie op korte en lange termijn. Van de andere leden wordt verwacht dat zij affiniteit hebben met de culturele sector, bestuurlijke ervaring hebben en een teamspeler zijn. Zij hebben een hbo / academisch werk- en denkniveau.

Voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een beperkte (onkosten)vergoeding beschikbaar.

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

  • Maatschappelijk heterogene samenstelling.
  • Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders.
  • Leden zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken.
  • Het team is evenwichtig samengesteld in termen van teamrollen; dit aspect wordt jaarlijks door de Raad geëvalueerd.

De sfeer binnen de Raad van Toezicht kenmerkt zich door modern toezichthouderschap, informeel, open en transparant. Goede verbinding met stakeholders is een essentieel onderdeel van deze aanpak.

Interesse?
Reacties met CV en korte motivatie graag uiterlijk 2 oktober 2022 verzenden naar info@westlandcultuurweb.nl. ter attentie van de heer Eric Borggreve. Geeft u daarbij aan op welke vacature u reageert? In de week van 17 oktober 2022 voeren wij gesprekken met mogelijke kandidaten.

Voor meer informatie kan contact gezocht worden met mevrouw Steffie Michels, huidig voorzitter Raad van Toezicht, telefoon 085-0133 600. Meer specifieke informatie over ons beleid is hier te vinden.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.