Het Genootschap voor het Nationaal Archief: Bestuurslid

Het Genootschap voor het Nationaal Archief in Den Haag zoekt Bestuursleden voor 4 à 5 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 06-06-2022Stichting Het Genootschap voor het Nationaal Archief stimuleert en ondersteunt in ruime zin het werk van het Nationaal Archief en verenigt mensen en bedrijven die interesse hebben in het werk en de collectie van het Nationaal Archief. Het Genootschap bouwt vermogen op om de uitvoerende taken te realiseren en het Nationaal Archief financieel te ondersteunen. De stichting is naast een uitvoerende en een fondsenwervende organisatie ook een organisatie die het werk en de collectie van het Nationaal Archief onder de aandacht wil brengen van geïnteresseerden. Daartoe verenigt de stichting personen en bedrijven die interesse hebben in geschiedenis en in het bijzonder het werk en de collectie van het Nationaal Archief, en die het Nationaal Archief daarbij graag financieel steunen.

Onder de paraplu van het Genootschap worden twee groepen verenigd, die ieder op hun eigen wijze aan de doelstellingen van de stichting en het Nationaal Archief bijdragen: de ‘Vrienden’ (particuliere donateurs) en de ‘Captains of History’ (bedrijfssponsoren).

In verband het aftreden van enkele bestuursleden volgens het rooster van aftreden zijn wij op zoek naar nieuwe betrokken bestuursleden. Het bestuur vergadert vier à vijf keer per jaar op locatie in het Nationaal Archief in een prettige en informele sfeer. Daarnaast representeren de bestuursleden Het Genootschap bij evenementen en andere belangrijke activiteiten van het Nationaal Archief.

Voor Het Genootschap zoeken wij binnenkort

Bestuursleden

4 à 5 vergaderingen per jaar

Het bestuur streeft naar een zo evenwichtig mogelijke samenstelling met aandacht voor onder andere gender, culturele diversiteit en leeftijd.

Een bestuurslid dient aan minstens één van de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Draagt actief bij aan de naamsbekendheid van het Nationaal Archief door het generen van media-aandacht en/of promotie binnen eigen (online) netwerken;
  • Werkt mee aan de financiële positie van het Genootschap door het actief bijdragen aan het binnenhalen van nieuwe sponsors of ‘Captains of History’;
  • Ziet nieuwe kansen voor het Genootschap op het gebied van fondsenwerving, Vriendenwerving, en andere promotionele activiteiten.

Voor alle bestuursleden van Het Genootschap geldt dat zij:

  • Beschikken over een relevant, groot en veelzijdig netwerk en bereid zijn dit in te zetten voor het Genootschap;
  • Aantoonbare affiniteit hebben met de waardes van het Nationaal Archief m.b.t. het belang van openbaarheid en transparantie, het recht op informatie, en het belang van diversiteit en inclusie;
  • Interesse in historisch erfgoed in het algemeen hebben, en met de collecties van het Nationaal Archief in het bijzonder.

Benoeming
De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met twee jaar. Het betreft een onbezoldigde functie, maar de bestuursleden kunnen wel een tegemoetkoming vragen voor gemaakte onkosten.

Het Genootschap voor het Nationaal Archief onderschrijft de Code Cultural Governance en het bestuur is zodanig samengesteld dat de individuele leden met hun specifieke expertises bijdragen. Diversiteit en inclusie vormen een belangrijk aandachtspunt.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Pauline Kiesow, secretaris van Het Genootschap voor het Nationaal Archief, via 06-15101250 of per mail via pauline.kiesow@nationaalarchief.nl.

Belangstellenden kunnen hun CV en een korte motivatie voor 6 juni 2022 mailen naar Het Genootschap voor het Nationaal Archief, via genootschap@nationaalarchief.nl o.v.v. ‘sollicitatie bestuur Het Genootschap’.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.