De Schrijverscentrale: Directeur

De Schrijverscentrale in Amsterdam zoekt een Directeur voor 32 tot 36 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime, Parttime | Sluitingsdatum: 25-09-2022De Schrijverscentrale is een culturele stichting in het hart van het boekenvak. Al ruim 50 jaar zetten we onze expertise succesvol in om literatuur en verhalen te verspreiden over het hele land door middel van auteursbezoeken. We brengen schrijvers en (potentiële) lezers met elkaar in contact, denken actief mee om een mooi en aansprekend programma neer te zetten en bevorderen daarmee een vitale leescultuur. Jaarlijks gaat door bemiddeling van De Schrijverscentrale zo’n 4500 keer een Nederlandse schrijver op pad om lezerspubliek te ontmoeten in bibliotheken, scholen, boekhandels, maatschappelijke en culturele organisaties, overheden en festivals.

De Schrijverscentrale speelt een actieve rol in campagnes als de Boekenweek, de Kinderboekenweek en de Boekenweek van Jongeren/Literatour. Naast het ontwikkelen van educatieve ondersteuning voor het onderwijs (Menukaarten, Toolkits) hebben we de afgelopen jaren succesvolle projecten opgezet, zoals Schrijver op je Scherm (online auteurslezingen), de Spreekkunstacademie (twee keer per jaar bieden we workshops aan waarin schrijvers zich verder ontwikkelen als spreker) en het programma Schrijvers over Thema’s dat erop gericht is schrijvers een prominentere rol te geven in het maatschappelijk debat.

De auteurs die bij ons zijn aangesloten geven onze missie gestalte als verhalenverteller, leesbevorderaar, inspirator, creatief schrijfdocent en voordrachtskunstenaar voor jong en oud. Nagenoeg alle Nederlandse auteurs en een groot deel van de Vlaamse auteurs die in Nederland worden uitgegeven, kunnen via De Schrijverscentrale worden geboekt. Het aanbod is veelzijdig en divers: schrijvers en illustratoren van kinder- en jeugdliteratuur (alle genres), romans, korte verhalen, poëzie, essayistiek, spoken word, stripmakers en literaire non-fictie.

De organisatie maakt deel uit van de BIS (Culturele Basisinfrastructuur) en ontvangt het leeuwendeel van haar budget uit subsidie van het ministerie van OCW op grond van haar aantoonbare bijdrage aan het leesbevorderingsbeleid en het verwerven van een faire beloning voor auteurs voor hun lezingen en schoolbezoeken. De Schrijverscentrale heeft zich gecommitteerd aan drie codes: Cultural governance, Diversiteit en inclusie en Fair practice.

Het team bestaat uit 13 (9 fte) bevlogen literair adviseur/bemiddelaars, beleidsmakers en communicatiemedewerkers. Er zijn 2 zzp’ers voor financiële en HR-ondersteuning en een 5-hoofdig bestuur. We zijn gehuisvest in het Letterenhuis in Amsterdam, samen met het Nederlands Letterenfonds, Stichting Lezen en het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten.

Wij zoeken per 1 januari 2023 een

Directeur

32 tot 36 uur per week

Wij zijn op zoek naar een directeur met enthousiasme voor alles wat met literatuur, leesplezier, leesbevordering en schrijvers te maken heeft. Die een team van hoogopgeleide medewerkers inspireert en die de organisatie flexibel laat meebewegen met maatschappelijke, culturele en digitale ontwikkelingen. Die goed samenwerkt met partnerorganisaties binnen en buiten het boekenvak. En die kansen en mogelijkheden ziet om de markt voor schrijversoptredens uit te bouwen en financiële fondsen en subsidies daarvoor weet te benutten.

De opdracht

 • Het zeker stellen van de continuïteit van de doelen en de middelen is een topprioriteit, evenals het blijvend optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening, de kwaliteit van het schrijversbezoek en het bereik.
 • Het is van groot belang dat de directeur in staat is de eigen organisatie flexibel mee te laten bewegen met politieke, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen en alle belanghebbenden daarbij te betrekken: schrijvers, medewerkers, klanten (zoals bibliotheken, scholen, culturele organisaties, et cetera) en samenwerkingspartners (zoals CPNB, Letterenfonds, Stichting Lezen, uitgevers).
 • Het positioneren van het nieuw gestarte programma Schrijvers over Thema’s dat beoogt schrijvers een prominente rol te geven in het maatschappelijk debat. Kansen en mogelijkheden zien om dit verder uit te bouwen tot een stevige dienst in samenwerking met schrijvers en overheden.
 • De directeur stemt geregeld af met het bestuur, dat toezicht houdt en functioneert als klankbord. Tevens draagt de directeur zorgt voor het optimaal functioneren van het team – met zelfsturende afdelingen – en begeleidt de directeur medewerkers in projectmatig werken.
 • In 2023 wordt gestart met de voorbereiding van nieuw meerjarenbeleid voor de beleidsplanperiode 2025-2028.
 • Het bestuur gaat met de directeur onderzoeken of de overgang naar een Raad van Toezicht-model passend is voor de organisatie

