Orkest de Ereprijs: Bestuurslid

Orkest de Ereprijs in Apeldoorn zoekt Bestuursleden (voorzitter en penningmeester) voor ca. 4 uur per maand | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 02-10-2022Al ruim 40 jaar is Orkest De Ereprijs hét ensemble voor nieuwe muziek in het oosten van Nederland. Als ‘instrument voor levende componisten’ geeft Orkest De Ereprijs opdrachten aan componisten voor composities die het orkest zelf uitvoert. Daarnaast neemt het collectief het initiatief voor vernieuwende, interdisciplinaire projecten die het realiseert in samenwerking met partners. Met deze aanpak heeft De Ereprijs een eigen plaats verworven in de wereld van de nieuw gecomponeerde muziek.

De belangrijkste pijlers van ons collectief zijn vernieuwing, educatie, talentontwikkeling en interdisciplinariteit. De opdrachten die wij geven aan componisten en onze concerten zijn multidisciplinair, met een gevarieerde inzet van zangers, instrumentalisten, elektronische kunstenaars, dansers, theatermakers en filmers. Inmiddels heeft De Ereprijs ruim 400 opdrachtcomposities uitgeschreven en uitgevoerd.

Orkest De Ereprijs bestaat uit 14 musici die spelen onder leiding van verschillende (gast)dirigenten. De musici vormen samen de leden van de vereniging De Ereprijs. Deze leden benoemen en controleren het bestuur, dat op zijn beurt een directie aanstelt voor de dagelijkse uitvoering van het beleid. De artistiek leider en zakelijk leider vormen samen de directie. Orkest De Ereprijs is gevestigd in Apeldoorn. Orkest De Ereprijs volgt de Governance Code Cultuur en onderschrijft tevens de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.

Orkest de Ereprijs zoekt

Bestuursleden (voorzitter en penningmeester)

ca. 4 uur per maand

Het bestuur (onbezoldigd) is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van Orkest De Ereprijs, mede in het licht van de opdracht van het ensemble zoals gegeven door de subsidiegevers: Fonds Podiumkunsten, Provincie Gelderland en de gemeenten Apeldoorn en Arnhem. Het bestuur is werkgever van de directie, waaraan de dagelijkse uitvoerig van het beleid gedelegeerd is. Het bestuur stelt de begroting, de jaarrekening en het beleidsplan vast en is sparringpartner van de directie. Het bestuur vergadert minimaal 4 x per jaar. Daarbij zijn de artistiek leider en zakelijk leider aanwezig. Het bestuur bestaat uit vijf leden en beschikt over relevante expertise op het gebied van hedendaagse muziek, podiumkunsten, overheidsbeleid, management, financiën, hrm, communicatie en marketing. De portefeuilles zijn momenteel als volgt verdeeld:

 • Voorzitter – bestuurlijk profiel
 • Penningmeester – financieel profiel
 • Bestuurslid – artistiek profiel makersperspectief
 • Bestuurslid – artistiek profiel ensembleperspectief
 • Bestuurslid – profiel strategie en organisatie

Voorzitter
De voorzitter geeft leiding aan de vergaderingen van het bestuur. Ook vertegenwoordigt de voorzitter de vereniging bij subsidiegevers en is de voorzitter sparring partner voor de directie inzake bestuurlijke zaken. Onze ideale voorzitter beschikt over:

 • Ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in (een) culturele organisatie(s)
 • Ervaring met subsidierelaties
 • Affiniteit met hedendaagse muziek

Penningmeester
De penningmeester behartigt de financiële portefeuille binnen het bestuur. De penningmeester voert namens het bestuur overleg met de accountant en is sparringpartner van de zakelijk leider inzake financiën – denk aan jaarrekening, kwartaalrapportages, meerjarenplannen etc. Onze ideale penningmeester beschikt over:

 • Ruime ervaring in een verantwoordelijke financiële functie, bijvoorbeeld als CFO of accountant
 • Bij voorkeur bestuurlijke ervaring
 • Affiniteit met hedendaagse muziek

Procedure
De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door cultureel searchbureau Marina Wijn Consultants. Contactpersoon voor deze vacature is Maartje Broekhans. Wij ontvangen je sollicitatie (CV en motivatiebrief) graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zondag 2 oktober 2022 via info@maartjebroekhans.nl.

Aanvullende informatie
Extra informatie is te vinden op www.ereprijs.nl. Voor vragen kan je contact opnemen met Maartje Broekhans: 0618254470, info@maartjebroekhans.nl.

Je reactie is zeer welkom
Heb je zelf belangstelling voor deze functie of wil je ons attenderen op een mogelijke kandidaat, neem dan contact op met Maartje Broekhans.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.