Donatus: Taxateur-Expert

Donatus in Rosmalen zoekt via BeljonWesterterp een Taxateur-Expert voor 40 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime | Sluitingsdatum: 11-10-2022Donatus te Rosmalen zet zich als dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland in om kerkelijk en niet-kerkelijk monumentaal erfgoed te blijven beschermen en hun eigenaren zekerheid te geven. Donatus biedt, naast brandverzekeringen, een op de ledenbehoeften afgestemd breed pakket aan verzekeringen, waarin het coöperatieve gedachtegoed leidend is. Donatus heeft een groot onderscheidend vermogen, waaronder unieke kennis van herbouwwaarde-taxaties van monumentaal erfgoed.

Passie voor monumentaal erfgoed

Kernwaarden en cultuur van de organisatie
De kernwaarden zijn geworteld in de traditie van Donatus als verzekeraar van kerken, kloosters en monumenten: Verbondenheid, Bevlogen, Deskundig, Degelijk, Daadkrachtig en Zorgzaam.

Taxateur-Expert

40 uur per week

Wat een Taxateur-Expert bij Donatus doet, zie je in deze video.

Profielschets
We zijn op zoek naar een bouwkundige (MBO, HBO of WO opgeleid) in de regio Zuid-Nederland, die verder opgeleid wil worden en zich wil doorontwikkelen binnen een professionele verzekeringsorganisatie.

Plaats in de organisatie
Donatus heeft het land verdeeld in drie regio’s, te weten Noord, Midden en Zuid. In elk van deze regio’s zijn drie Taxateur-Experts werkzaam.

De Taxateur-Expert legt verantwoording af aan de teamleider taxaties & expertise binnen de keten Operatie. Je werkt als zelfstandige professional vanuit huis en werkt intensief samen met collega regio adviseurs, waarbij je het beheer hebt over een eigen rayon en/of een eigen werkvoorraad.

Functie, doel
Je vertegenwoordigt Donatus vanuit je functie als Taxateur-Expert zowel intern als extern. Je treedt op in drie verschillende rollen: taxateur, risico-inspecteur en schade-expert. Vanuit bouwkundig perspectief taxeer en inspecteer je de gebouwen en hun inhoud, met als doel te komen tot een verzekering in de Branche Brand. Bij schade voortvloeiende uit deze verzekeringen, voer je de schade expertise uit.

Taxateur
Als taxateur voer je een deskundige herbouwwaarde taxatie uit voor de specifieke doelgroepen van Donatus op basis van een uniforme werkwijze. Je bezoekt fysiek de locaties en bent verantwoordelijk voor het inmeten, het intekenen en het berekenen ten behoeve van de herbouwwaarde vaststelling. Hierbij stel je ook de waarde vast van inventarissen, (kerkelijke) kostbaarheden en orgels. Je maakt hierbij gebruik van aangeleverde en voorhanden zijnde documentatie, software en overige tools.

Je zorgt voor de digitale rapportage van een verzekering in de Branche Brand, waarin je:

 • Nauwkeurig bouwkundig verslag doet van het gebouw en zijn inhoud.
 • De staat van onderhoud waarin het gebouw verkeert beoordeelt.
 • De herbouwwaarde vaststelling opneemt.
 • Een advies afgeeft over het al dan niet verzekeren van slechts een deel van de waarde.

Schade-expert
Als schade-expert ben je tot slot verantwoordelijk voor het vaststellen van de schade-oorzaak, de schade-toedracht en de schade-omvang. Je beoordeelt (ter plaatse) de situatie en begeleidt de klant in wel of niet te nemen acties. Je bent bepalend in het treffen van maatregelen om verdere schade te voorkomen en controleert of er conform de polisvoorwaarden is gehandeld. Hierbij onderhoudt je intensief het contact met betrokken externe partijen en intern met de schadebehandelaar van Donatus.

Je voert de regie over en monitort het herstelproces. Daarbij beoordeel je offertes en facturen en bewaak je de begrotingen en houdt zelf de financiële overzichten bij. Je doet verslag van je bevindingen en licht dit, indien nodig, toe bij de klant. Je samenwerkingspartners zijn o.a.:

 • Aannemers, architecten, bouwadviseurs.
 • Stakeholders (o.a. specialisten van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de
  monumentenwacht).
 • Contra-experts.
 • Bereddings- en herstelbedrijven.
 • Brandweer en salvagecoördinatoren.

Risico-inspecteur
Als risico-inspecteur ben je daarnaast verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de risicobepalende factoren van een object. Je bezoekt fysiek locaties en geeft bouwkundige adviezen bij eventuele renovaties of restauraties. Ook adviseer je relaties over preventieve maatregelen ter beperking en voorkoming van schades.

Je adviseert naar aanleiding van de risico-inspectie aan de acceptatie-afdeling van Donatus over:

 • Het wel of niet verzekeren van een object.
 • De te eisen en te adviseren preventiemaatregelen.
 • De vereiste verzekeringscondities waaronder een object geaccepteerd kan worden.

Functie-eisen
Als Taxateur-Expert ben je bouwkundig opgeleid (MBO, HBO of WO opgeleid). Je voldoet zowel aan de organisatie- als functiegebonden opleidingseisen & competenties, opgenomen in het Bedrijfsmodel van Donatus. Je bent woonachtig in Zuid Nederland of bereid op korte termijn te verhuizen.

Competenties
Organisatiegebonden: professioneel, integer, gedreven, initiatiefrijk en klantgericht.
Functiegebonden: ontwikkelgericht, organisatiesensitief, resultaatgericht, beluisterend en groepsgericht.

Donatus biedt u

 • Primair wordt een goed en marktconform salaris geboden dat afhankelijk is van opleiding en ervaring.
 • Dit wordt aangevuld met uitstekende secundaire voorwaarden waaronder een 13de maand en een winstdeling tot 4%, welke afhankelijk is van de premierestitutie aan de leden.
 • Collectieve pensioenregeling,
 • Werkgeversbijdrage in de premie ziektekosten, een auto van de zaak en een volledig ingerichte thuiswerkplek vallen hier ook onder.
 • Je krijgt 26,5 vakantiedagen bij een 40-urige werkweek
 • Opleidingsfaciliteiten, inclusief interne opleiding om vertrouwd te raken met de doelgroepen die worden verzekerd, de gebouwen die worden getaxeerd en de verzekeringsproducten die worden gevoerd.
 • Bij de start ontvang je een jaarcontract met de intentie om deze om te zetten naar onbepaalde tijd.

Interesse in deze unieke, uitdagende en veelzijdige functie?
Solliciteren kan via BeljonWesterterp, door op onderstaande sollicitatiebutton te klikken.

Voor vragen kun je contact opnemen met: Nicola Cattari, 06 31785685, nicola.cattari@beljonwesterterp.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.