Digital Playground: Lid Raad van Toezicht

Digital Playground in Rotterdam zoekt drie Leden Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenDigital Playground is een educatief medialab voor kinderen en jongeren (12 tot 18 jaar) in het centrum van Rotterdam. In ons medialab ontvangen we vooral VO scholen uit Rotterdam en omgeving voor workshops en lesprogramma’s waarin het zelf creatief aan de slag gaan met digitale media altijd een onderdeel is. Denk aan film, fotografie, animatie, gamedesign en programmeren. Wij zetten deze media in om kinderen en jongeren te laten leren over kunst, cultuur, persoonlijke en maatschappelijke thema’s en over media zelf. We werken met passie aan het vergroten van kansen en het verkleinen van ongelijkheid. Cultuuronderwijs is daarvoor het perfecte middel.

De organisatie
Digital Playground is geheel ingericht op het organiseren van kortlopende workshops en lesprogramma’s die we zelf ontwikkelen. Een organisatie met een klein, maar flexibel team dat jaarlijks ruim 200 activiteiten organiseert in het medialab en daarbuiten. De activiteiten worden voornamelijk mogelijk gemaakt door structurele subsidie uit het cultuurplan van de gemeente Rotterdam. Daarnaast verwerft de stichting eigen inkomsten door het organiseren van workshops voor het onderwijs en andere activiteiten op meer commerciële basis.

Door het vertrek van de voorzitter en een algemeen lid is er plaats ontstaan voor drie nieuwe leden. Na aanstelling zal uit het midden van de leden een nieuwe voorzitter worden gekozen.

Leden Raad van Toezicht

 

Taken raad van toezicht
De raad van toezicht bewaakt de doelstellingen van de stichting en is belast met:

 • Toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting, het door de directie gevoerde beheer en beleid.
 • Werkgeverschap van de directeur-bestuurder.
 • Taken en bevoegdheden die verder door de statuten van de stichting zijn toegekend.
 • Tenminste vier vergaderingen per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is.

Gewenste omvang en samenstelling raad van toezicht
Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt naast het voldoen aan wettelijke voorschriften gestreefd naar het volgende:

 • De raad volgt de aanbevelingen uit de Governance Code Cultuur. De leden worden geacht de inhoud van deze code te kennen.
 • Binnen de raad bestaat een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en culturele achtergrond van de individuele leden. Stichting DP streeft naar een divers samengestelde raad van Toezicht.
 • De raad heeft kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van de stichting.
 • De raad van toezicht bestaat uit een oneven aantal van minimaal drie en maximaal zeven leden. Een en ander is vastgelegd in de statuten van de stichting.
 • Naast wat er in de statuten staat is de werkverhouding tussen de directeur-bestuurder en de raad van toezicht vastgelegd in een directiereglement.
 • We steven naar een samenstelling waarbij de volgende expertises zijn vertegenwoordigd:
  • Cultureel Ondernemerschap (management, ondernemen, financiële kennis, organisatieprocessen);
  • Onderwijs (PO, VO en MBO, organisatie, regelgeving, doelgroep);
  • Marketing / communicatie (imago, presentatie, concurrentie, creativiteit);
  • Bestuurlijk (overheid/politiek, financieel, subsidies, kunst & cultuur);
  • Diversiteit & Inclusie (welzijn, Rotterdamse cultuur, doelgroepen buiten onderwijs);
  • Nieuwe media (inhoudelijk, trends, creatieve industrie, markt, sociologie).

Op dit moment zijn wij specifiek op zoek naar een leden met het profiel marketing / communicatie, financiën (bestuurlijk of cultureel ondernemen) en/of nieuwe media.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Halil Karaaslan, lid van de raad van toezicht via 0645730401 of hikaraaslan@outlook.com.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.