De Appel: Zakelijk Leider

De Appel in Amsterdam zoekt een Zakelijk Leider voor 32 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 29-08-2022De Appel is een presentatie-instelling met een publieksprogramma, een wereldvermaard curatorenprogramma, archief en bibliotheek. De Appel bestaat 47 jaar en heeft zich in die periode bewezen als experimentele ruimte voor actuele kunst en is met het curatorenprogramma, opgestart in 1994, ook internationaal stevig vernetwerkt. De Appel is een huis waar kunst en kritische reflectie, nieuwe ideeën omtrent het curatorenvak en jaren aan uniek archiefmateriaal rondom performancekunst samenkomen.

De Appel programmeert, reageert, initieert en luistert. We doen dit sinds de oprichting op verschillende plekken in de stad Amsterdam en hebben sinds 2017 een plek gevonden in Amsterdam Nieuw-West. De Appel gelooft in de onmisbaarheid van de stem van kunst in het hedendaagse debat, durft daarin stelling te nemen, tijd op te eisen om te overdenken en gedurende een langere periode aan een thema te werken. De Appel vraagt kunstenaars en ontwerpers mee te denken met de organisatie en geeft hun bij voorkeur opdrachten tot het ontwikkelen van nieuw werk en draagt daarbij zorg voor lokale verankering en (inter)nationale weerklank.

Wij zoeken per 1 oktober 2022 een

Zakelijk Leider

32 uur per week

De zakelijk leider zorgt ervoor dat de organisatie op rolletjes loopt, dat er een gezond en prettig werkklimaat is waarin de Appel kan bloeien. De zakelijk leider en de artistiek directeur vormen samen de dagelijkse leiding en het bestuur van de Appel, waarbij de zakelijk leider zorgdraagt voor huisvesting, financiën, organisatiestructuur, interne communicatie met medewerkers, zakelijke afhandeling subsidieaanvragen, contracten en onderhouden en uitbreiden van het netwerk van relevante externe contacten.

Samen met de artistiek directeur vormt de zakelijk leider een tandem, waarin wordt samengewerkt in het ontwikkelen van een lange termijnvisie waarbij de zakelijk leider zich richt op het zakelijke, financiële en personele beleid. De zakelijk leider stelt de jaarbegroting op, voert de administratie in samenspraak met de boekhouder en begeleidt de jaarcontrole door de accountant. Ook is de zakelijk leider verantwoordelijk voor het opvolgen en naleven van gestelde doelen en afspraken met stakesholders en fondsen en de drie Codes voor Governance, Fair Practice, Diversiteit en Inclusie). De zakelijk leider stuurt het team aan, zorgt voor een professioneel werkklimaat en voert met de artistiek leider de jaarlijkse evaluatie- en beoordelingsgesprekken met het team. De vergaderingen met de Raad van Toezicht worden in dialoog met de voorzitter en de artistiek directeur voorbereid en genotuleerd.

De aanstelling is voor een jaar met de intentie tot verlenging. De Appel is een stichting zonder winstoogmerk met een personeelsbestand van 6.4 FTE, met een uitgebreid netwerk aan freelance collega’s en een jaarbudget van ongeveer 1 miljoen euro.

Functie-eisen
De Appel wordt gedragen door een klein team en van alle medewerkers, ook de zakelijk leider, wordt een hands-on werkmentaliteit verwacht.

De kandidaat – zakelijk leider heeft aantoonbare zakelijke, financiële en leidinggevende ervaring, is strategisch, besluitvaardig en empathisch, kent de artistieke praktijk en kan luisteren naar belangen en wensen van een team, kunstenaars en artistiek directeur.

De zakelijk leider van De Appel

 • heeft ervaring als leidinggevende en met zakelijke processen;
 • heeft ervaring met fondsenwerving, heeft een open ondernemingszin en kan eigen inkomsten en donaties werven;
 • heeft een netwerk dat deze ervaring weerspiegelt;
 • heeft financieel inzicht en is bekend met het voeren van een administratie;
 • werkt gestructureerd en analytisch;
 • is oplossingsgericht;
 • heeft een inclusieve benadering;
 • is op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en cultuur;
 • is een teamwerker, verbinder, en genereuze leider;
 • heeft aantoonbare werkervaring, idealiter in een vergelijkbare functie;
 • heeft uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • is bereid om zich in (de omgeving van) Amsterdam te vestigen.
 • spreekt en schrijft Nederlands.

Arbeidsvoorwaarden
De Appel biedt een bruto jaarsalaris van 55.000 euro. Er is een pensioensregeling, recht op vakantiedagen en vakantiegeld.

Procedure
Sollicitatiebrieven kunnen voor 29 augustus 2022 worden gericht aan de Raad van Toezicht van de Appel per e-mail aan vacature@deappel.nl o.v.v. Vacature zakelijk leider.

Sollicitatiebrieven worden in het Nederlands opgesteld en gaan vergezeld van een CV en een motivatie waaruit blijkt dat de sollicitant een goede match is voor de Appel.

Kandidaten die voor de shortlist worden geselecteerd ontvangen hier begin september bericht over. De gespreksrondes staan gepland voor midden september 2022. Eind september 2022 hoopt de commissie haar keuze gemaakt te hebben en haar benoemingsvoorstel voor te leggen aan de Raad van Toezicht. Na een gesprek tussen de laatste kandidaat en de Raad van Toezicht zal de keuze voor de zakelijk leider eind september genomen worden. De zakelijk leider zal bij voorkeur oktober 2022 beginnen.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.