Deventer Verhaal: Leden Raad van Toezicht

Deventer Verhaal in Deventer zoekt twee Leden Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 23-10-2022Deventer wil haar cultureel erfgoed met een groot publiek delen. Met haar rijke geschiedenis, erfgoedcollectie, monumenten, landgoederen, evenementen en producties heeft de stad sterke troeven in handen. Sinds 1930 is de samenstelling van de bevolking veranderd. Op dit moment heeft ruim 10% van de inwoners een niet-westerse achtergrond, waarmee ook het culturele landschap van de stad is verbreed.

Deventer Verhaal is een zelfstandige en flexibele organisatie voor cultureel erfgoed die nauw samenwerkt met andere organisaties binnen de stad. Het verhaal begint bij Museum De Waag als gastvrij startpunt voor bezoekers. In de Waag zijn inspirerende tentoonstellingen te zien met de Deventer collectie als uitgangspunt. Per tentoonstelling kan dit uitgebreid worden met bruiklenen of andere aanvullingen.

Het Deventer Verhaal legt relaties met partners in het culturele veld van Deventer. De eigen collectie kan daarmee gekoppeld worden aan monumenten en verhalen in de stad en omstreken. Door deze brede aanpak komen de verschillende gezichtspunten van de geschiedenis van Deventer en haar inwoners optimaal tot uiting en wordt een gevarieerd publiek bediend.

De musea
De stichting beheert en exploiteert Museum De Waag en Speelgoedmuseum Deventer. Deventer Verhaal streeft er naar een groter publiek te gaan bedienen en daarmee een stimulans te zijn voor het cultuurtoerisme in Deventer.

De organisatie
Het team bestaat momenteel uit circa 22 vaste medewerkers. Daarnaast werkt de stichting met een groot aantal vrijwilligers.

De Raad van Toezicht
Deventer Verhaal hanteert de Governance Code Cultuur en streeft derhalve naar een zo divers mogelijke samenstelling van de Raad van Toezicht. Daarbij wordt specifiek gestreefd naar een diverse en inclusieve samenstelling van de Raad. In dat kader wordt toetreding van een lid met niet-westerse achtergrond toegejuicht.

Deventer Verhaal zoekt per 1 januari 2023 twee leden voor de Raad van Toezicht die bereid zijn hun tijd en expertise in te zetten voor de geschiedenis en de cultuur van Deventer.

Leden Raad van Toezicht

De Raad bestaat uit vijf leden en vergadert normaal gesproken circa zes keer per jaar. Daarnaast wordt aanwezigheid verwacht bij openingen en speciale evenementen.

Het lidmaatschap is onbezoldigd, onkosten worden na overleg en goedkeuring vergoed.

De benoeming van een lid van de Raad van Toezicht geldt voor vier jaar, met mogelijkheid van verlenging van vier jaar.

Algemeen profiel
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht streven wij naar een evenwichtige spreiding man/vrouw, leeftijd, deskundigheid, ervaring en relevantie van het netwerk lokaal en landelijk.

Van de nieuwe en bestaande leden van de Raad van Toezicht wordt in algemene termen verwacht:

 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, op basis waarvan een toezichthoudende functie kan worden uitgevoerd;
 • Sterke affiniteit met inhoudelijke doelstelling van de stichting Deventer Verhaal;
 • In staat zijn de ontwikkelingen in het Nederlandse cultuurbestel op de voet te volgen;
 • Het vermogen en de attitude om de directeur/bestuurder met raad terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid en het functioneren van de directeur/bestuurder te toetsen;
 • Het vermogen om als teamspeler te opereren;
 • Representatief, integer, verantwoordelijk, kritisch en onafhankelijk;
 • Goed kunnen samenwerken en luisteren.

Specifieke expertise
We zoeken voor Deventer Verhaal versterking op de bestuurlijke en cultuurhistorische disciplines.

Bestuurlijk:

 • Ervaring in en kennis van bestuurlijke processen, met name op lokaal niveau;
 • Ondernemingsgericht met kennis en ervaring op het gebied van cultuurmarketing;
 • Projectmatig inzicht;
 • Ervaring met fondsenwerving en subsidies;
 • Ervaring in bestuursrecht en arbeidsrechtelijke situaties.

Cultuurhistorisch:

 • Professionele kennis en werkervaring van en in de museale wereld met de daarbij behorende relevante netwerken;
 • Kennis en ervaring met lokaal en landelijk cultureel erfgoed;
 • Kennis van de werkprocessen die in musea worden gehanteerd;
 • Een breed netwerk in het lokale en regionale culturele leven.

Meer informatie
Op www.deventerverhaal.nl vindt u meer informatie over de organisatie. Heeft u vragen over de functies? Neem dan contact op met Hans Magdelijns, voorzitter Raad van Toezicht via hansmagdelijns@gmail.com of 06-1468 7970.

Reageren
Is uw interesse gewekt? Dan ontvangen wij uw cv en motivatiebrief graag uiterlijk 23 oktober per e-mail via vacature@deventerverhaal.nl ter attentie van Sandra Rugenbrink, bureaucoördinator, onder vermelding van ”Raad van Toezicht”.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.