Delft Chamber Music Festival: Zakelijk Leider

Het Delft Chamber Music Festival in Delft zoekt een Zakelijk Leider voor 0,4 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Freelance/ZZP | Sluitingsdatum: 03-10-2022Het Delft Chamber Music Festival (DCMF) is, sinds de oprichting in 1997, uitgegroeid tot een kamermuziekfestival van wereldformaat. Afgelopen zomer vierden we ons 25-jarig jubileum.

Jaarlijks nodigt de artistiek leider topmusici uit om in de zomer, tegen het prachtige, historische decor van Delft en omgeving samen kamermuziek te maken. In feestelijke en intieme settings worden bijzondere en unieke programma’s ten gehore gebracht. Jaarlijks trekt het DCMF een kleine 10.000 kamermuziekliefhebbers naar de diverse concertlocaties in en rondom Delft en luisteren bijna 100.000 mensen mee naar een aantal live concerten via NPO Radio 4 en andere media.

Artistiek
In 2021 is pianiste Nino Gvetadze als nieuwe artistiek leider aangekomen. In die functie volgt zij violiste Liza Ferschtman op. Met de komst van Nino Gvetadze is het festival een nieuw hoofdstuk ingegaan. In de afgelopen jaren heeft DCMF gebouwd aan een sterker onderscheidend profiel, vernieuwend, internationaal, informeel en verbinding zoeken met de maatschappij en andere kunstvormen.

Netwerk
DCMF onderhoudt intensieve relaties met diverse Delftse stakeholders zoals de Gemeente Delft, de TU Delft, het Fringe Festival en Museum Prinsenhof Delft. Daarnaast zijn ook vele publieke en private fondsen, alsmede particulieren via de ondersteunende ‘Dikke Vrienden’, financieel en anderszins bij DCMF betrokken. De voorbije corona-jaren en de economische realiteit nopen tot herijking van het festival. Zowel artistiek, als financieel en organisatorisch evolueren naar nieuwe vormen die passen bij deze tijd. De ambities voor de komende jaren zijn groot qua artisticiteit, vernieuwing, duurzaamheid en maatschappelijke inbedding. Dit vraagt om een kundige en stevige zakelijk leider.

Delft Chamber Music Festival zoekt, per direct, een vaardige

Zakelijk Leider

0,4 fte

Huidige organisatie
Het festival wordt geproduceerd door een vast projectteam, dat tijdens de festivalperiode wordt aangevuld met ca. 25 deskundige en betrokken vrijwilligers. Na het jubileumfestival 2022, met een interim zakelijk leider, zoeken we nu een opvolger. Deze zakelijk leider zal nauw samenwerken met de artistiek leider. De zakelijk leider bewaakt in dat samenwerkingsverband de financiële kaders en de eerder bepaalde artistieke kaders. Bij de totstandkoming en uitvoering van deze programmering werkt de zakelijk leider intensief samen met de artistiek leider, de productieleider en de manager marketing en communicatie en met het team van vrijwilligers.

Wij zoeken een zakelijk leider die:

 • Een visie heeft op de ontwikkeling en positionering van (zomer-)festivals in het totale aanbod podiumkunsten/klassieke muziek en die visie aantoonbaar kan vertalen naar de festivalpraktijk. De beleidsontwikkeling en zijn concrete toepassing vinden plaats in nauw overleg met de artistiek leider en het bestuur.
 • Verantwoordelijk is voor de financiële huishouding van het festival, met name voor:
  • Opmaken en beheren van het budget/bewaken van de festivalbegroting;
  • Opvolgen van financiële afspraken;
  • Samenwerken met de administrateur, bij de overdracht van boekingstukken en het opstellen jaarrekening;
  • Rapporteren aan het bestuur (en aan andere medewerkers) inzake de financiële stand van zaken.
 • De subsidierelaties van DCMF opzet en beheert.
 • De fondsenwerving coördineert en realiseert samen met het verbonden fondsenwervingsbureau.
 • Sponsorrelaties aangaat en beheert, in nauwe samenwerking met de voorzitter van het bestuur.
 • Zakelijke relaties onderhoudt met de partners van het festival, bijv. met locaties, ticketingpartners, horecaondernemer, etc.
 • De marketing- en communicatiestrategie begeleidt, in samenwerking en overleg met de manager M&C, artistiek leider en externe dienstverleners.
 • De festivalorganisatie aanstuurt, conform een jaarlijks vast te stellen en door het bestuur goedgekeurd festivalplan.
 • Rapporteert aan bestuur over de voortgang uitvoering van het festivalplan, financiën, en zelfstandig besluit, binnen de kaders van budget en mandaat, waar nodig.
 • Nauw samenwerkt met de productieleider bij de realisatie van het festival.

