Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC): Stagiair(e)

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden zoekt een Stagiair(e) voor de productie van tentoonstellingen van het LUMC voor 24 uur per week | Vacature voor een Leertraject, Stageplaats | Sluitingsdatum: 13-07-2022Sinds 1988 voert het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een actief kunstbeleid gericht op het welbevinden van patienten, bezoekers en medewerkers. Naast het inrichten van de publieke ruimten in het LUMC, het aankopen van kunstwerken of in bruikleen nemen, organiseert Kunstzaken wisselende tentoonstellingen in de Galerie en projectruimte (LUMC Kunsthal) van het LUMC.

Kunstopdrachten
Naast de collectie unieke werken, worden ook opdrachten aan kunstenaars verstrekt voor het maken van werk op specifieke plekken in de openbare ruimte zoals de realisering van tijdelijke installaties in de LUMC Kunsthal.

Galerie LUMC
Kunstzaken organiseert circa vijf tentoonstellingen per jaar in Galerie LUMC. De tentoonstellingen zijn meestal gerelateerd aan een thema dat actueel is in de hedendaagse kunst en mogelijk raakvlakken heeft met de belevingswereld van de bezoekers aan het LUMC.

Honourclass Kijken is de (genees) kunst
In samenwerking met de Universiteit Leiden organiseert Kunstzaken samen met de Kunstcommissie deze Honoursclass waarbij studenten, door zich te verdiepen in kunst, beter en breder leren observeren. Een tentoonstelling in Galerie LUMC is onderdeel van het lesprogramma.

Organisatie
Kunstzaken is onderdeel van het directoraat Bouwzaken. Dit directoraat resulteert direct onder de Raad van Bestuur.

Stagiair(e)

24 uur per week

Kunstzaken en European City of Science
In 2022 is Leiden een jaar lang uitgeroepen tot wetenschappelijke hoofdstad van Europa (European City of Science). Het hele jaar 2022 staat Leiden in het teken van kennis, wetenschap, kunst en kunde. Voor het LUMC biedt het kunst en wetenschapsjaar 2022 de ultieme kans om Galerie LUMC en de LUMC Kunsthal te transformeren tot platform van kunst en wetenschap.

Stageplaats
Kunstzaken van het LUMC biedt een stageplaats aan een student Kunstgeschiedenis, Reinwardt Academie of Kunstbeleid en Management om mee te werken aan de voorbereiding en realisering van tentoonstellingen in het kader van het European City of science jaar in 2022.

Daarnaast is de voorbereiding van een interne veiling die in december 2022 plaatsvindt een onderdeel van de werkzaamheden.

De stage betreft zowel inhoudelijke als organisatorische werkzaamheden en omvat de volgende taken:

Productie van tentoonstellingen Galerie LUMC

 • Onderzoek naar de verschillende onderwerpen van de tentoonstellingen
 • Schrijven van begeleidende teksten bij de tentoonstellingen
 • Verrichten van verschillende werkzaamheden bij de organisatie van tentoonstellingen in Galerie LUMC
 • Mede ontwikkelen randprogramma van lezingen en activiteiten
 • Communicatie tentoonstellingen (social media, website etc.)

Voorbereiding veiling uit LUMC collectie

 • Het inventariseren van kunstwerken bestemd voor de veiling
 • Het opstellen van inventarislijsten en invoeren van deze gegevens in een database
 • Schrijven van korte biografieën van de betreffende kunstenaars
 • Het organiseren van de veiling (volgens bestaand draaiboek)
 • Samen met medewerkers van Communicatie opstellen en uitvoeren van een Communicatieplan

Doel van de stage:
Het verwerven van nieuwe inzichten en verkrijgen van praktische ervaring in de dagelijkse praktijk van de afdeling Kunstzaken LUMC met bijzondere aandacht voor het organiseren van tentoonstellingen en de organisatie van een interne veiling van kunstwerken uit eigen collectie.

Periode:

 • Start september 2022
 • 3 a 4 maanden
 • 3 dagen per week (het aantal dagen kunnen in overleg worden bepaald)

Heb je interesse?
Stuur dan voor 13 juli 2022 een brief met motivatie en je CV naar: kunstzaken@lumc.nl ter attentie van drs. Sandrine van Noort, Hoofd Kunstzaken LUMC. Vermeld duidelijk hoeveel dagen en voor welke periode je beschikbaar bent.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Voor meer info over Kunstzaken van het LUMC, zie: onze website of Facebook.