Stichting Urwald / Collectief Walden: Bestuurslid

Stichting Urwald / Collectief Walden in Amsterdam zoekt Bestuursleden voor 4 tot 6 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenCollectief Walden is een groep kunstenaars en denkers die de urgentie voelt van de ecologische crisis. Sinds 2012 maken zij voorstellingen, installaties en tijdelijke ontmoetingsruimtes op het snijvlak van kunst, filosofie en wetenschap. Vanwege de ontwikkelingen in de wereld, wordt het werk van Collectief Walden steeds politieker. De leden van het collectief hebben achtergronden in theater, filosofie, biologie, muziek en vormgeving. Het werk is beeldend en informatief en vindt vaak plaats in landschappen of de openbare ruimte, in binnen- en buitenland. We werken daarbij samen met festivals, theaters, musea en landschapsbeheerders.
Collectief Walden wordt zowel door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Fonds Podiumkunsten meerjarig gesubsidieerd in het Kunstenplan 2021-2024.

Stichting Urwald, de rechtspersoon van Collectief Walden, zoekt ter aanvulling en uitbreiding van het huidige driekoppige bestuur, drie nieuwe

Bestuursleden

4 tot 6 vergaderingen per jaar

Vanaf het einde van dit jaar vertrekt onze voorzitter en bestaat het bestuur uit een penningmeester en een secretaris op afstand, vanwege verblijf in het buitenland.

Stichting Urwald zoekt een nieuwe voorzitter en in eerste instantie twee algemene leden om een bij voorkeur vijfkoppig bestuur vorm te geven. Uit haar midden kiest het bestuur vervolgens een vice-voorzitter en een waarnemend secretaris.

Stichting Urwald staat open voor enthousiaste bestuursleden uit diverse werkvelden. Idealiter stellen we het bestuur samen uit leden die voldoen aan de volgende profielen:

Een theaterveteraan. Als nieuwe voorzitter voor Stichting Urwald, zoeken we een gevestigde theaterprofessional met ervaring met besturen. De voorzitter heeft de verschillende dossiers en processen die Collectief Walden en de stichting tegenkomen, al vaker gezien en kan vanuit die ervaring navigeren en adviseren. De voorzitter is bekend met het culturele veld en kent de relevante instellingen en fondsen waarmee Collectief Walden samenwerkt.

Een mensenprofessional. Stichting Urwald zoekt een algemeen bestuurslid dat kennis heeft van mensenwerk. Denk daarbij aan HR en organisatiepsychologie; een inclusie-, representatie- of diversiteitswerker, of een outreach-, engagement- en publiekswerker.

Een activistisch geweten. Stichting Urwald maakt werk over het leven in tijden van ecologische ontwrichting. In het ondernemen wil Collectief Walden de lat hoog leggen voor zichzelf. Hoe maken we integere keuzes die een positieve impact maken op de wereld om ons heen? Het bestuur van Stichting Urwald kan om deze vragen te helpen beantwoorden, een constructief activistisch geweten gebruiken als algemeen lid.

Naast deze individuele profielen, zijn ervaring met landschapskunst of kunst in de openbare ruimte of processen op het gebied van gemeentelijke besluitvorming / besluitvorming in de openbare ruimte kwaliteiten van sterke toegevoegde waarde zijn voor ons bestuur. Voor met name de laatste twee profielen is ook een juridische achtergrond een zeer gunstige bijkomstigheid.

Het dagelijks bestuur van Collectief Walden is in handen van de directie, die handelt vanuit een door het bestuur onderschreven visie. De directie heeft een formeel omlijnde bevoegdheid wat betreft uitgaven, inhoudelijke beslissingen en inhuur van derden, die is vastgelegd in een directiereglement.

De directie wordt 50/50 gevormd door de enerzijds de zakelijk leider en anderzijds de drie artistieke kernleden van het collectief. In de praktijk zijn de zakelijk leider en één van de artistieke kernleden aanspreekpunt voor zaken aangaande het bestuur, strategie en artistiek leiderschap.

Stichting Urwald volgt de Governance Code Cultuur en onderschrijft tevens de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. De stichting wil bijdragen aan betere representatie, én gelooft dat diverse teams relevanter werk leveren. Daarom nodigen we nadrukkelijk kandidaten uit van uiteenlopende culturele achtergronden om te reageren, en kijken we met extra interesse naar hun kandidatuur.

Bij interesse, neem contact op met huidig voorzitter Thijs van Bemmel via vacature@collectiefwalden.nl Reageren kan bijvoorbeeld met (korte) motivatiebrief en CV, maar mag ook op een andere manier.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.