Raad voor Cultuur: Raadslid Cultuur

De Raad voor Cultuur in Den Haag zoekt een Raadslid Cultuur voor 6 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie | Sluitingsdatum: 01-09-2022De Raad voor Cultuur adviseert de regering en het parlement over het te voeren kunst-, cultuur- en mediabeleid. De raad bestaat vanaf 1 mei 2016 uit acht leden inclusief de voorzitter. Overeenkomstig artikel 11, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges maakt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hierbij bekend dat met ingang van 1 december 2022 de functie van lid van de Raad voor Cultuur vacant komt.

Raadslid Cultuur

6 uur per week

Leden van de Raad voor Cultuur beschikken over:

  • Brede kennis van/affiniteit met het terrein van cultuur en/of media vanuit een brede maatschappelijke oriëntatie;
  • Brede visie op het cultuur- en/of mediabeleid en het vermogen deze uit te dragen;
  • Een onafhankelijke, oorspronkelijke en/of gezaghebbende inbreng op het werkterrein van de raad;
  • Begrip en kennis van het functioneren van instellingen in het culturele en mediaveld;
  • Algemene adviesvaardigheden (analytisch vermogen, kennis van zaken, visie, reflectieve houding, kritisch vermogen, creativiteit, innovatief vermogen, beleidsgevoeligheid, onafhankelijkheid, gericht op samenwerking).

In de samenstelling van de raad wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit verschillende regio’s, bevolkingsgroepen, leeftijdsgroepen en seksen.

Voor de invulling van deze functie is de raad op zoek naar een analytische denker die complexe en sector overstijgende vraagstukken snel kan doorgronden. Er is met name behoefte aan kandidaten die deskundig zijn op het terrein van digitalisering en cultuur, (bedrijfs)economie en cultuur, cultuurbeleid en de rolverdeling Rijk, provincie en gemeenten of cultuurgeschiedenis. Stevige worteling in de wetenschappelijke wereld via een universiteit of hogeschool is een pre. Met het oog op een evenwichtige afspiegeling worden in het bijzonder kandidaten [onder de 40 jaar] met een etnisch-diverse achtergrond uitgenodigd om te reageren.

De staatssecretaris van OCW roept geschikte kandidaten op zich te melden. Het wordt ook op prijs gesteld indien geschikte kandidaten worden voorgedragen.

Het selectieproces wordt uitgevoerd door een onafhankelijke benoemingsadviescommissie die de staatssecretaris adviseert over de vervulling van de vacature. Benoeming geschiedt door de Kroon op voordracht van de staatssecretaris voor een periode van vier jaar. Er wordt van uitgegaan dat kandidaten in de gelegenheid zijn om gemiddeld 2 tot 3 dagen per maand voor deze functie vrij te maken.

De vaste vergoeding is gebaseerd op schaal 16 van het CAO Rijk.

In verband met de onafhankelijkheid van de Raad voor Cultuur, is deze functie niet verenigbaar met hoofd- en nevenfuncties bij instellingen die subsidie ontvangen vanuit de BIS en zal de benoemingsadviescommissie andere hoofd- en nevenfuncties toetsen op mogelijke ongewenste (schijn van) belangenverstrengeling.

Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:

  • Kristel Baele, voorzitter Raad voor Cultuur / Jakob van der Waarden, directeur Raad voor Cultuur. Telefoon: 070-310 66 86.
  • Barbera Wolfensberger, Directeur-Generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW. Telefoon: 070-412 42 74, 070-412 21 46.
  • Ton de Leede, concernadviseur en secretaris van het ministerie van OCW. Telefoon: 06-468 490 58.

Uw interesse kunt u kenbaar maken via onderstaande solliciteerbutton, tot uiterlijk 1 september 2022.

De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 26 september en woensdag 28 september 2022.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.