CAWA: Commissielid

CAWA in Amsterdam zoekt een Commissielid met brede kennis van het cultuurbeleid | Vacature voor een Betaalde functie (vacatievergoeding) | Sluitingsdatum: 03-09-2022De onafhankelijke adviescommissie CAWA adviseert het college van B&W over het Amsterdams atelier- en broedplaatsenbeleid. Zij beoordeelt plannen van initiatiefnemers om broedplaatsen te initiëren en zij toetst kandidaat-huurders voor atelier(woningen) op professioneel kunstenaarschap. De CAWA bestaat uit negen leden. Gezamenlijk hebben zij expertise op sociaal, cultureel, artistiek, ruimtelijk en economisch vlak en zijn zij bekend met de context binnen de metropoolregio Amsterdam. De commissie komt maximaal 14 keer per jaar bijeen. Een commissielid wordt benoemd voor een periode van twee jaar en is eenmaal herbenoembaar. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

De gemeente Amsterdam is op zoek naar

Commissielid

met brede kennis van het cultuurbeleid

Brede kennis van het culturele klimaat in Amsterdam en daarbuiten. Tevens kennis en betrokkenheid bij het cultuurbeleid, bijvoorbeeld als curator of als directielid of artistiek leider van een culturele instelling of organisatie, of als adviseur van een cultuurfonds. Gezien de diversiteit aan adviestaken wordt van de kandidaat verwacht dat zij/hij zowel kunstinhoudelijke als bedrijfsmatige kennis heeft van professioneel kunstenaarschap op bij voorkeur meerdere disciplines. Het beoordelen van het werk van kunstenaars is een belangrijk onderdeel van uw werk. De week voorafgaand aan de vergadering besteedt u circa 6-8 uur aan het toetsen van deze aanvragen.

Voor deze functie is een sterke betrokkenheid bij de stad in het algemeen en affiniteit met de Amsterdamse kunst- en cultuurwereld, met cultuurpanden en broedplaatsgroepen in het bijzonder, een vereiste.

Vergoeding:

  • Voor het voorbereiden en bijwonen van een vergadering en toetsen van portfolio’s wordt een vacatievergoeding van € 402,40,– verstrekt;
  • Voor een stand van zakengesprek met gerealiseerde broedplaatsen of een voorgesprek voor een nieuw op te zetten broedplaats ontvangt u € 127,63 (ca. drie keer per jaar);
  • Voor deelname aan een sollicitatiecommissie voor de werving van nieuwe leden ontvangt u € 306,30. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Inlichtingen en sollicitatie
Belangstellenden wordt verzocht een sollicitatiebrief en Curriculum Vitae voor 3 september 2022 te mailen naar Maartje Wijnhoven, ambtelijk secretaris CAWA, m.wijnhoven@amsterdam.nl, 06 1466 1827. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 16 september 2022. Meer informatie vindt u op de website amsterdam.nl/cawa.

De gemeente wil een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die zij gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. De gemeente streeft daarom naar een commissie die een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.