Stichting Beheer Sophiahof: Bestuurslid

Stichting Beheer Sophiahof in Den Haag zoekt een Bestuurslid | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 21-10-2022Museum Sophiahof in Den Haag is de ‘pleisterplaats’ van en voor Indisch-Moluks Nederland. Op deze plek geven meerdere stakeholders samen invulling aan de culturele en historische erfenis van voormalig Nederlands-Indië en verbinden daarmee organisaties, generaties en de samenleving.

Stichting beheer Sophiahof is verantwoordelijk voor het beheer en medeverantwoordelijk voor de exploitatie van een prachtig negentiende-eeuws pand met tuin in het centrum van Den Haag. Onze missie is het actief bijdragen aan de betekenis van het Indisch-Molukse materiële en immateriële erfgoed en het levend houden daarvan in het collectieve bewustzijn van alle Nederlanders. De zalen in het pand worden zo optimaal mogelijk benut voor (eigen) publieksactiviteiten en voor verhuur aan externen. Ook runnen wij het museumcafé en de museumwinkel.

Het fundament van Stichting beheer Sophiahof is inmiddels gelegd en nu is het tijd voor de volgende fase in de ontwikkeling van de organisatie. Diverse landelijke Indisch-Molukse organisaties zijn huurders in Museum Sophiahof. Op dit moment zijn dat de het Indisch Herinneringscentrum, het Moluks Historisch Museum, Stichting Pelita en Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945. Het Indisch Platform is geen huurder, maar wel een belangrijke stakeholder van Museum Sophiahof. Museum Sophiahof bestaat sinds 2019 en heeft een unieke positie in het museale veld. Wij zoeken een bestuurslid die de stichting, samen met de medebestuurders en directeur, zakelijk en organisatorisch naar het volgende niveau weet te brengen.

Bestuurslid

Wie zijn wij?
Stichting beheer Sophiahof heeft 6 betaalde medewerkers en een pool van 75 vrijwilligers. Gezamenlijk dragen zij zorg voor de operatie en (mede)exploitatie van Museum Sophiahof en het beheer van het pand en de tuin. Voor de komende jaren zijn de doelen van de stichting het ontwikkelen van een groeiend publiek met (eigen) programmering en het optimaliseren van de verhuur van de zalen; uiteraard in combinatie met een solide en robuuste bedrijfsvoering. De stichting ontvangt een jaarlijkse bijdrage van het ministerie van VWS en genereert eigen inkomsten uit verhuur, horeca en de museumwinkel.

Wie zoeken wij?
Je zal de functie van secretaris binnen het bestuur bekleden. Je bereidt samen met de directeur de besluitvorming van het bestuur voor, zoals de periodieke bestuursvergadering, de jaarlijkse begroting, jaarstukken (jaarrekening en verslag) en ook periodieke financiële en voortgangsrapportages. Het bestuur wordt voor notulering en andere secretariële processen ondersteund door het secretariaat van de stichting.

Je hebt ervaring in een complexe bestuurlijke en politieke omgeving met meerdere stakeholders op verschillende terreinen. Het is een pluspunt wanneer je ervaring hebt met organisaties die werken met een grote pool vrijwilligers.

Je neemt actief deel aan het maandelijks overleg van het bestuur. Aanvullend zijn er periodieke overleggen met de raad van toezicht en de raad van advies; vanuit het bestuur zal de secretaris invulling geven aan eventuele voorbereidingswerkzaamheden voor deze overleggen.

De leden van het bestuur van de stichting worden benoemd door de raad van toezicht. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste twee en maximaal drie leden. Deze bestuurders zijn belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is ook bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten en is namens de stichting de werkgever van de medewerkers in loondienst. Daarnaast kent de Stichting beheer Sophiahof een raad van advies, waarin de stakeholders van de Sophiahof zitting hebben. Naast affiniteit met onze missie en met de Indisch-Molukse gemeenschap heb je ook:

  • bestuurlijk ervaring, bij voorkeur in een culturele instelling.
  • affiniteit met cultureel ondernemerschap.
  • de beschikking over een hands-on-mentaliteit en heb je voldoende tijd om bestuurlijke inzet te leveren bij een organisatie in ontwikkeling in een politiek en maatschappelijk dynamische omgeving.
  • een teamplayersmentaliteit en ben je in staat en bereid om, in goede collegiale verhoudingen, een bijdrage te leveren aan de menings- en besluitvorming van het bestuur; tevens ben je op jouw expertiseterrein een constructieve sparringpartner voor de directeur.
  • bedrevenheid in het opzetten en onderhouden van voor het museum belangrijke netwerkcontacten.
  • een onafhankelijke geest en houding daar waar het gaat om het maken van afwegingen en besluitvorming.
  • Ten slotte ben je consciëntieus, goed georganiseerd en precies. Je hebt uitmuntende planningsvaardigheden, je kan goed het overzicht verkrijgen en behouden en je hebt uitstekende sociale vaardigheden.

Het betreft een onbezoldigde functie. Er is een onkostenvergoeding (wettelijke vrijwilligersvergoeding) beschikbaar. Geïnteresseerd? Mail je motivatie met cv uiterlijk 21 oktober 2022 naar secretariaat@museumsophiahof.nl.

Voor inhoudelijke vragen kan je via het secretariaat van Stichting beheer Sophiahof contact opnemen met de voorzitter van het bestuur Erwin Sjoerdsma, telefoon 070 – 200 5060.

De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op 4 november 2022; en de 2e gespreksronde zal plaatsvinden op 11 november 2022.

Gelijkheid, inclusiviteit en diversiteit zit in het DNA van Museum Sophiahof. Wij zien er op toe deze kernwaardes in ons wervings- en selectieproces niet uit het oog te verliezen.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.