Slagwerk Den Haag: Lid Raad van Toezicht

Slagwerk Den Haag in Den Haag/ Amsterdam zoekt twee Leden Raad van Toezicht voor ongeveer vier vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-09-2022Slagwerk Den Haag is een dynamisch, innovatief slagwerk-collectief met een diverse podiumkunstpraktijk. Het collectief is evenzeer thuis in het Amsterdamse Concertgebouw als in clubs als De School. In festivaltermen: Slagwerk Den Haag is zowel te beluisteren tijdens Holland Festival, als op Oerol en op Lowlands. In onze podiumproducties staat vers- gecomponeerde muziek, geluid van nu, centraal. Met gemiddeld 150 concerten/voorstellingen per jaar in Nederland en daarbuiten bespeelden we in de periode 17/20 een publiek van ruim 165.000 bezoekers.

Raad van Toezicht – samenstelling & taken
De RvT bestaat op dit moment uit drie leden. De Raad van Toezicht is, conform de statuten en een Raad van Toezicht-reglement, belast met toezicht en controle op het bestuur en toetsing van de besluitvorming. Naast hun controlerende taak staan de leden van de Raad bestuurders als klankbord terzijde. De Raad van Toezicht vergadert circa vier keer per jaar. De leden ontvangen een reiskostenvergoeding. De Raad van Toezicht kent een evenwichtige, diverse samenstelling.

De Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en Fair Practice Code vormen leidraad voor toezicht en verantwoording binnen de Stichting Slagwerk Den Haag.

De Raad streeft naar kennis en ervaring met betrekking tot verschillende voor Slagwerk Den Haag relevante terreinen waaronder toezicht en governance, financiën en juridische kennis, digitale industrie, diversiteit & inclusie en sponsorwerving.
 De leden hebben affiniteit met innovatieve podiumkunst en beschikken over ervaring en bij voorkeur een netwerk voor één of meerdere genoemde terreinen.

Slagwerk Den Haag is op zoek naar twee nieuwe

Leden Raad van Toezicht

ongeveer vier vergaderingen per jaar
Een lid per 1 oktober 2022 en een lid per 1 januari 2023

Het gaat om een toezichthouder met een relevante kennis en/of netwerk in de (innovatieve) podiumkunst. Hij/zij brengt ervaring en affiniteit mee in het bouwen van bruggen naar andere (muziek)sectoren en communities zoals hiphop, en doorbreken van bestaande systemen voor de verdere groei van Slagwerk Den Haag.

Daarnaast is Slagwerk Den Haag op zoek naar een nieuw lid per 1 januari 2023. Het gaat om een toezichthouder met een juridisch profiel, dat wil zeggen juridische ervaring en bijbehorend analytisch vermogen. De toezichthouder richt zich op het volgen van actualiteiten rond veel in de cultuursector voorkomende situaties inzake de juridische positie van uitvoerende kunstenaars en kleine ensembles. Het is daarbij niet noodzakelijk momenteel werkzaam te zijn in de juridische wereld.

Voor beide profielen geldt dat aanvullende ervaring op een van de eerder genoemde genoemde gebieden wordt gezien als een pre. Bij gelijke geschiktheid genieten die kandidaten de voorkeur die met hun benoeming bijdragen aan de diversiteit en inclusiviteit van de raad van toezicht. Een volledige profielschets staat hier online: https://www.slagwerkdenhaag.nl/sites/www.slagwerkdenhaag.nl/files/profielschets_rvt_juli_2022.pdf

Reageren
Stuur voor 1 september 2022 een korte motivatiebrief en curriculum vitae naar Paul Nap (voorzitter) via paul@lachard.com. Voor vragen kan contact op worden genomen met Paul Nap (voorzitter) via 06-233 688 45 of met Frank Vogt (lid) via 06-22993542.

Geïnteresseerde kandidaten worden na een eerste selectie uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Toezicht op maandag 12 september 2022 vanaf 16:00. Geselecteerde kandidaten worden vervolgens uitgenodigd voor een nadere kennismaking met de directie.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.