Dat Bolwerck: Directeur-Bestuurder

Dat Bolwerck in Zutphen zoekt een Directeur-Bestuurder voor 32 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 20-08-2022Dat Bolwerck, huis voor kunst en gedachten, biedt ruimte aan hedendaagse kunst, eigentijdse muziek en filosofie. In het vrij toegankelijke rijksmonument in het historische centrum van Zutphen vinden multidisciplinaire tentoonstellingen plaats van hedendaagse kunstenaars uit binnen- en buitenland. Deze worden begeleid door een zorgvuldig samengestelde randprogrammering met tal van activiteiten, zoals concerten, lezingen, workshops en rondleidingen voor en met maatschappelijke, sociale en culturele partners uit de regio en daarbuiten. De programmatische diversiteit in combinatie met de toegankelijkheid is de kracht van Dat Bolwerck: incidentele initiatieven die inspelen op wat leeft in de stad naast langlopende programma’s, laagdrempelig en grondig, lokaal geworteld en met landelijke uitstraling. Het profiel van Dat Bolwerck past goed in Zutphen, monumentenstad van menselijke maat met een ambitie voor kunst en cultuur.

Artistiek profiel
In het artistieke beleid van Dat Bolwerck staat de verbinding tussen kunst en gedachten centraal. Kunst roept nieuwe vragen op en inspireert tot nieuwe gedachten. Dat Bolwerck faciliteert samenwerking en contact tussen uiteenlopende kunstenaars, denkers en wetenschappers. Hierdoor ontstaat een vruchtbare bodem voor nieuwe perspectieven op maatschappelijke thema’s. Onze adviesraad Denkwerck heeft daarin een centrale rol. Denkwerck initieert en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe gedachten en concretiseert de verbinding tussen de verschillende disciplines.

Het thema ‘becoming human’ vormt de rode draad in de programmering. Hierin staat de vraag centraal hoe de mensheid zich ontwikkelt en verhoudt tot de omgeving. Met dit meerjarige thema creëert Dat Bolwerck een podium voor nieuwe perspectieven op deze vraag.

Op basis van deze uitgangspunten organiseert Dat Bolwerck driemaandelijkse exposities met rand-programmering, met meerdere kunstenaars en denkers uit verschillende disciplines.

Onze uitdaging
Dat Bolwerck is in 2015 ontstaan als particulier initiatief en heeft zich in 7 jaar tijd ontwikkeld tot een niet meer weg te denken culturele voorziening. Nu is de tijd aangebroken om te bestendigen. Dat Bolwerck is erkend als culturele basisvoorziening van de gemeente Zutphen. Met de bijbehorende meerjarige subsidie is het voortbestaan de komende jaren gewaarborgd. Ook het Mondriaan Fonds heeft de culturele waarde van Dat Bolwerck erkend met de toekenning van de organisatiesubsidie Kunstpodia Start 2023. Daardoor kan de organisatie nu werken met betaalde medewerkers (ca 1,5 fte); ook zijn er ca. 35 vrijwilligers.

De uitdaging voor de komende jaren is de organisatie verder te professionaliseren en tegelijkertijd het goede dat de afgelopen jaren is opgebouwd vast te houden en te versterken: een openbare makkelijk toegankelijke plek, geworteld in de lokale gemeenschap, met een hoogwaardig artistiek aanbod dat tot nieuwe gedachten inspireert. In het artistieke beleid zet Dat Bolwerck in op verdere versterking van de verbinding tussen kunstdisciplines, filosofie en andere wetenschappen en op een meer landelijke uitstraling.

Om dit proces aan te sturen zoekt Dat Bolwerck een directeur-bestuurder 32 uur per week

Directeur-Bestuurder

32 uur per week

De functie
Je bent een bevlogen en authentieke leider. De verbinding tussen kunstdisciplines onderling, filosofie en maatschappelijke thema’s past jou als een handschoen en je hebt een scherpe visie daarop. Daardoor ben je goed in staat de ingezette koers te borgen en verder uit te bouwen. Je hebt een heldere kijk op het culturele landschap en de positie van Dat Bolwerck daarin en opereert daarin strategisch. Je neemt medewerkers, vrijwilligers en externe partijen mee in de koers en inspireert hen bij te dragen. De wortels van Dat Bolwerck in de lokale gemeenschap zijn een essentieel onderdeel van jouw visie op de organisatie. Je investeert daarin en vindt nieuwe wegen om ze uit te breiden en te verstevigen, onder meer via de samenwerking met de vrijwilligers.

Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en stuurt op een balans tussen het kunstinhoudelijke en maatschappelijke rendement van de organisatie en een gezonde financiële huishouding. Je zorgt ervoor dat de organisatie de Governance Code Cultuur naleeft.

Je vervult je leidinggevende taken vanuit een verbindende en dienende houding. Je zet heldere kaders uit en geeft medewerkers en vrijwilligers daarbinnen de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen. Je bent je ervan bewust dat in een kleine organisatie als Dat Bolwerck een pragmatische en nuchtere houding essentieel is en geeft daarin het goede voorbeeld.

Als cultureel ondernemer zie je kansen en grijpt ze. Je gaat samenwerkingen aan met culturele, maatschappelijke en commerciële partijen in de regio en daarbuiten. Je voelt je als een vis in het water in het aangaan en onderhouden van relaties met belangrijke stakeholders, waaronder de gemeente Zutphen, scholen en culturele instellingen.

De functie-eisen:

  • Je hebt academisch denk- en werkniveau;
  • Je beschikt over kennis van hedendaagse kunst en filosofie en de ontwikkelingen daarin;
  • Je hebt affiniteit met en belangstelling voor cultuur in brede zin;
  • Je hebt ervaring met programmering van kunst en filosofie en met multidisciplinaire programma’s;
  • Je hebt leidinggevende ervaring in een culturele instelling, waar je ook te maken had met de organisatie van projecten en evenementen, met ondersteunende horeca en met de samenwerking met vrijwilligers;
  • Je hebt ervaring met de bedrijfsvoering van een organisatie die opereert op het snijvlak van profit en non-profit;
  • Je hebt een relevant regionaal en landelijk netwerk;
  • Je hebt gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke processen.

Meer informatie over de functie kun je vinden in het functieprofiel.

Als directeur-bestuurder van Dat Bolwerck maak je deel uit van een buitengewone organisatie, gedragen door de plaatselijke gemeenschap, in een uniek rijksmonument en heb je de kans beslissende invloed uit te oefenen op de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Het betreft een functie van 0,8 fte. Je salaris bepalen we in overleg, afhankelijk van je kennis en ervaring. We zoeken daarin aansluiting op de cao Kunsteducatie (salarisindicatie: € 4.500,– per maand bij fulltime functie-vervulling).

Standplaats is Dat Bolwerck aan de Zaadmarkt 110-112 te Zutphen.

Belangstelling?
Ben je enthousiast geworden en beschik je over de gevraagde achtergrond, kennis, ervaring en vaardigheden?

Dan maken we graag kennis met je en vragen we je te solliciteren. Je kunt solliciteren tot uiterlijk 20 augustus 2022. Stuur je sollicitatie naar info@datbolwerck.nl en vermeld in het onderwerp van je mail ‘sollicitatie directeur-bestuurder’. De eerste ronde gesprekken vindt plaats op 29 en 30 augustus.

Nadere informatie over de functie en de organisatie is te vinden op onze website datbolwerck.nl. Ook is er op aanvraag een informatiepakket.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.