Stedelijk Museum Alkmaar: Leden Raad van Toezicht

Stedelijk Museum Alkmaar in Alkmaar zoekt twee Leden Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 22-05-2022Stedelijk Museum Alkmaar is een ondernemend kunst- en cultuurhistorisch museum dat sterk is verankerd in de stad en de regio, maar met zijn kwalitatief hoogstaande collectie en zijn tentoonstellingen ook nationale betekenis heeft. De zwaartepunten in het programma liggen in de kunst van de 17e eeuw en de vroege 20ste eeuw, afgewisseld met actuele en cultuurhistorische thema’s. Met een ambitieus tentoonstellingsprogramma, waarbij ook internationaal wordt samengewerkt, wil het museum zijn publieksbereik in de komende jaren verder vergroten. Stedelijk Museum Alkmaar werkt aan uitbreidingsplannen om zijn functies voor de stad en de regio nog beter te kunnen vervullen.

Het museum wordt structureel gesubsidieerd door de gemeente Alkmaar. In 2014 is Stedelijk Museum Alkmaar verzelfstandigd in een stichting, die opereert volgens het Raad van Toezicht-model. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt in handen van de directeur, waarop toezicht wordt gehouden door de Raad van Toezicht. Stichting Stedelijk Museum Alkmaar hanteert daarbij de principes van de Governance Code Cultuur. De stichting volgt daarnaast de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.

De museumorganisatie telt ruim dertig medewerkers in loondienst en circa 35 vrijwilligers.

Stichting Stedelijk Museum Alkmaar zoekt per oktober 2022:

Twee Leden Raad van Toezicht

 

Voorzitter van de Raad van Toezicht
Profiel:

 • Ervaren toezichthouder met brede, bestuurlijke ervaring;
 • politiek-bestuurlijk netwerk in de stadsregio Alkmaar en de provincie Noord-Holland;
 • ambassadeur in lokale en landelijke politiek-bestuurlijke platforms;
 • actuele kennis van het culturele en maatschappelijke veld in de regio;
 • goede communicatieve vaardigheden, bevlogen, inlevend, integer;
 • verbindende kracht;
 • affiniteit met kunst, erfgoed en historie.

Lid van de Raad van Toezicht
Profiel:

 • Kennis en ervaring op het gebied van ondernemerschap;
 • actuele kennis organisatie, management en innovatie;
 • relevant netwerk in het bedrijfsleven, met name in Noord-Holland;
 • ambassadeur in bedrijfsleven en brancheorganisaties;
 • gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • onafhankelijk, beschouwend en kritisch;
 • affiniteit met musea, kunst, erfgoed en historie.

Functie-informatie
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert vier tot vijf keer per jaar. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding.

Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van 4 jaar met een mogelijke verlenging van nog eens 4 jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick van Mil (directeur-bestuurder, tel. 072-5489789).

Solliciteren
Bent u geïnteresseerd in één van deze Raad van Toezicht-functies, stuur dan uw CV en een beknopte motivatie uiterlijk 22 mei 2022 via onderstaande sollicitatiebutton.

De selectiegesprekken zijn gepland op vrijdag 3 juni.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.