Bibliotheek Drachten Smallingerland: Lid Raad van Toezicht

Bibliotheek Drachten Smallingerland in Drachten zoekt twee Leden voor de Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenBibliotheek Drachten|Smallingerland levert een wezenlijke bijdrage aan welzijn en welvaart in de samenleving. Het is de ambitie van de bibliotheek om ervoor te zorgen dat iedereen taalvaardig is, digitaal mee kan komen en de kans heeft zich een leven lang te ontwikkelen. Dat iedereen toegang heeft tot de informatiemaatschappij en hierin kan meedoen. Dat iedereen kan kennismaken met literatuur, kunst en cultuur. Zo is de bibliotheek de motor van een vaardige samenleving.

Bibliotheek Drachten|Smallingerland heeft bijna 14.000 leden en trekt meer dan 200.000 bezoekers per jaar. Bij deze maatschappelijke bibliotheek werken 26 medewerkers en 80 vrijwilligers.

Bibliotheek Drachten|Smallingerland heeft een Raad van Toezicht en werkt volgens de Governancecode Cultuur.

Omdat zij de maximale zittingstermijn hebben bereikt, vertrekken twee leden van de Raad van Toezicht. Daarom zoeken wij twee

Leden voor de Raad van Toezicht

in overleg

Taken en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de bibliotheek. Daarnaast is de Raad van Toezicht klankbord en adviseur op tal van terreinen voor de bestuurder.

De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar met de bestuurder. Deze vergaderingen bereiden de Raad van Toezicht en de bestuurder samen voor. We werken met een jaaragenda en met de beleids- en controlcyclus. Vertrouwen is het kernwoord in de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder, want zo kunnen we op afstand maar met betrokkenheid onze taken uitvoeren.

Tot slot heeft de Raad van Toezicht een jaarlijks zelfevaluatieoverleg zonder de bestuurder.

Profiel nieuwe leden
We zoeken naar leden met de volgende kennis en deskundigheid:

  • een kandidaat met een juridische en/of financiĆ«le achtergrond en/of;
  • een kandidaat met een HRM- of marketingachtergrond, waarbij kennis van sociale media en digitalisering belangrijk is.

We willen een inclusieve bibliotheek zijn, waar iedereen in de samenleving zich thuis voelt. Daarom nodigen we vrouwen, personen met een allochtone achtergrond of personen onder de 40 jaar extra uit om te solliciteren. We vinden het verder belangrijk dat kandidaten:

  • enthousiast zijn over de bibliotheek en de verschillende (nieuwe) functies die de bibliotheek heeft;
  • in Smallingerland wonen of een sterke band hebben met deze regio;
  • voldoende tijd hebben voor de functie.

Tijdsbesteding en honorarium
De Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar voor vergaderingen. Daarnaast is er een overleg zonder de bestuurder en met de medezeggenschap. Ook gaat de Raad van Toezicht soms op werkbezoek. De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Nico Tilstra, voorzitter Raad van Toezicht, telefoonnummer 06 83591010

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.