Stadsschouwburg Utrecht: Algemeen Directeur / Bestuurder

Stadsschouwburg Utrecht in Utrecht zoekt een Algemeen Directeur / Bestuurder voor 36 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime | Sluitingsdatum: 29-08-2022We zijn een van de grootste schouwburgen van Nederland en programmeren voor een veelzijdig en gretig Utrechts publiek en ver daarbuiten. De programmering bestaat uit: toneel, muziektheater, cabaret en dans, aangevuld met opera, musical, circus en show. Van traditioneel tot experimenteel. Ook kijken we over de grenzen en tonen belangrijk internationaal werk. We hebben oog voor jonge makers en zetten stevig in op talentontwikkeling.

Stadsschouwburg Utrecht werkt nauw samen met het Nederlandse podiumkunstenveld en de gezelschappen, met de Utrechtse gezelschappen in het bijzonder en met festivals als SPRING, Tweetakt en het Nederlands Film Festival. We produceren ook elk seizoen een eigen kerstproductie voor de hele familie en zijn regelmatig coproducent voor locatieproducties. Daarnaast beschikt de schouwburg over een eigen restaurant, Zindering, en het dagcafé Mevr. Dudok. We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt in ons theater. Daarom experimenteren we met nieuwe strategieën om jongere en diverse publieksgroepen en partners te bereiken en te behouden.

De organisatie
Bij de SSBU werken 150 medewerkers en een pool van ZZP’ers onderverdeeld in vijf verschillende afdelingen. Gastvrij zijn voor iedereen zit in de haarvaten van de organisatie en daar zijn we trots op. Met de hele organisatie werken we dagelijks toe naar het moment waarop spelers, publiek en partners samen het theater beleven.

Wie ben jij?
Je bent hét boegbeeld van Stadsschouwburg Utrecht (SSBU). Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een verbindende en empathische bestuursstijl. In nauwe samenspraak met het MT stuur je op een goede balans tussen de inhoudelijke belangen, een gezonde bedrijfsvoering en externe representatie. Als sleutelfiguur weet je organisaties rond de schouwburg te betrekken en relevante trends en ontwikkelingen om te zetten naar kansen voor de organisatie.

Utrecht is een diverse stad, midden in Nederland met veel culturen en een relatief jong publiek. Er is een theaterschool, een universiteit, er opereren grensverleggende makers die zowel op internationaal als op lokaal niveau werken. Dit geeft een ideale bedding om artistiek inhoudelijk out of the box te kunnen denken en unieke avonturen aan te gaan. Je speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van het vernieuwende karakter van het Utrechtse veld. In verbinding met die Utrechtse basis, kun je op nationaal en internationaal niveau werken. Je bent een culturele bruggenbouwer die samenwerkingen binnen en buiten de podiumkunsten aangaat en kansen voor de schouwburg weet te creëren en te verzilveren.

Algemeen Directeur / Bestuurder

36 uur per week (fulltime)

Wat ga je doen?
Als onze algemeen directeur/bestuurder initieer je en geef je vorm en leiding aan de strategische richting en doelen. Je draagt primair zorg voor een toekomstbestendige inhoudelijke koers van de schouwburg. Je beschikt over moderne leiderschapskwaliteiten waarbij het geven van vertrouwen en durven te innoveren centraal staan. Je zorgt voor een veilige, open en inclusieve organisatie, waarin veel ruimte en aandacht is voor de ontwikkeling van talent van zowel medewerkers als bespelers. Je inspireert en stimuleert. In samenspraak met de afdelingshoofden vind je een balans tussen artistieke en zakelijke ambities en resultaten. Je onderhoudt goede contacten met in- en externe stakeholders, zoals de ondernemingsraad, Gemeente Utrecht, HKU, Utrechtse makers en Founders & Partners van de schouwburg.

Je geeft direct leiding aan en werkt nauw samen met het 5-koppige managementteam en rapporteert aan de Raad van Toezicht.

Persoon
Je bent een verbinder die:

 • uitgebreide kennis heeft van en ervaring in de culturele sector, zowel artistiek als zakelijk;
 • een relevant netwerk heeft in de culturele sector;
 • gewend is in een context te werken met verschillende stakeholders en belangen;
 • ervaring heeft met het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor de (strategische) ontwikkeling en controlecyclus van een organisatie;
 • goed kan luisteren, besluitvaardig en scherp is en beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • de SSBU als boegbeeld enthousiast en overtuigend representeert en positioneert – offline en online;
 • aandacht heeft voor diversiteit en inclusiviteit, in al haar facetten;
 • coacht wanneer het kan en stuurt wanneer het moet;
 • zich goed kan uiten in woord en geschrift;
 • een open en toegankelijke persoonlijkheid is en sterk is in het leggen en onderhouden van relaties;
 • liefde heeft voor de stad Utrecht.

Wat verwachten we van je?
Je bent een inhoudelijk, inspirerend leider en cultureel ondernemer die:

 • in staat is een inhoudelijke, innovatieve en heldere toekomstvisie voor de schouwburg te ontwikkelen, ambitieuze en realistische doelen te formuleren en daarop te sturen;
 • anticipeert op culturele trends en maatschappelijke en/of politieke ontwikkelingen en een visie heeft hoe daar als culturele organisatie van nu toe te verhouden;
 • een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de organisatiedoelstellingen in relatie tot de ontwikkelingen in de stad;
 • samen met het managementteam resultaat- en actiegericht werkt aan de hand van een heldere beleids- en controle cyclus en daarbij alle medewerkers betrekt;
 • een organisatiecultuur stimuleert waarbinnen medewerkers en externe belanghebbenden goed met elkaar samenwerken en zich uitgenodigd voelen mee te denken bij visie- en strategieontwikkeling en de uitvoering daarvan;
 • proactief samenwerkt met de andere culturele instellingen en bedrijven in Utrecht en daarbuiten.

Het betreft een fulltime overeenkomst met honorering volgens de richtlijn bezoldiging van directeuren van private theaters en concertgebouwen.

De benoeming is in eerste instantie voor één jaar. Bij een succesvolle samenwerking wordt het contract na een jaar omgezet naar onbepaalde tijd. Wij gaan graag in gesprek met kandidaten (m/v/x) die zichzelf herkennen in het profiel.

Inclusieve organisatie
SSBU is een inclusieve organisatie. Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij zijn vooral geïnteresseerd in jouw kennis, kunde en talenten en wat je daarmee voor onze organisatie kunt betekenen.

Reacties
Brieven met cv kunnen tot uiterlijk 29 augustus 2022 worden gemaild naar: saskiadrenth@changekitchen.nl. Vragen kunnen gesteld worden via hetzelfde mailadres. De gesprekken vinden plaats in september 2022. De nieuwe directeur start bij voorkeur in november of december 2022.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.