Holland Festival: Programmamanager Theater en Dans

Het Holland Festival in Amsterdam zoekt een Programmamanager Theater en Dans voor 1 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime | Sluitingsdatum: 29-05-2022Het Holland Festival is het grote internationale podiumkunstenfestival van Nederland en geniet een uitstekende reputatie. Het Holland Festival vindt jaarlijks plaats in de maand juni op diverse locaties in en om Amsterdam. Het festival presenteert alle podiumkunstdisciplines (muziek, theater, dans, opera, muziektheater), alle mogelijke cross-overs en zoekt waar relevant of wenselijk aansluiting bij beeldende kunst, literatuur, mode, film. Het Holland Festival is een toonaangevend festival: het tracht met een gevarieerd programma van hoogstaande kwaliteit een relatief groot (potentieel) publiek te bereiken, dat qua leeftijd en achtergrond divers is en zowel uit vaste festivalbezoekers als uit nieuw publiek bestaat. In de programmering houdt het festival rekening met deze ambities. De programmering van het festival is avontuurlijk, grensverleggend en divers en het festival besteedt aandacht aan zowel de grote namen als aan mid-career makers en (voor Nederland) nieuwe, ‘upcoming’ artiesten. De nadruk in de programmering ligt op de internationale podiumkunsten. Daarnaast presenteert het festival (nieuw) werk van gerenommeerde instellingen en makers uit Nederland (al dan niet in (nieuwe) internationale samenwerkingen) en toont het werk van mid-career Nederlandse makers die toe zijn aan een internationaal platform. Het festival presenteert een diversiteit aan vormen, op diverse podia en minder reguliere speelplekken in en om Amsterdam. Het geheel van het Holland Festivalprogramma is een aanvulling op hetgeen in Nederland gedurende het jaar te zien is.

Programmering
De programmering van het Holland Festival komt tot stand onder eindverantwoordelijkheid van de (algemeen) directeur/ bestuurder. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de strategie, visie en het beleid van de stichting Holland Festival voor zowel de artistieke gang van zaken als voor de zakelijk-organisatorische bedrijfsvoering, ziet toe op de uitvoering van de doelstellingen en legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht.

Voor het (mede) uitdenken en uitwerken van het artistieke beleid van het Holland Festival zijn twee ervaren programmanagers in vaste dienst bij het Holland Festival, één met een specialiteit theater en dans en één met als specialiteit muziek en muziektheater. Het gehele programma wordt in gezamenlijkheid (programmateam) vastgelegd. Beide programmamanagers leggen verantwoording af aan de algemeen directeur en er wordt nauw samengewerkt met jaarlijks wisselende associate artist(s), die door het programmateam worden ‘gescout’ en geëngageerd. De associate artists maken (regelmatig) onderdeel uit van het artistiek overleg, maar maken geen deel uit van het programmateam. Het festival belicht behalve hun werk ook thema’s die voor hen van betekenis zijn, evenals aan hen gerelateerde kunstenaars.

Vanwege het vertrek van twee collega’s stellen wij het Programmateam opnieuw samen, waarbij we op zoek zijn naar een senior programmamanager met als zwaartepunt theater (en bij voorkeur een secundaire specialisatie in dans) en naar een programmeur met een complementaire specialisatie (dus dans en/of theater) en ervaring met het samenstellen van een contextprogramma.

We zijn per 1 september op zoek naar een

Programmamanager Theater & Dans

1 fte

Programmamanager – taken en verantwoordelijkheden
De programmamanagers hebben ruime kennis en ervaring in hun discipline(s). Zij hebben een grote en brede interesse in verschillende kunstvormen en zijn in staat over de grenzen van ‘hun’ discipline te kijken en interessante ontwikkelingen te benoemen en te stimuleren. Ze zijn in staat prioriteiten te stellen, voorstellen te beargumenteren, weloverwogen keuzes te maken en deze te verantwoorden.

De programmamanagers zijn samen verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van het festivalprogramma in hun disciplines. De artistieke ambities zoals omschreven in het beleidsplan zijn daarbij leidend en ook wordt rekening gehouden met de ambitieuze missie van het festival: wij geloven dat kunst en cultuur bijdraagt aan een pluriforme, open samenleving; dat kunst nieuwsgierigheid aanwakkert, een open blik stimuleert en empathie kan vergroten door het tonen en doen klinken van andere vormen, gedachten en klanken.

