Museumregister Nederland: Lid Registratiecommissie

Museumregister Nederland in Hilversum zoekt Leden Registratiecommissie voor 4 a 5 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 02-10-2022Museumregister Nederland beheert een register van Nederlandse instellingen die voldoen aan de in de Museumnorm vastgelegde kwaliteitscriteria. Geregistreerde instellingen worden getoetst bij aanmelding voor registratie en daarna steekproefsgewijs.

De activiteiten van de registratiecommissie vloeien voort uit de Museumnorm en de procedureregels voor registratie. Op basis van de auditrapporten en bespreking van de bevindingen met elkaar en de betrokken auditoren tijdens commissievergaderingen, adviseert de registratiecommissie aan het bestuur van Museumregister Nederland over het behalen/behouden van vermeldingen in het Museumregister.

Voor de registratiecommissie van Museumregister Nederland zoeken wij nieuwe leden. Enerzijds voor vervanging van een vertrekkend commissielid, anderzijds voor uitbreiding van de disciplines binnen de commissie.

Leden Registratiecommissie

4 a 5 vergaderingen per jaar

Wij zoeken kandidaten met specifieke deskundigheid op één of meerdere van de volgende terreinen:

 • presentatie en educatie
 • digitalisering
 • cultureel ondernemerschap
 • het not-for-profit beginsel uit de ethische code voor musea

Kandidaten met ervaring met zowel collectiebeherende instellingen als presentatieinstellingen en open expositieruimten worden in het bijzonder uitgenodigd om te reageren.

Ervaring met zowel grotere als kleinere kunst- en cultuurinstellingen is een pre. In de samenstelling van de commissie wordt voorts gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging op het gebied van gender, leeftijd, achtergrond en ervaring.

De beoogde start is najaar 2022 in de vorm van inlezen en bijwoning van de commissievergadering in de tweede helft van november 2022, vooruitlopend op formele benoeming per 2023.

Expertisegebieden registratiecommissie
Gezamenlijk beslaan de leden van de commissie alle onderwerpgebieden van de Museumnorm. De algemene expertisegebieden en vereiste competenties van de leden van de commissie omvatten:

 • Actuele deskundigheid m.b.t. alle onderwerpen uit de Museumnorm en één of meerdere specifieke gebieden;
 • Kennis van de werkprocessen binnen museale instellingen;
 • Kennis van organisaties met uitsluitend betaalde krachten, uitsluitend onbetaalde krachten en combinaties daarvan;
 • Kennis van internationale kwaliteitskaders voor musea (incl. ethische code);
 • Kennis van kwaliteitsmanagement in het algemeen en van praktijkgerichte accreditatie;
 • Kennis van landelijke museale ontwikkelingen en huidig cultuurbeleid;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving.

Competenties

 • Onbevangen, positief kritische opstelling;
 • Analytisch denkvermogen;
 • Nauwkeurig, besluitvaardig, taalvaardig;
 • Betrokken;
 • Discreet en integer.

Indicatie werkbelasting
De commissie komt vier a vijf keer per jaar bijeen voor een vergadering van ruim twee uur. Per vergadering worden gemiddeld 8 nieuwe dossiers besproken. Daarnaast zijn er gemiddeld 10 dossiers die op eerder openstaande punten aangevuld zijn. De beoordeling van de dossiers tijdens de vergadering wordt voorbereid via digitale communicatiekanalen. Gemiddeld kost dit 1 uur per dossier.

Zittingstermijnen
De zittingstermijn van commissieleden is vier jaar, met de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming.

Onkostenvergoeding
Leden van de registratiecommissie ontvangen een onkostenvergoeding in de vorm van vacatiegelden ad €430 per vergadering.

VOG
Commissieleden wordt gevraagd een positieve Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.

Vragen
Neem bij vragen contact op met ons via vacature@museumregisternederland.nl, of 085 – 060 89 08 (best bereikbaar ma-do tussen 9 en 17 uur, laat zo nodig een voicemail achter).

Reageren
Heeft u interesse in deze functie en herkent u zich in het gestelde profiel? Stuur dan uw CV en een korte motivatie naar vacature@museumregisternederland.nl o.v.v. vacature registratiecommissie.

U kunt tot 2 oktober 2022 reageren.

De gesprekken zullen medio oktober plaatsvinden in Hilversum.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.