Cultuur Oost: Adviseur Educatie

Cultuur Oost in Arnhem zoekt een Adviseur Educatie voor 32 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 24-08-2022Just another day at Cultuur Oost
Je dag start met het geven van een informatiebijeenkomst aan een groep nieuwe schoolbesturen uit het onderwijs waar we een duurzame samenwerking mee willen opbouwen. Je geeft informatie over het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) en over de kansen en inhoudelijke aanknopingspunten die je voor deze specifieke doelgroep ziet. Je gaat daarover in gesprek en stemt je advies af op hun werkwijze en specifieke vraagstukken. Daarbij deel je onze visie over kunst en cultuureducatie. Je zorgt ook dat bij interesse de juiste randvoorwaarden besproken worden met de daarvoor verantwoordelijke beslissers, denk bijvoorbeeld aan het opleiden van een interne cultuur coördinator (icc’er) of het inruimen van tijd in het jaarplan.

Terug op kantoor in Arnhem heb je overleg met de adviseurs voor de regio Veluwe over de voortgang van de cultuurpunten en schoolbesturen die jij begeleidt in hun lokale CMK-project (op inhoudelijk en op procesniveau). Je plant een afspraak in met een cultuurpunt dat advies wil over het begeleiden van een nieuwe CMK-school en die jouw hulp vraagt bij het maken van een concept projectplan. Eind van de dag staat er een belafspraak met de programmamanager educatie omdat jij bij meerdere cultuurpunten overkoepelende vragen hebt gesignaleerd en je een idee voor structurele bijeenkomsten die we kunnen opnemen in ons trainingsaanbod. Je vertaalt wat je ophaalt op de werkvloer naar strategie en je ideeën hierover wil je graag bespreken. De dag rond je af met een live en/of digitale sessie met je educatie-collega. Jullie bespreken de inhoudelijke aanpassingen aan de Route Cultuureducatie. Voordat je het kantoor verlaat check je nog even je voorbereiding voor de volgende dag die start met een bijeenkomst met Cultuurpunten uit de regio Stedendriehoek die met elkaar een leernetwerk vormen dat jij begeleidt.

Krijg je energie van een dag als deze en denk je dat jij de adviseur educatie bent die we zoeken? Solliciteer dan op deze mooie vacature!

Adviseur Educatie

32 uur per week

Cultuur Oost
Cultuur Oost is de Gelderse adviesorganisatie voor kunst en cultuur en werkt in opdracht van provincie Gelderland en een aantal andere opdrachtgevers. Cultuur Oost helpt Gelderse makers en beslissers oplossingen te bedenken voor maatschappelijke opgaven met kunst en cultuur. Wij signaleren, adviseren en verbinden, voor ieder vraagstuk zetten wij onze expertise en ons brede netwerk in. Cultuur Oost zet zich in voor een structurele inbedding van kunst en cultuur in de Gelderse samenleving, omdat kunst en cultuur bijdragen aan een inclusieve, gezonde en gelukkige samenleving waarin ruimte is voor diversiteit en dialoog.

De uitdaging
Je staat voor de uitdaging om samen met je andere collega’s uitvoering te geven aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Je begeleidt cultuurpunten, schoolbesturen en scholen met CMK en bent contactpersoon voor onder andere icc’ers en partners. Als adviseur heb je kennis van en signaleer je innovatieve ontwikkelingen in kunstbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de kunsten en educatie. Je weet waar die ontwikkelingen spelen en hoe die verder te brengen door provinciale ondersteuning of anderszins. Hierin pak je een voortrekkersrol. Je bent in staat om de vraag (achter de vraag) te signaleren, om deze naar politiek-strategisch niveau te abstraheren en op basis daarvan goede adviezen te geven. Daarbij gaat er speciale aandacht uit naar de volgende werkzaamheden:

  • werken met en aan de Gelderse Route Cultuureducatie in het primair onderwijs;
  • opzetten van de deskundigheidstrajecten voor cultuurcoaches;
  • werving nieuwe scholen: het over (laten) halen van PO-, en VO-scholen in Gelderse regio’s waar nog weinig lokaal cultuuraanbod en culturele infrastructuur is. Het doel is duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie mede door middel van intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector. In de CMK-projecten is er aandacht voor deskundigheidsbevordering alsook voor de ontwikkeling en verduurzaming van cultuureducatieaanbod.

Jouw profiel
Je beschikt over actuele kennis van het onderwijs in brede zin zoals kennis van de huidige vraagstukken en structuren in het primair onderwijs. Je hebt relevante kennis over nieuwe didactiek, onderwijsvormen en thematisch werken. Je bent een verbinder en iemand die ervaring meebrengt op het thema deskundigheidsbevordering en kansengelijkheid. Je bent communicatief en beschikt over een open en luisterende houding. Je treedt duidelijk op naar buiten en zet je coachende vaardigheden in.

Wij bieden je
Een uitdagende en veelzijdige functie met veel vrijheid binnen een team met 10 andere collega’s. Het salaris is conform de cao Sociaal Werk, schaal 10. Het betreft een eerste aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op verlenging.

Solliciteren en procedure
Cultuur Oost wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet. Talent als basis, diversiteit als kracht. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen Cultuur Oost versterkt.

De procedure wordt begeleid door Ires Manuel, extern adviseur Human Resources. Ben je enthousiast? Mail dan je motivatie en cv uiterlijk woensdag 24 augustus aanstaande naar Ires Manuel via info@ireshradvies.nl o.v.v. vacature Educatie Cultuur Oost.

Voor meer informatie over de vacature is het mogelijk om contact op te nemen met Guido de Gans (strategisch leidinggevende/ manager Bedrijfsvoering) via guidodegans@cultuuroost.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.