Drawing Centre Diepenheim: Lid Raad van Toezicht

Drawing Centre Diepenheim in Diepenheim zoekt drie Leden Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenDrawing Centre Diepenheim is een kunstpodium met een focus op tekenen, in een breed, hedendaags perspectief. Drawing Centre Diepenheim stelt dat de waarde van tekenen altijd actueel is. Tekenen staat aan de basis van ideeën en vormt de grondslag voor vele en diverse kunstpraktijken. Drawing Centre Diepenheim stimuleert het denkend, invoelend en onderzoekend studeren op tekenen als verbindend medium en faciliteert dat door als kunstpodium trefpunt te zijn voor ontmoeting, onderzoek en uitwisseling. Het Drawing Centre organiseert presentaties, residenties, masterclasses en publicaties, en biedt een breed publieks- en educatieprogramma.

Onlangs is onze naam gewijzigd van Kunstvereniging Diepenheim in Drawing Centre Diepenheim, wijzigde onze rechtsvorm van vereniging in stichting en wijzigde onze bestuursvorm van een bestuursmodel in een Raad van Toezicht model.

Daarom zijn wij nu op zoek naar drie leden die onze nieuwe Raad van Toezicht gaan vormen:

Leden Raad van Toezicht

 

 • Een voorzitter van de Raad van Toezicht.
 • Een lid met kennis van het werkveld van de hedendaagse beeldende kunst.
 • Een lid met feeling voor de kansen en uitdagingen van onze landelijke ligging.

Elk lid van deze Raad beschikt over de volgende kwaliteiten

 • Affiniteit met de hedendaagse beeldende kunst en de missie en visie van Drawing Centre Diepenheim.
 • Een passende rolopvatting dus een goed evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen om de directeur-bestuurder als klankbord en sparringpartner bij te staan.
 • Maatschappelijke sensitiviteit, een onafhankelijke opstelling en verantwoordelijkheidsgevoel voor het geheel.
 • Een toegankelijke persoonlijkheid met relativeringsvermogen en humor;
 • Een relevant, en bij voorkeur voor Drawing Centre Diepenheim nieuw, netwerk en de bereidheid dat in te zetten.
 • Affiniteit met vraagstukken rond inclusie en diversiteit.
 • Inzicht in het samenspel met de lokale en nationale overheid en de politiek-bestuurlijke context waarin Drawing Centre Diepenheim opereert.
 • In staat een opbouwende rol te vervullen in het geheel van de Raad van Toezicht.

Een van de leden beschikt over de volgende kwaliteiten

 • Bestuurlijke ervaring op het vlak van financiering.
 • Kennis van strategische financiële planning en inrichting van administratie en het vaststellen van jaarrekeningen, meerjarenbegrotingen en financiële rapportages – ofwel toezicht op interne risicobeheersings- en controlesystemen.
 • In staat de vertaalslag maken van cijfers naar de gang van zaken in ons kunstpodium.

Twee leden zijn bereid om zitting te nemen in de auditcommissie.

Voor de voorzitter geldt daarnaast

 • Leidinggevende ervaring en/of relevante kennis van werkgeverschap / Human Resources.

Voor het lid met kennis van het werkveld van de hedendaagse beeldende kunst geldt daarnaast

 • In staat en beschikbaar om Drawing Centre Diepenheim te representeren bij verschillende evenementen.

Voor het lid met feeling voor de kansen en uitdagingen van onze landelijke ligging geldt daarnaast

 • Woonachtig in de regio.

De Raad geeft gevraagd, maar ook ongevraagd, zowel anticiperend als reflecterend, advies als daar aanleiding toe is. De Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar bijeen en de leden zijn zo veel mogelijk aanwezig bij openingen en events. De sfeer en wijze van omgang is open en professioneel, de Raad fungeert als team waarbij ieders kracht benut en gerespecteerd wordt. Transparantie, zelfreflectie en inclusie zijn daarbij belangrijke pijlers. Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier jaar.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging, maar kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.

Drawing Centre Diepenheim ontvangt reacties graag via marlies.leupen@drawingcentre.nl. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Marlies Leupen, directeur / bestuurder bij Drawing Centre Diepenheim (06-51821225).

Drawing Centre Diepenheim gelooft in de kracht van diversiteit en streeft daarom naar een diverse samenstelling van de Raad van Toezicht.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.