De Nieuwe Cultuur Stichting/ We Are Public: Lid Raad van Toezicht

De Nieuwe Cultuur Stichting/ We Are Public in Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht voor 1 dag per maand | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenDe Nieuwe Cultuur Stichting is de stichting die verantwoordelijk is voor zowel We Are Public als Subbacultcha. De Stichting wordt bestuurd door een tweehoofdige directie, bijgestaan door een operationeel manager. De organisatie bestaat uit circa 25 medewerkers en freelancers. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene en financiële gang van zaken. Daarnaast is de Raad van Toezicht een klankbord voor de directie. Binnen de Raad van Toezicht is er een Financiële Commissie en een Technische Commissie, die ter voorbereiding op de RvT vergaderingen in meer detail met de Directie spreekt over financiële en technische ICT zaken.

We Are Public is een nieuwe manier van cultuur ontdekken en financieren. Een beweging van cultuuroptimisten die vinden dat spannende kunst en cultuur meer publiek en inkomsten verdient. We hebben een uniek cultuurlidmaatschap ontwikkeld waarmee je voor €18,- per maand toegang krijgt tot een scherpe en avontuurlijke selectie culturele programma’s. We Are Public werkt samen met meer dan 300 culturele partners en is actief in 12 verschillende steden. (Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Den Haag, Leiden, Delft, Breda, Tilburg, Amersfoort, Eindhoven, Helmond en Den Bosch). Daarnaast organiseert We Are Public eigen activiteiten onder het label Front Row. De inkomsten vloeien voor een groot deel terug naar de podia en makers.

In de jaren voor de coronacrisis is het platform hard gegroeid tot zo’n 10.000 leden. We werken hard aan een terugkeer naar het oude ledenaantal en de verdere uitbreiding van het aantal steden.

Subbacultcha is een onafhankelijk kunst en muziekplatform dat zich inzet om nieuwe en avontuurlijke makers te ondersteunen en promoten. Het platform organiseert maandelijks concerten, maakt publicaties en werkt net als We Are Public met een lidmaatschap. Voor €9,- per maand krijgen leden toegang tot alle door Subbacultcha georganiseerde evenementen. Ook krijgen abonnees regelmatig publicaties thuisgestuurd.

Daarnaast heeft de stichting in de afgelopen jaren diverse projecten gerealiseerd waarbij het verbinden van kunst, makers en publiek centraal staat. Enkele voorbeelden hiervan zijn Free Art Now, In Art We Trust Fund en Het Museum voor Niet-Essentiële Kunst.

Wij zoeken per december een nieuw

Lid Raad van Toezicht

1 dag per maand

In verband met het vertrek van een van de leden is de Raad van Toezicht op zoek naar een nieuwe lid dat vanaf december 2022 de Raad kan versterken.

Specifiek zoeken we naar:
Een mid-career maker (kunstenaar, muzikant, theatermaker, schrijver, etc), die maatschappelijk betrokken is en uitgesproken ideeën heeft over verandering/ vernieuwing binnen de culturele wereld.

Want: We vinden dat er in de cultuursector te vaak over, en te weinig met makers gesproken wordt. Daarnaast is de kernmissie van de stichting om makers en publiek aan elkaar te verbinden. Kortom, de stem van de maker lijkt ons essentieel binnen de raad.

We Are Public onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en wil daarnaast bijdragen aan een inclusievere kunst en cultuurwereld. Daarom vinden we het belangrijk dat de organisatie divers is in de breedste zin. Iedereen die denkt daar een bijdrage aan te kunnen leveren wordt van harte uitgenodigd om te reageren. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die de diversiteit binnen de raad versterkt.

De Raad komt ten minste vier keer per jaar samen en er wordt van Raadsleden verwacht dat zij de Raad vertegenwoordigen bij activiteiten van de Stichting.

De zittingsperiode is vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging naar een tweede periode van vier jaar.

De huidige Raad van Toezichtleden zijn: Esther Kwaks (voorzitter), Cyril van Sterkenburg, Susanne Mostertman en Angelique Spaninks.

Het huidige bestuur bestaat uit Leon Caren en Bas Morsch.

Ben je geïnteresseerd?
Reacties, bestaande uit een motivatie en curriculum vitae, kunnen worden gestuurd naar: vacature@wearepublic.nl t.a.v. Esther Kwaks, onder vermelding van “Sollicitatie Raad van Toezicht 2022”.

Voor inhoudelijke vragen kan gemaild worden met Esther Kwaks, voorzitter van de Raad van Toezicht via esther.kwaks@me.com.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.