Taken en verantwoordelijkheden, competenties directeur
Leidinggeven

 • Je geeft leiding aan een team van professionals en starters.
 • Je bent besluitvaardig, helder in je communicatie en resultaatgericht.
 • Je hebt visie en weet die over te dragen.
 • Je weet goed de balans te vinden tussen sturen en ruimte geven.
 • Je bent zichtbaar, beschikbaar voor je collega’s en je hebt oog voor hun ontwikkeling.

Beleid

 • Ontwikkelen van de beleidsvisie.
 • Voorbereiden en uitvoeren van het (meerjaren)beleid van De Schrijverscentrale.
 • Afstemmen van het beleid met het bestuur.
 • Integreren in beleid en organisatie van de 3 Codes (Governance Cultuur, Diversiteit & Inclusie, Fair Practice).

Bedrijfsvoering

 • Je hebt ervaring met bedrijfsvoering in het publieke domein/van non-profit organisaties.
 • Je hebt ervaring met het opstellen van begrotingen ten behoeve van het meerjarenbeleid, afstemmen met het bestuur hierover en het verantwoorden van de gebruikte budgetten. Alsmede het opstellen van subsidieaanvragen.
 • Je hebt ervaring met monitoring van de gestelde doelen, budgetbewaking, jaarverslagen en jaarrekeningen.
 • Je bent verantwoordelijk voor modern personeelsbeleid.
 • Het is een pre als je bekend bent met het Raad van Toezicht model en de verschillende rollen die bij dit model horen.

Netwerken / relatiebeheer

 • Je kan onze missie en activiteiten goed naar buiten brengen en anderen enthousiast maken over gezamenlijke belangen en samenwerking.
 • Je weet overtuigend te communiceren en dit te borgen in onze marketing en communicatie.
 • Je bent het boegbeeld van de organisatie en weet aansluiting te maken met de diversiteit aan thema’s die politiek, maatschappelijk en cultureel spelen.
 • Je onderhoudt contacten met het ministerie van OCW, Raad voor Cultuur en andere relevante instellingen.

Cultureel ondernemerschap
In het verlengde van bovenstaande ben je een cultureel ondernemer, die kansen en mogelijkheden ziet. Die te werk gaat met de nodige creativiteit, gevoel voor de impact ervan en oog heeft voor de uitvoerbaarheid in de praktijk. Je kijkt daarbij naar onze huidige partners en stakeholders en verkent ook nieuwe mogelijkheden.

Functie-eisen

 • Een afgeronde relevante WO-opleiding.
 • Minimaal vijf jaar ervaring in een functie die eisen stelt aan leidinggevende kwaliteiten.
 • Ruime en aantoonbare ervaring met het verwerven van budget en het formeel afleggen van verantwoording aan de verstrekkers ervan.
 • Ruime ervaring in het opbouwen en onderhouden van relevante netwerken.
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Sociaalvaardig.
 • Belangstelling voor literatuur in al zijn veelvormigheid.
 • Een creatieve geest en een talent voor het zien van kansen.
 • Een zelfstandige, ondernemende, flexibele, initiatiefrijke houding en oog voor detail.

Wat bieden wij
Dit is een fulltime functie van 36 uur, eventueel is 32 uur mogelijk. Het salaris is schaal 13/14 van de CAO RIJK 2022-2024, afhankelijk van kennis en ervaring.

Procedure
Je interesse voor deze functie kun je kenbaar maken door je brief en CV zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 25 september 2022 te mailen naar r.blanken@talentunlimited.eu.

Vragen kunnen ook naar dit e-mailadres gestuurd of bel voor informatie met Rolien Blanken, 0621208755.

De eerste ronde gesprekken vinden plaats op 4 en 5 oktober 2022 op een locatie in Amsterdam. De tweede ronde gesprekken op 17 oktober 2022, ook in Amsterdam.

Invulling van de vacature per 1 januari 2023.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.