Musica Sacra: Voorzitter Raad van Toezicht

Musica Sacra in Maastricht zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 06-07-2022Musica Sacra is een jaarlijks terugkerend compact driedaags kunstenfestival, dat aan de hand van een jaarthema de focus legt op de beleving van het sacrale: dat wat ons overstijgt, overweldigt, verbindt en moreel de weg wijst. De kern van het festival is de muziekprogrammering, verrijkt met onder meer dans, theater, performance, film, lezingen, beeldende kunst en een jeugdeducatieprogramma. Speciale opdrachten en op maat gemaakte programma’s – vaak met (wereld)premières – zijn een logisch gevolg van de thematische aanpak en ambities van de programmacommissie. EXODUS is het thema voor de 40e-editie van het festival, dat dit jaar plaatsvindt van 16 tot en met 18 september 2022.

Musica Sacra is een festival in coproductie met Theater aan het Vrijthof.

Kunstenfestival Musica Sacra Maastricht zoekt een

Voorzitter Raad van Toezicht

 

Raad van Toezicht
Stichting Musica Sacra kent een directeur-bestuurder die opereert onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en vier leden. De Raad van Toezicht bespreekt en geeft goedkeuring voor onder meer:

 • de missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van Musica Sacra;
 • het jaarplan en de daarbij horende begroting;
 • het jaarverslag en de jaarrekening;
 • het beleid inzake de relatie van Musica Sacra met financiers, stakeholders en opdrachtgevers.

Voorts fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht komt 4x per jaar bij elkaar en is aanwezig tijdens het festival zelf.

Functie
Per 1 oktober aanstaande is de functie van voorzitter vacant. Mogelijke kandidaten voor deze functie voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Brede belangstelling voor kunst en cultuur, belangstelling voor levensbeschouwelijke vragen is een pre;
 • Beschikken over het vermogen om op strategisch niveau en op constructieve wijze een bijdrage te leveren aan de positionering van Musica Sacra met daarbij een open blik voor nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden in de sector;
 • Gevoel voor cultureel ondernemerschap;
 • Vanuit een proactieve en constructief-kritische houding een bijdrage kunnen leveren;
 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden en enthousiasmerend vermogen;
 • Ruimschoots ervaring in het voorzitten van vergaderingen en deze op een inspirerende wijze leiden;
 • Relevant netwerk in het culturele veld in Limburg en/of rest van Nederland;
 • Affiniteit hebben met politiek-bestuurlijke verhoudingen (in Limburg) en moet het leuk vinden om zijn/haar/diens weg hierin te vinden ten behoeve van het festival.

Termijn
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna éénmaal herbenoeming mogelijk is voor een tweede periode van vier jaar.

Bezoldiging
Deze functie is onbezoldigd, doch onkosten en reiskosten worden vergoed.

Meer informatie
Op de website musicasacramaastricht.nl staat meer informatie over het festival. Heeft u nadere vragen, dan kunt u contact opnemen met Michel Cobben, lid van de Raad van Toezicht, via 06 – 51 98 18 72.

Belangstelling?
Belangstellenden wordt verzocht een brief met motivatie en CV vóór 7 juli 2022 te richten aan Michel Cobben en per mail te versturen aan secretariaat@theateraanhetvrijthof.nl onder vermelding van ‘vacature voorzitter Raad van Toezicht’. De sollicitatiegesprekken vinden meteen na de zomer plaats in de avonduren op een onderling af te stemmen moment en locatie.

De commissie onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie en streeft naar een diverse samenstelling. We moedigen dan ook iedereen die op basis van kennis en ervaring geschikt denkt te zijn voor deze functie van harte aan te solliciteren.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.