Kunstbende: Lid Raad van Toezicht

Kunstbende in Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel voor 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 15-09-2022Kunstbende stimuleert alle jongeren in Nederland om eruit te halen wie erin zit. We geloven dat je jonge makers op vroege leeftijd moet helpen om hun talent te ontdekken, te ontwikkelen en te bekwamen. Sinds onze oprichting in 1991 organiseren we een sterk en uitdagend traject voor jonge makers van 13 t/m 18 jaar. In negen categorieën (Content Creator, Dans. DJ, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater) kunnen ze zich ontwikkelen. We doen er alles aan om ze zo goed mogelijk te faciliteren, denk aan tutorials, (online) workshops, coaching en netwerkkansen. Daarnaast kunnen ze meedoen aan onze wedstrijd om podiumervaring op te doen. Alle activiteiten vinden plaats in een veilige omgeving met veel persoonlijke aandacht.

Organisatie en financiering
Kunstbende is actief in alle haarvaten van Nederland. We zijn te vinden waar jongeren zijn en bieden een uitdagend, divers en breed programma in heel Nederland. Kunstbende bestaat uit een landelijk bureau en twaalf regionale
afdelingen. De regio’s opereren vanuit bestaande culturele instellingen in het land. Het landelijke team wordt geleid door een directeur-bestuurder en een team van vijf medewerkers met aanvullend drie stagiairs.

Kunstbende wordt structureel ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie in de regeling Talent en Festivals en Rabobank Nederland. Verder werkt Kunstbende samen met verschillende (prijzen)sponsors en partners. Kunstbende heeft een jaaromzet van 1 miljoen euro. De regionale afdelingen van Kunstbende worden ondersteund door lokale en provinciale overheden, fondsen en sponsoren.

Ambities
Kunstbende heeft een meerjarenplan met uitdagende ambities geformuleerd. Hierin staan groei, vernieuwing en versterking van het traject centraal. Kunstbende gelooft in de kracht van jongeren. Jongeren van nu zijn ondernemend, 24/7 online en heel erg betrokken bij maatschappelijke onderwerpen als duurzaamheid, diversiteit en inclusie. Met het nieuwe platform KLUB Kunstbende ziet Kunstbende het als uitdaging om samen met de huidige en toekomstige partners de komende jaren nog meer jongeren te verbinden en Kunstbende te laten uitgroeien tot het grootste creatieve netwerk voor jonge makers in Nederland.

Kunstbende zoekt een

Lid Raad van Toezicht

met financieel profiel

4 vergaderingen per jaar

Raad van Toezicht
Per 1 januari 2022 werkt Kunstbende volgens het Raad van Toezicht-model. Alle verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten en reglementen. Kunstbende hanteert en volgt de Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie. De Raad houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Kunstbende.

De Raad heeft ook de werkgeversrol richting de directeur-bestuurder. Verder adviseert de Raad de directeur-bestuurder en fungeert als klankbord. Het toezicht richt zich op de prestatie en de bedrijfsmatige, organisatorische en financiële continuïteit van Kunstbende.

Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft een specifieke deskundigheid, maar moet daarnaast in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. De leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen herbenoemd worden voor dezelfde periode. Binnen de raad zijn de volgende kennisgebieden vertegenwoordigd: Financieel, Marketing & Media & Digitalisering, Juridisch, Inhoudelijk: Artistieke Business, Inhoudelijk: Creatief & Netwerk, Voorzitter: Politiek en bestuurlijk, HR.

Algemeen profiel Raad van Toezicht
De leden van de Raad hebben affiniteit met jongerencultuur en voelen zich betrokken bij de missie van Kunstbende. De Raad brengt specifieke ervaring en deskundigheid in en heeft inzicht in de beleidsvoering van een culturele instelling. Er is een goede vertrouwensrelatie en verstandhouding tussen de raadsleden, als team opereren zij kritisch en onafhankelijk.
De Raad beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Heeft algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Kent het juiste evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Heeft een adviserende en toezichthoudende rol.
 • Heeft ervaring met toezichthouden op hoofdlijnen en is dus niet gericht op de operationele kant van de organisatie.
 • Heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Heeft inzicht in de eisen, kwaliteiten en de continuïteit van een stichting.
 • Beschikt over een relevant netwerk.
 • Heeft het vermogen om het beleid en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen.

Specifiek profiel financieel

 • Heeft ervaring met financieel beleid van (non-)profit organisaties. Bij voorkeur in de culturele sector.
 • Heeft kennis en inzicht in financiële processen (jaarrekening, begroting en risico’s)
 • Ben je lid van de auditcommissie en onderhoud je contact met de directeur-bestuurder over de financiële voortgang en het financieel beleid,
 • Breng je advies uit aan de Raad van toezicht over de financiële zaken van de stichting,
 • Zie je toe op de financiële planning (begroting), prognoses en financiële verantwoording (jaarrekening) die onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder worden opgesteld.

Vergaderfrequentie en verwachtingen
De Raad vergadert vier keer per jaar. De vergadering wordt door de directeur-bestuurder voorbereid en in twee uur geleid door de voorzitter. De leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen herbenoemd worden voor dezelfde periode. De functie is onbezoldigd.

Reageren
Bij interesse ontvangen wij graag uw reactie met CV en een korte motivatie. U kunt tot uiterlijk 15 september 2022 mailen naar Marjolein Rietveld (directeur-bestuurder) via marjolein@kunstbende.nl. Gesprekken vinden eind september / begin oktober 2022 plaats. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via mail of telefoon: 020-5219922. (in verband met vakantie vanaf 14 augustus 2022). Wij zien uw reactie met veel plezier tegemoet.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.