De programmamanager theater en dans is verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van het festivalprogramma op het gebied van theater en dans, dat zich uitstrekt van groot gemonteerd (tekst)theater van wellicht al gerenommeerde makers, tot het identificeren van makers die in hun ontwikkeling ‘toe zijn’ aan het internationale podium van het Holland Festival. Het betreft voorstellingen voor zowel de grote zaal/ het grote podium als kleine(re) theaters en/of onverwachte plekken en/of locaties. Er wordt ook in deze disciplines nadrukkelijk gezocht naar bijzondere presentatievormen en ‘performance’. De programmamanagers geven in samenwerking met de directeur ook mede vorm aan het artistieke beleid van het festival op de langere termijn, zoals dat onder meer wordt vastgelegd in beleidsplannen en subsidie- en fondsaanvragen.

In alle gevallen gaat het zowel om het uitwerken van ideeën op basis van ambities zoals in beleidsplan en hierboven beschreven, als om het zelfstandig aanbrengen van nieuwe voorstellen en ideeën. Op basis van research (deskresearch en voorstellingsbezoek) wordt gezocht naar voor het festival interessante makers, gezelschappen, voorstellingen, concerten en/of projecten alsmede potentiële associate artists. Aangezien het Holland Festival de ambitie heeft door middel van (co)productie ook aan de wieg te staan van internationale projecten en producties zijn beide programmamanagers in staat ideeën te ontwikkelen over nieuwe projecten, dan wel zich een oordeel te vormen over initiatieven van andere festivals, producenten of presenters. De programmamanagers zijn tevens in staat (grote) discipline-overschrijdende projecten te beoordelen en/of te initiëren.

Naast het internationale programma van het Holland Festival toont het festival werk van Nederlandse makers en gezelschappen. Het Festival stimuleert daarmee de internationale uitstraling/ de internationale ontwikkeling dan wel de carrière van Nederlandse gezelschappen, orkesten, ensembles, instellingen en/of individuele (mid-career) kunstenaars. De programmamanagers zijn in staat makers, kunstenaars, gezelschappen en ensembles te identificeren die hiervoor in aanmerking (kunnen gaan) komen en zijn goede gesprekspartners voor zowel nieuwe als bestaande relaties en voor de associate artists.

De programmamanagers houden in de ontwikkeling van hun ideeën en in hun voorstellen rekening met de in het beleidsplan beschreven, maar ook voortschrijdende en/of aangepaste ambities op het gebied van communicatie & marketing en development. Daarbij zijn zij zich bewust van en houden rekening met de budgettaire mogelijkheden van het festival, de wensen en vereisten van subsidieverstrekkers en fondsen, bijvoorbeeld op het gebied van publieksbereik en – ontwikkeling. En geven zij inhoudelijke input voor de ontwikkeling van externe uitingen, plannen en aanvragen.

Overdracht intern
De programmamanagers zijn verantwoordelijk voor de tijdige, uitgebreide en enthousiasmerende inhoudelijke overdracht van het Holland Festivalprogramma naar alle betrokkenen binnen het Holland Festivalteam: producenten, de afdeling Development, de afdeling Communicatie & Marketing en alle andere collega’s. Dramaturgisch inzicht kunnen bieden in het geheel van het programma (met oog voor interne samenhang, thema’s, motivaties, narratieven, et cetera) is hierbij noodzakelijk.

Context
De programmamanagers zijn verantwoordelijk voor het (doen) ontwikkelen van een ‘context’programma door een of meerdere programmeurs/programmamakers: een programma dat zowel op bestaand Holland Festivalpubliek als op het genereren van nieuw publiek is gericht door middel van het bieden van achtergronden, meet-the-artists, maar ook streams, podcasts, masterclasses, workshops en gratis toegankelijke programma’s. Talentontwikkeling, educatie, samenwerking met Nederlandse opleidingen en/of Amsterdamse instellingen en cultuurhuizen kan deel uitmaken van de te ontwikkelen contextprogrammering. De samensteller(s) van dit programma staat/staan in nauw overleg met de programmamanagers. De invulling van het contextprogramma wordt in het programmateam besproken en besloten.

Representatie/ overdracht extern
Beide programmamanagers zijn in staat tot een enthousiasmerende overdracht van het (programma van) het festival aan ‘externen’, onder wie worden verstaan stakeholders, donateurs, (potentieel) publiek, pers, et cetera. Gedurende en voorafgaand aan het festival zijn zij bereid en in staat tot het incidenteel geven van inleidingen op voorstellingen en concerten voor een algemeen of specifiek (genodigden)publiek. Ook zijn zij goed in staat om het Holland Festival artistiek te vertegenwoordigen, nationaal en internationaal, in diverse gremia en overleggen.

