Holland Baroque: Leden Raad van Toezicht

Holland Baroque in Utrecht zoekt Leden Raad van Toezicht voor zo’n 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-09-2022Holland Baroque is een eigenzinnig orkest dat op haar instrumenten durft te zingen, dansen, huilen en te lachen. Dit alles vanuit traditie, vernieuwing, verrassing en een vleugje entertainment. Het ensemble maakt deel uit van de Nederlandse culturele basisinfrastructuur (BIS). Holland Baroque werkt sinds haar oprichting in 2006 samen met vele solisten, componisten, koren en theatermakers. Ontmoetingen met muzikale gasten monden regelmatig uit in warme vriendschappen en ontsluiten nieuwe klankwerelden.

Barok is nu: onder dat motto worden vele samenwerkingen aangegaan. Voor het album Carrousel met trompetfluisteraar ontving HB een Edison. De tournees met (jazz)pianovirtuoos Leszek Możdżer lieten zien dat ook in een barokorkest een partituur voortdurend kan veranderen wanneer de componist zich al improviserend tussen de musici bevindt. Cellist Giovanni Sollima componeerde een aantal Napolitaanse stukken voor Holland Baroque, een eerbetoon aan vroeger en tegelijkertijd zo fris als een hoentje. De samenwerking met het London Community Gospel Choir werd hogelijk geprezen en was voor beide partijen zeer inspirerend. Onlangs maakte Holland Baroque een reis naar Paramaribo om er te werken met de Kathedrale Koorschool, waarover Radio 4 dagelijks verslag deed.

Leden Raad van Toezicht

zo’n 4 vergaderingen per jaar

Structuur
Het bestuur van Holland Baroque bestaat uit één zakelijk directeur en een artistiek team. De Raad van Toezicht is werkgever van het bestuur, vormt het klankbord en houdt toezicht op het bestuur en de organisatie. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en algemene leden. Artistiek-inhoudelijk is er bij Holland Baroque – en dus ook bij de samenstelling van de RvT – nadrukkelijk oog voor diversiteit en inclusiviteit.

Functie
De RvT bestaat uit vijf personen. In de profielschets voor de leden van de RvT van Holland Baroque is opgenomen dat de volgende ervaring en kennisgebieden in de Raad moeten zijn vertegenwoordigd:

  • Juridisch
  • Bestuurlijk/politiek
  • Financieel-economisch (commercieel)
  • (Klassieke) muziekwereld
  • Organisatie/bedrijfskunde
  • Marketing & communicatie, PR

Per 1 juli 2022 ontstaan er twee vacatures in de Raad van Toezicht. Van kandidaten voor deze functie verwachten wij dat zij ten minste aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Kennis en netwerk in de (klassieke)muziekwereld
  • Kennis van (online) marketing en communicatie, bij voorkeur binnen de (podium)kunsten

Termijn
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna eenmaal herbenoeming mogelijk is voor een tweede periode van vier jaar.

Bezoldiging
Er is een vacatiegeld- en vrijwilligersonkostenregeling die jaarlijks wordt bijgesteld.

Meer informatie
Informatie over Holland Baroque is te vinden op www.hollandbaroque.com

Belangstelling?
Mail uw motivatie en curriculum vitae voor 1 september naar info@hollandbaroque.com onder vermelding van RvT 2022. U hoort uiterlijk 5 september of u bent uitgenodigd voor een kennismaking op vrijdag 23 september 2022.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.