Perdu: Bestuursleden

Perdu in Amsterdam zoekt twee Bestuursleden voor 10 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 18-06-2022Ooit begonnen als poëzieboekhandel in Amsterdam, biedt Perdu nu een breed platform voor avant-gardeliteratuur. Perdu omvat een theater voor poëzie en experiment, een gespecialiseerde poëzieboekhandel, een kleine uitgeverij en workshops in creatief schrijven. Een groot deel van de organisatie drijft op de kracht van vrijwilligers. Er zijn een directeur, bureaumanager, een technicus, een communicatiemedewerker en een medewerker toegankelijkheid&inclusie om alles in goede banen te leiden. Perdu krijgt voor de periode 2021-2024 een structurele subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Bestuursleden

10 vergaderingen per jaar

In het bestuur zijn vacatures voor een secretaris en een algemeen bestuurslid. Het bestuur houdt toezicht op de activiteiten van de stichting en komt tien maal per jaar bijeen. Een bestuurslid wordt voor vier jaar benoemd. Bij de samenstelling van het bestuur streven we naar een brede vertegenwoordiging van expertises. Het gaat daarbij om kennis van het literaire landschap, het boekenvak, de culturele sector, personeelsbeleid, organisatiekunde, financiën en juridische zaken. Momenteel zoeken we specifiek bestuurders met ervaring in het boekenvak of juridische expertise.

Wij zoeken twee bestuursleden met:

 • ruime bestuurlijke ervaring;
 • affiniteit met het literaire veld in het algemeen en de doelstelling en aard van Perdu in het bijzonder;
 • de wil om de visie van Perdu uit te dragen;
 • de vaardigheid om te besturen op hoofdlijnen en tegelijkertijd de balans weten te bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • een relevant netwerk en oog voor de diverse belangen binnen en buiten de organisatie;
 • bij voorkeur ervaring in het boekenvak.

De secretaris heeft binnen het bestuur enkele specifieke taken:

 • Bijhouden van de administratie en bestuurscorrespondentie;
 • Voorbereiden en plannen van bestuursvergaderingen in samenspraak met de voorzitter;
 • Initiëren van publicaties en periodieken;
 • Zorgdragen voor de ANBI-vereisten;
 • Toezicht houden op de uitvoering van genomen besluiten.

Stichting Perdu onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie. We streven naar een zo groot mogelijke diversiteit in alle geledingen van onze organisatie. Wij zijn immers van mening dat een team dat een afspiegeling vormt van de diversiteit binnen Amsterdam zal leiden tot een betere kwaliteit van onze activiteiten.

Ook bij de samenstelling van het bestuur zijn diversiteit van gender, leeftijd, expertise en (etnische) achtergrond nadrukkelijk van belang.

Heeft u interesse? Stuur dan uw motivatiebrief en cv naar bestuur@perdu.nl. Voor inhoudelijke vragen over deze vacatures kunt u op hetzelfde e-mailadres terecht.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.