De zakelijk leider beschikt over de volgende kennis, ervaring en competenties:

 • Een proactieve houding met een hands-on mentaliteit.
 • Een gestructureerde en flexibele manier van werken. Kan snel schakelen en besluiten, ook onder spannende operationeel-logistieke omstandigheden.
 • Bereidheid om samen te werken met anderen en leiding te nemen.
 • Vermogen om wezenlijke zaken tijdig aan de orde te stellen, ook op momenten dat de druk hoog is.
 • Kennis van marketing- en communicatie, inclusief sociale media.
 • Ervaring met realiseren van en experimenteren met nieuwe vormen van publieksbereik, met het oog op de positionering van het festival.
 • Kennis van de inrichting van de financiële huishouding en ervaring met begrotingsbeheer.
 • Kennis en ervaring met fondsenwerving en sponsoring.
 • Affiniteit met culturele werkveld en werken in een projectorganisatie respectievelijk een festival structuur.
 • Beschikbaarheid op avonden en weekenddagen tijdens de festivalperiode te Delft.
 • Conform management drives of kleurentesten: een blauw – groen en oranje profiel (structurerend, procesmatig – resultaatgericht, mensgericht, sociaal vaardig).

Wat bieden wij?
Een vooraanstaande positie als zakelijk leider van een energiek festival, dat jaarlijks gerealiseerd worden door een ervaren projectteam, met een enthousiaste schare bezoekers. Doorheen het jaar werk je thuis. Tijdens het festival in het prachtige Delft, met de Prinsenhof aan de Oude Delft als stralend middelpunt van het festival.

Type samenwerking/opdrachtovereenkomst
De samenwerking vindt plaats op basis van een jaarlijkse opdrachtovereenkomst. Als de samenwerking wederzijds bevalt, zal per festivaleditie, per kalenderjaar een overeenkomst van opdracht worden aangeboden, met de nadrukkelijke intentie om tenminste 5 jaren samen te werken.

Tijdsbeslag/aantal uren
De tijdsbesteding zal over het jaar gemiddeld ca. 15 uur per week zijn (= 40% deeltijd). Echter, in de weken vóór het festival en tijdens het festival (laatste week juli/eerste week augustus) zal het tijdsbeslag intensiever zijn. In die perioden wordt beduidend meer dan het weekgemiddelde gevraagd en is meer beschikbaarheid ‘s avonds en in de weekenden onontbeerlijk.

Honorarium
Wij bieden een bij de functie passend honorarium als ZZP. Het honorarium kan indien gewenst in 12 gelijke maandtermijnen worden gefactureerd.

Procedure
Ben je geïnteresseerd dan horen we graag van je! Mail ons via sinba@casema.nl zo spoedig mogelijk je motivatie en je CV, niet later dan 3 oktober 2022. De gesprekken met kandidaten zullen plaatsvinden in Delft.

 • De eerste gespreksronde met leden van het bestuur zal zijn op:
  maandag 10 oktober 2022
 • Een tweede gespreksronde met de artistiek leider en leden van het team zal zijn op: dinsdag 11 oktober 2022

Informatie
Voor overleg en meer informatie over de functie, is de voorzitter van het bestuur bereikbaar en beschikbaar. Zijn gegevens: Bart van der Steenstraten, email: sinba@casema.nl mobiel: 06-48879232

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.