Theatergroep Drang: Artistiek leider

Theatergroep Drang in Den Haag zoekt een Artistiek leider, aantal uur in overleg | Vacature voor een Betaalde functie, Nader te bepalen | Sluitingsdatum: 01-11-2022Theatergroep Drang is op zoek naar een nieuwe Artistiek Leider.

Drang in het kort
Drang ontwikkelt cultuureducatie voor (v)mbo-jongeren, vanuit hun eigen belevingswereld en over onderwerpen die hen aangaan.
Drang gelooft dat theater bewustwording en begrip teweegbrengt.
Drang is opgericht in 1995 en staat sindsdien onder de artistieke leiding van pedagoge en theatermaakster Lucienne van Amelsfort.
Drang is een professioneel theatergezelschap dat aanvankelijk naast grote locatie theaterproducties altijd een educatief programma en apart aanbod verzorgde voor jongeren. Gedurende de laatste negen jaar is Drang zich uitsluitend op cultuureducatie gaan richten omdat er veel vraag naar was en we daar erg goed in blijken te zijn.

Missie
Drang staat midden in de samenleving en beweegt zich op het snijvlak van kunst en educatie. Volgens Drang moet theater dilemma’s blootleggen, discussie uitlokken, belangrijke actuele thema’s en heikele onderwerpen uit de jongerencultuur aansnijden. En dat kan alleen als de voorstelling de jongeren uitdaagt, ontroert, provoceert, hen confronteert en uitnodigt tot nadenken. Herkenning is de eerste stap in bewustwording over de eigen keuzes en mogelijkheden. Daarnaast kunnen jongeren zich via theater identificeren met personages buiten hun referentiekader en krijgen ze meer begrip voor de gevoelens van anderen.

Doelgroep mbo-studenten
Drang richt zich primair op jongeren in het mbo: een gevoelige en uitdagende doelgroep. Onder deze jongeren tussen 16 en 22 jaar manifesteren culturele verschillen en vooroordelen zich doorgaans het sterkst. Daarbij is het een vergeten groep in de theaterwereld. Hoewel mbo-studenten een beroepsopleiding volgen worstelen ze met dezelfde dilemma’s als pubers. De zoektocht naar een eigen identiteit is in volle gang. Grenzen worden onderzocht en meningen gevormd, terwijl hun leven en keuzes mede worden bepaald door vrienden, groepsdruk, onwetendheid of vooringenomenheid. Cruciale vragen voor hen zijn: wie ben ik, wat wil ik en wat heb ik daarover te zeggen?

Opgebouwde relaties
De bestaande relaties met mbo-instellingen kunnen wij nu omzetten in een meerjarige samenwerking dankzij een driejarige subsidie van VSB en Fonds 1818. Hierdoor kunnen we onze impact uitbreiden en duurzaam bijdragen aan de bewustwording van jongeren. Dat weten we uit ervaring, want dankzij een driejarige subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) heeft Drang een uitgebreide leerlijn kunnen ontwikkelen voor de vmbo praktijkschool Heldring College Den Haag. De ervaringen die hier zijn opgedaan wil Drang graag inzetten bij andere scholen en op dit moment wordt een nieuwe aanvraag voorbereid bij het FCP voor de komende drie jaren.

Drang is trots op wat zij heeft gerealiseerd. Vanuit onze kennis en ervaring weten we wat er nodig is om een duurzame samenwerking met onderwijsinstellingen op te bouwen.

Het vergt een lange adem en investering in tijd en energie om de scholen te betrekken en medeverantwoordelijk te maken. Door onder meer jarenlange financiële steun van de gemeente Den Haag en Fond1818 is dit bij ROC Mondriaan in Den Haag in de loop der jaren gelukt. Daar is Drang nu een vaste partner: er zijn wachtlijsten voor de voorstellingen en de docenten kennen de meerwaarde van de theatrale aanpak uit ervaring.

Drang ontvangt sinds 2021 structurele subsidie van de gemeente Den Haag ten behoeve van de huisvesting. Hieruit spreekt niet alleen vertrouwen, het biedt ook enige continuïteit.

Bestendiging, continuïteit en bereik
Nu Drang structurele subsidie ontvangt voor de komende drie jaar én de lastigste corona-gevolgen achter ons lijken te liggen is een nieuwe fase aangebroken. Een meerjarenplan en -visie is nodig. Dit zou de nieuwe artistiek leider mede moeten ontwikkelen en uitrollen.

Theatergroep Drang is een stichting die bestuurd wordt door een bestuur dat niet te veel op afstand staat. Er is een zakelijk leider en een team van freelancers en er is een wisselende groep zeer betrokken acteurs.

Artistiek Leider Lucienne van Amelsfort wil gezien haar leeftijd gaan afbouwen. Het bestuur kan zich voorstellen dat een nieuwe Artistiek Leider de rol op zicht neemt met een overdrachtsperiode.

Artistiek leider

in overleg

Profiel artistiek leider Drang
We zoeken iemand met in ieder geval onderstaande kwaliteiten:

 • affiniteit met deze doelgroep
 • visie op educatie (totaal)theater
 • ontwikkelen beleid en visie Drang
 • kunnen samenwerken in een team
 • kunnen leidinggeven
 • netwerken / promoten Drang
 • kunnen overleggen / samenwerken met maatschappelijke organisaties
 • schrijven van subsidies / beleidsstukken

Een aanbeveling is als kandidaten een of meer van de onderstaande kwaliteiten meenemen:

 • ervaring in ontwikkelen /regisseren educatieve voorstellingen voor (V)MBOers
 • kennis van dramaturgie
 • kennis / kunnen inzetten van andere disciplines (muziek, dans, video etc.)
 • kennis van actuele onderwerpen binnen de jongeren cultuur
 • ervaring / kennis van didactische processen
 • uitzetten van een leerlijn / schrijven van lesbrieven

In overleg met het bestuur en leden van het team kunnen we onderzoeken wat de beste aanstellingsvorm is. Freelance of een aanstelling en het aantal uren zijn allemaal bespreekbaar.

Beloning is conform CAO Theater en Dans.

Sollicitaties kan je tot 1 november sturen naar Yvonne Hagenaars (voorzitter bestuur) en voor informatie kan je contact opnemen met Onno Ephraim (zakelijk leider) of Ard van Rijn (penningmeester bestuur).

Heet u vragen naar aanleiding van deze vacature dan kunt u contact opnemen met zakelijk leider Onno Ephraim (onno@drang.nl) of met het bestuur (bestuur@drang.nl).

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.