Bespelingsvoorwaarden
De programmamanagers zijn een eerste schakel tussen het Holland Festival en de aanbieder, of initiator, van een voorstelling/concert en zijn in staat tot het beoordelen van een ingediende begroting en/of gevraagde uitkoopsom. Tevens zijn zij in staat tot het onderhandelen over bespelingsvoorwaarden, of het ondersteunen van de producenten in dezen.

Vereisten/ competenties
Programmamanager theater en dans: brede kennis van (de geschiedenis van) theater en dans in de breedste zin van het woord. De programmamanager heeft naast kennis van traditie, de stand van zaken en de vernieuwing(en) in het eigen vakgebied, belangstelling voor andere kunstvormen, interdisciplinaire ontwikkelingen en houdt zich op de hoogte van de (intellectuele) gedachtevorming op zijn/haar vakgebied, het gebied van kunst in het algemeen en het ‘culturele discours’ in binnen- en buitenland.

Profiel
Wij zoeken een Programmamanager die het volgende meebrengt:

 • Je hebt een afgeronde relevante opleiding op academisch werk- en denkniveau aangevuld met minimaal 10 jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt kennis van en ervaring en expertise in jouw culturele discipline (theater en dans) en aantoonbare ervaring en vakmanschap in het samenstellen van (festival)programmering.
 • Je bent in staat om buiten de grenzen van jouw eigen discipline te kijken, dwarsverbanden en maatschappelijke, culturele en artistieke ontwikkelingen in het programma te verwerken.
 • Je hebt een groot relevant netwerk in het Nederlandse en internationale veld van jouw discipline (en/of bent in staat dat snel te vormen/uit te breiden).
 • Je kent het Nederlandse culturele veld en bent in staat verbindingen tussen internationale en Nederlandse makers te leggen en Nederlandse en internationale makers te volgen in hun internationale artistieke praktijk.
 • Je bent bereid en in de mogelijkheid om veelvuldig voorstellingen bij te wonen, zowel in Nederland als daarbuiten.
 • Je bent goed in staat beleid, ideeën en/of gemaakte keuzes in woord en schrift te onderbouwen, motiveren, uit te drukken, zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • Je hebt bij voorkeur een brede (passieve) taalbeheersing in een of meer relevante talen naast Nederlands en Engels, onder andere voor het volgen van voorstellingen en lezen van projectvoorstellen, theaterteksten, en boventitels.
 • Je bent bekend met de politieke/beleidscontext van het festival en in staat mee te denken over (en mee te schrijven en input te leveren aan) beleidsplannen, aanvragen en andere strategische documenten.
 • Je bent enerzijds zelfstandig en onafhankelijk in je (artistieke) oordeelsvorming en tegelijkertijd een echte teamspeler die in gezamenlijkheid kan beslissen wat het beste is voor het festival als geheel.
 • Je bent bestand tegen werken onder druk met onregelmatige werktijden, stressbestendig, gewend aan het werken met deadlines, en je weet wat het betekent om een festival te draaien.
 • Je bent diplomatiek en kan goed beargumenteren en helder communiceren over de keuzes van het festival.
 • Je onderschrijft de ethische code en de daarin genoemde kernwaarden van het Holland Festival en draagt deze uit: samen maken we het Holland Festival (open en gastvrij), toonaangevend, professioneel en gedreven en inclusief.

Wij bieden
Je werkt in ons mooie kantoor in hartje Amsterdam met uitzicht over het IJ in een klein team van zeer bevlogen professionals, die allemaal hun eigen expertise inzetten om elk jaar weer een wereldwijd toonaangevend festival neer te zetten. Binnen de podiumkunsten bieden wij een competitief salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Salaris en inschaling
Een programmamanager van het Holland Festival wordt ingeschaald volgens de personeelsregeling van het Holland Festival. Binnen het Holland Festival is er aandacht voor ontwikkeling, krijg je een persoonlijk opleidingsbudget en worden er tal van gezamenlijke activiteiten georganiseerd.

Procedure
Het Holland Festival streeft ernaar zijn personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de Nederlandse samenleving. Daarom hopen wij van harte sollicitaties te ontvangen van kandidaten met diverse achtergronden. De sluitingstermijn van de vacature is 29 mei. De eerste gespreksronde vindt plaats in de week van 7 tot en met 10 juni. De tweede ronde vindt plaats in de week van 20 tot en met 24 juni.

Geïnteresseerd?
Ben jij de collega die wij zoeken? Stuur dan zo snel mogelijk je cv met motivatiebrief via onderstaande sollicitatiebutton. Neem voor meer informatie contact op met Emily Ansenk, directeur Holland Festival (+31 (0)20 788 21 01) of Jochem Valkenburg, programmamanager muziek en muziektheater (+31 (0)20 788 21 00).

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.