de Appel: Artistiek Directeur

Catching Up in the Archive, de Appel, 2022. Foto: Nicola Baratto

De Appel in Amsterdam zoekt een Artistiek Directeur voor 1 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime | Sluitingsdatum: 01-07-2022De Appel is een presentatie-instelling met een publieksprogramma, een wereldvermaard curatorenprogramma, archief en bibliotheek. De Appel bestaat 47 jaar en heeft zich in die periode bewezen als experimentele ruimte voor actuele kunst. Met het curatorenprogramma dat opgestart is in 1994 heeft de Appel ook internationaal een stevig netwerk opgebouwd. De Appel is een huis waar kunst en kritische reflectie samenkomen, net als nieuwe ideeën omtrent het curatorenvak en jaren aan uniek archiefmateriaal rondom performancekunst.

De Appel programmeert, reageert, initieert en luistert. We doen dit sinds de oprichting op verschillende plekken in de stad en hebben sinds 2017 een plek gevonden in Amsterdam Nieuw-West. De Appel gelooft in de onmisbaarheid van de stem van kunst in het hedendaagse debat, durft daarin stelling te nemen, tijd op te eisen om te overdenken en gedurende een langere periode aan een thema te werken. De Appel vraagt kunstenaars en ontwerpers mee te denken met de organisatie en geeft hun bij voorkeur opdrachten tot het ontwikkelen van nieuw werk en draagt daarbij zorg voor lokale verankering en (inter)nationale weerklank.

Voor de Appel, centrum voor hedendaagse kunst in Amsterdam, zoeken wij een

Artistiek Directeur

1 fte, per 1 oktober 2022

De Appel viert in 2025 haar 50-jarig jubileum, en haar Curatorial Programme viert in 2024 haar 30-jarig jubileum. Bovendien wordt in de komende periode de huidige locatie van de Appel gerenoveerd, en ook start de nieuwe kunstenplan-periode in 2025. Dit is een greep uit alle vooruitzichten, kansen en mogelijkheden voor de komende jaren, waarvoor de Appel een nieuwe artistiek directeur zoekt.

Van de artistiek directeur wordt verwacht de Appel de komende jaren vanuit een uitgesproken visie te leiden: zij/hij/hen geeft artistiek invulling aan het programma van de Appel. Dit omvat tentoonstellingen, publieksprogramma’s, educatietrajecten en publicaties. Daarnaast geeft de nieuwe directeur ook artistieke leiding aan het Curatorial Programme, en werkt nauw samen aan het beheer en de zichtbaarheid van het archief van de Appel, dat bestaat uit meer dan 16.000 objecten.

De artistiek directeur bepaalt de artistieke en zakelijke koers in nauwe samenwerking met de zakelijke directeur, het team en in dialoog met de Raad van Toezicht. Samen met de zakelijk directeur van de Appel geeft zij/hij/hen leiding aan het team en is medeverantwoordelijk voor de zakelijke componenten van de instelling. Samen met de curatoren van het Archief en Educatie geeft de nieuwe directeur vorm aan de artistiek-inhoudelijke koers van de Appel.

Deze aanstelling gaat, conform de statuten, om een periode van drie jaar, met een mogelijke eenmalige verlenging aan het eind van deze periode voor nogmaals drie jaar.

De Appel is een stichting zonder winstoogmerk met een personeelsbestand van 6.4 FTE, met een uitgebreid netwerk aan freelance collega’s en een jaarbudget van ongeveer 1 miljoen euro.

Functie-eisen
De artistiek directeur heeft aantoonbare ervaring als programmamaker en met het aansturen van teams. Als leidinggevende is zij/hij/hen besluitvaardig en empathisch. Als programmamaker weet de artistiek directeur lokaal, nationaal en internationaal te programmeren. De nieuwe directeur is een verbinder, werkt nauw samen met het team, haalt het beste uit de medewerkers door een open en stimulerende werksfeer te creëren. De directeur is stressbestendig, wanneer nodig beschikbaar in de avonden en weekends en zal als het gezicht van de Appel ook vaak overleggen, openingen en conferenties bijwonen. De Appel wordt gedragen door een klein team en van alle medewerkers, ook van de directeur, wordt een hands-on werkmentaliteit verwacht.

Van de directeur wordt verwacht dat deze per 1 januari 2023 in (groot) Amsterdam woont.

De nieuwe directeur van De Appel:

 • heeft ervaring als leidinggevende en als programmamaker;
 • heeft een artistieke visie op het programma, Curatorial Programme en een zakelijk inzicht;
 • heeft een inclusieve benadering (zowel inhoudelijk als op het vlak van personeelsbeleid);
 • heeft een internationale blik en kan deze verbinden aan de Amsterdamse context;
 • is op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst, cultuureducatie, archieven en curatorenopleidingen;
 • heeft een netwerk dat deze kennis weerspiegeld;
 • is in staat om zijn/haar visie in lokale, nationale en internationale context uit te dragen en te realiseren;
 • is een teamwerker, verbinder en genereuze leider;
 • heeft aantoonbare werkervaring in een kunstinstelling;
 • heeft ervaring met fondsenwerving, heeft een open ondernemingszin en kan eigen inkomsten en donaties werven;
 • heeft uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • is bereid om zich in de omgeving van Amsterdam te vestigen.

Arbeidsvoorwaarden
De Appel biedt een bruto jaarsalaris van 65.000 euro. Er is een pensioensregeling, recht op vakantiedagen, vakantiegeld en een verhuisbijdrage.

Sollicitatiebrieven kunnen voor 1 juli 2022 worden gericht aan de Raad van Toezicht van de Appel per e-mail aan vacature@deappel.nl o.v.v. Vacature artistiek directeur.

Sollicitatiebrieven worden in het Engels of Nederlands opgesteld en gaan vergezeld van een CV en een motivatie waaruit blijkt op welke manier de sollicitant de Appel in de komende drie tot zes jaar zal gaan leiden en waar naartoe.

Kandidaten die voor de shortlist worden geselecteerd ontvangen hier begin juli bericht over. Een eerste gespreksronde met een presentatie door de kandidaten staat gepland voor eind augustus 2022. Begin september 2022 hoopt de commissie haar keuze gemaakt te hebben en haar benoemingsvoorstel voor te leggen aan de Raad van Toezicht. Na een gesprek tussen de laatste kandidaat en de Raad van Toezicht zal de keuze voor de nieuwe artistiek directeur medio september genomen worden. De nieuwe directeur zal bij voorkeur in oktober 2022 beginnen.

Voor meer informatie neemt u contact op met de Raad van Toezicht van de Appel via vacature@deappel.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.