Over het IJ Festival: Bestuursleden

Over het IJ Festival in Amsterdam zoekt Bestuursleden voor 4 tot 6 bestuursvergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 31-08-2022Van 8 t/m 17 juli is de 30e editie van Over het IJ Festival: hét locatietheaterfestival van Amsterdam. Aan de oevers van het IJ, op de NDSM Werf en in Amsterdam Noord presenteren spraakmakende makers en het nieuwste talent voorstellingen en installaties op binnen- en buitenlocaties. De stad is de inspiratiebron én het podium. Over het IJ gelooft namelijk hartstochtelijk in kunst die niet alleen over de samenleving gaat, maar ook midden in de samenleving staat. Naast het festival biedt Over het IJ jaarrond een platform aan (nieuwe) makers met o.a. het Stadskunstenaarsprogramma, onze verschillende talentontwikkelingstrajecten en regelmatige residenties en presentaties in het Over het IJ LAB.

Over het IJ zoekt

Bestuursleden

Penningmeester en algemeen lid
4 tot 6 bestuursvergaderingen per jaar

Vanwege het vertrek van het huidige bestuurslid met de portefeuille financiën, zoekt het bestuur van Over het IJ een nieuwe penningmeester. Daarnaast zijn we nog op zoek naar een algemeen lid. Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden, waarin naast een onafhankelijk voorzitter, de portefeuilles financiën, HRM, artistiek beleid en cultureel ondernemerschap belegd zijn bij de overige 3 bestuursleden.

Het bestuur heeft een grote mate van betrokkenheid bij strategie en beleid van Over het IJ, en stelt zich op als sparringpartner voor de directie, maar staat tevens op afstand en houdt toezicht op de directie. De aandacht binnen het bestuur is gericht op modernisering op het terrein van arbeidsvoorwaarden en werkgeverschap en op het bevorderen van cultureel ondernemerschap en vernieuwing binnen de branche.
Het bestuur heeft een diverse samenstelling, waarin verschillende perspectieven vertegenwoordigd zijn en werkt conform de Governance Code Cultuur en de code Fair Practice.

Wij zoeken een penningmeester met kennis van financiën, sponsoring en cultureel ondernemerschap met bij voorkeur kennis van het landelijke en Amsterdamse subsidielandschap. Voor een algemeen lid zijn we op zoek naar iemand met frisse ideeën en hebben we grote voorkeur voor iemand uit Amsterdam- Noord. We zoeken
kandidaten die:

 • Kennis van de branche en/of haar beleidsomgeving hebben, zich gemakkelijk kunnen bewegen in de culturele sector en haar bestuurlijke beleidsomgeving en het belang van de sector daarbinnen en daarbuiten authentiek uitdragen;
 • Op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen in de samenleving en in het culturele sector;
 • Op verzoek en in samenspraak met de directie inzetbaar zijn als belangenbehartiger van de Stichting en de culturele sector;
 • Pre wanneer je beschikt over kennis van het Amsterdamse subsidielandschap (AFK, Kunstraad en Gemeente);
 • Beschikbaar zijn voor minimaal 4 tot 6 bestuursvergaderingen per jaar.

Specifiek voor de penningmeester/ portefeuille financiën zoeken we een bestuurslid dat

 • Aantoonbare kennis en ervaring heeft met financieel beleid van (non-)profit organisaties;
 • Aantoonbare kennis van en inzicht in financiële processen, jaarrekening en begroting heeft:
 • Contacten onderhoudt met de directie over de financiële ontwikkelingen;
 • Overleg voert met externe accountant over de jaarrekening en accountantsverklaring
 • Het bestuur adviseert over het te voeren financiële beleid;
 • Naast de 4 /6 bestuursvergaderingen beschikbaar is voor overleggen met directie, administrateur en accountant.

Praktische info: het bestuur werkt onbezoldigd, voor vergaderingen geldt een onkosten- en reiskostenregeling.

Heb je interesse?
Mail uiterlijk 31 augustus 2022 naar simone.hogendijk@overhetij.nl

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.