Holland Festival: Programmeur

Het Holland Festival in Amsterdam zoekt een Programmeur voor 1 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime | Sluitingsdatum: 29-05-2022Het Holland Festival is het grote internationale podiumkunstenfestival van Nederland en geniet een uitstekende reputatie. Het Holland Festival vindt jaarlijks plaats in de maand juni op diverse locaties in en om Amsterdam. Het festival presenteert alle podiumkunstdisciplines (muziek, theater, dans, opera, muziektheater), alle mogelijke cross-overs en zoekt waar relevant of wenselijk aansluiting bij beeldende kunst, literatuur, mode, film. Het Holland Festival is een toonaangevend festival: het tracht met een gevarieerd programma van hoogstaande kwaliteit een relatief groot (potentieel) publiek te bereiken, dat qua leeftijd en achtergrond divers is en zowel uit vaste festivalbezoekers als uit nieuw publiek bestaat. In de programmering houdt het festival rekening met deze ambities. De programmering van het festival is avontuurlijk, grensverleggend en divers en het festival besteedt aandacht aan zowel de grote namen als aan mid-career makers en (voor Nederland) nieuwe, ‘upcoming’ artiesten. De nadruk in de programmering ligt op de internationale podiumkunsten. Daarnaast presenteert het festival (nieuw) werk van gerenommeerde instellingen en makers uit Nederland (al dan niet in (nieuwe) internationale samenwerkingen) en toont het werk van mid-career Nederlandse makers die toe zijn aan een internationaal platform. Het festival presenteert een diversiteit aan vormen, op diverse podia en minder reguliere speelplekken in en om Amsterdam. Het geheel van het Holland Festivalprogramma is een aanvulling op hetgeen in Nederland gedurende het jaar te zien is.

Programmering
De programmering van het Holland Festival komt tot stand onder eindverantwoordelijkheid van de (algemeen) directeur/ bestuurder. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de strategie, visie en het beleid van de stichting Holland Festival voor zowel de artistieke gang van zaken als voor de zakelijk-organisatorische bedrijfsvoering, ziet toe op de uitvoering van de doelstellingen en legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht.

Voor het (mede) uitdenken en uitwerken van het artistieke beleid van het Holland Festival zijn twee ervaren programmanagers in vaste dienst bij het Holland Festival, één met een specialiteit theater en dans en één met als specialiteit muziek en muziektheater. Het gehele programma wordt in gezamenlijkheid (programmateam) vastgelegd. Beide programmamanagers leggen verantwoording af aan de algemeen directeur en er wordt nauw samengewerkt met jaarlijks wisselende associate artist(s), die door het programmateam worden ‘gescout’ en geëngageerd. De associate artists maken (regelmatig) onderdeel uit van het artistiek overleg, maar maken geen deel uit van het programmateam. Het festival belicht behalve hun werk ook thema’s die voor hen van betekenis zijn, evenals aan hen gerelateerde kunstenaars.

Vanwege het vertrek van twee collega’s stellen wij het Programmateam opnieuw samen, waarbij we op zoek zijn naar een senior programmamanager met als zwaartepunt theater (en bij voorkeur een secundaire specialisatie in dans) en naar een programmeur met een complementaire specialisatie (dus dans en/of theater) en ervaring met het samenstellen van een contextprogramma.

Wij zoeken een

Programmeur

1 fte

Programmeur – taken en verantwoordelijkheden (1 fte)
Deze rol is tweeledig: als Programmeur doe je voorstellen voor de inhoudelijke ontwikkeling van het festivalprogramma in jouw expertise (theater of dans) en je bent tevens verantwoordelijk voor het doen van voorstellen en uitvoering geven aan het ‘context’programma. Het uitdenken, ontwikkelen en begeleiden van het ‘context’programma is een vast onderdeel van je werk als Programmeur. Je werkt bij de totstandkoming van het programma nauw samen met de Programmamanagers.

