Natlab: Lid Raad van Toezicht

Natlab in Eindhoven zoekt een Lid Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-10-2022Natlab is hét film- en vlakkevloertheater in Eindhoven. Een sprankelende culturele plek in de stad waar bezoekers dagelijks vooruitstrevende, actuele, vernieuwende cinema en theatervoorstellingen van belang beleven. Een plek waar je waardevolle ontmoetingen hebt, aan het denken wordt gezet en fijn kunt eten en drinken. Een plek waar we naar de toekomst kijken, waar nieuwe, inspirerende concepten worden ontwikkelt en met enthousiasme en vertrouwen naar het veranderende culturele landschap wordt gekeken. Bij Natlab gaan ambitie en verbinding met de wereld om ons heen hand in hand.

Natlab heeft een Raad van Toezicht. Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van een van de leden is de Raad van Toezicht op zoek naar een nieuw lid.

Wij zoeken een

Lid Raad van Toezicht

 

Leden van de Raad van Toezicht van Natlab

 • Hebben een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met o.a. film en theater.
 • Zijn in staat de visie van de stichting uit te dragen.
 • Hebben een goed ontwikkelde maatschappelijke en politieke antenne.
 • Kunnen snel overzicht en inzicht verwerven en hoofdlijnen van beleid beoordelen.
 • Hebben samenwerkingskwaliteiten.
 • Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de Raad van Toezicht en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang.
 • Beschikken over een breed netwerk en zijn bereid tot het inzetten van dit netwerk ten bate van de stichting.
 • Kunnen toezicht houden op hoofdlijnen, weten afstand te bewaren tot de organisatie en zijn niet gericht op het operationele beleid.
 • Zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en het bestuur met advies bij te staan.
 • Zijn bereid en in staat de vergaderingen van de RvT bij te wonen en zich daar op voor te bereiden.
 • Zijn bereid en in staat zitting te nemen in commissies en andere overlegstructuren alwaar werkzaamheden ten behoeve van de RvT worden verricht.
 • Zijn in staat om bij ontstentenis van het bestuur maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien.
 • Beschikken over de volgende persoonlijke kwaliteiten: ervaren teamplayers, kritisch en alert, die bereid zijn tot concessies en consensus. Collegiaal en met humor, maar ook scherp als het moet.

Voor de ontstane vacature wordt daarnaast specifiek gevraagd

 • Artistieke en inhoudelijke expertise op het gebied van film en theater.
 • Kennis van culturele innovatie in brede zin en in relatie tot voor cultuur relevante domeinen als ICT, onderwijs, industrie en wetenschap.
 • Ervaring met het besturen, leiden en/of organiseren van vergelijkbare cultuurinstellingen is welkom maar ook bestuurlijke starters worden van harte uitgenodigd om te reageren.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ad van Berlo, voorzitter van de Raad van Toezicht, telefoon 06-51429798 / a.v.berlo@v-berlo.com of Marjon van den Biggelaar, lid van de Raad van Toezicht, telefoon 06-14198984 / mapj65@xs4all.nl

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.