Als Programmeur heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Je doet onderbouwde programmavoorstellen en werkt ideeën uit die in lijn zijn met het beleidsplan en de missie van het festival. Daarbij stel je prioriteiten, maak je weloverwogen keuzes en legt deze voor aan het Programmateam.
 • Op basis van research zoek je naar voor het festival interessante makers, gezelschappen, voorstellingen en/of projecten voor jouw discipline en legt deze voor aan het Programmateam. Ideeën toets en overleg je in het Programmateam met de programmamanagers en de algemeen directeur.
 • Je ontwikkelt een ‘context’programma om toegankelijkheid te genereren voor zowel het bestaande Holland Festival publiek als voor nieuwe bezoekers. Je initieert en programmeert activiteiten zoals bijvoorbeeld lezingen, inleidingen, meet-the-artists, masterclasses, een filmprogramma, (kunst)presentaties en workshops, maar ook online activiteiten en kwalitatieve programma’s in de stad

Representatie/ overdracht extern

 • Je werkt ook mee aan een enthousiasmerende overdracht van het (programma van) het festival aan ‘externen’, onder wie worden verstaan stakeholders, donateurs, (potentieel) publiek, pers, et cetera. Gedurende en voorafgaand aan het festival ben je bereid en in staat tot het incidenteel geven van inleidingen op het contextprogramma voor een algemeen of specifiek (genodigden)publiek.
 • Voor het organiseren van educatieprojecten, talentontwikkeling en samenwerking met bijvoorbeeld opleidingen en culturele instellingen werk je nauw samen met een educatiemedewerker op projectbasis.
 • Je geeft incidenteel inleidingen en presentaties over de programmering binnen jouw discipline.
 • Je bent budgetverantwoordelijk voor het onderdeel ‘context’programma en legt verantwoording af aan een van de programmamanagers.

Profiel
Wij zoeken een Programmeur die het volgende meebrengt:

 • Een afgeronde relevante opleiding op minimaal hbo-niveau aangevuld met minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt aantoonbare ervaring en vakmanschap in festivalprogrammering.
 • Je bent in staat om buiten de grenzen van jouw eigen discipline te kijken, dwarsverbanden en maatschappelijke, culturele en artistieke ontwikkelingen onder woorden te brengen, mondeling en schriftelijk.
 • Je bent in staat om zelfstandig en proactief je werk te doen.
 • Je hebt een relevant netwerk in Nederland en in Amsterdam in het bijzonder. Een relevant internationaal netwerk is een pre.
 • Je bent bereid en in de mogelijkheid om veelvuldig voorstellingen bij te wonen.
 • In de Nederlandse en Engelse taal kun je je zowel schriftelijk als verbaal gemakkelijk, genuanceerd en overtuigend uiten. Het kunnen volgen van voorstellingen en lezen van teksten in een andere moderne taal is een pre.
 • Je bent in staat om met deadlines te werken, bent een teamspeler en communiceert helder.
 • Je onderschrijft de ethische code en de daarin genoemde kernwaarden van het Holland Festival en draagt deze uit: samen maken we het Holland Festival (open en gastvrij), toonaangevend, professioneel en gedreven en inclusief.

Wij bieden
Je werkt in ons mooie kantoor in hartje Amsterdam met uitzicht over het IJ in een klein team van zeer bevlogen professionals, die allemaal hun eigen expertise inzetten om elk jaar weer een wereldwijd toonaangevend festival neer te zetten. Binnen de podiumkunsten bieden wij een competitief salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Salaris en inschaling
Een programmeur van het Holland Festival wordt ingeschaald volgens de personeelsregeling van het Holland Festival. Binnen het Holland Festival is er aandacht voor ontwikkeling, krijg je een persoonlijk opleidingsbudget en worden er tal van gezamenlijke activiteiten georganiseerd.

Procedure
Het Holland Festival streeft ernaar zijn personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de Nederlandse samenleving. Daarom hopen wij van harte sollicitaties te ontvangen van kandidaten met diverse achtergronden. De sluitingstermijn van de vacature is 29 mei. De eerste gespreksronde vindt plaats in de week van 7 tot en met 10 juni. De tweede ronde vindt plaats in de week van 20 tot en met 24 juni.

Geïnteresseerd?
Ben jij de collega die wij zoeken? Stuur dan zo snel mogelijk je cv met motivatiebrief via onderstaande sollicitatiebutton. Neem voor meer informatie contact op met Emily Ansenk, directeur Holland Festival (+31 (0)20 788 21 01) of Jochem Valkenburg, programmamanager muziek en muziektheater (+31 (0)20 788 21 00).

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.