Gemeente Hilversum: Lid Cultuurraad

Gemeente Hilversum in Hilversum zoekt een Lid Cultuurraad voor ten minste vier vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 29-05-2022De Cultuurraad Hilversum is een adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders van Hilversum. Doel van de Cultuurraad is het beoordelen van subsidieaanvragen, aan de hand van de criteria voor cultuursubsidies van de gemeente Hilversum. De Cultuurraad geeft bovendien gevraagd en ongevraagd advies over de ontwikkeling van kunst en cultuur in Hilversum. De Cultuurraad draagt daarmee bij aan de kwaliteit en diversiteit van het culturele aanbod in Hilversum.

De gemeente Hilversum zoekt voor de Cultuurraad één nieuw lid, met als specialiteit kunsteducatie en kunstparticipatie:

Lid Cultuurraad

met kennis op het gebied van kunsteducatie en kunstparticipatie | ten minste vier vergaderingen per jaar

Selectie uit de werkzaamheden van de Cultuurraad
De Cultuurraad Hilversum:

  1. Adviseert over aanvragen voor subsidie door culturele instellingen.
  2. Adviseert over nieuwe initiatieven.
  3. Verstrekt gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college.
  4. Neemt actief kennis van het culturele aanbod in Hilversum door het bezoeken van culturele activiteiten en monitort daarmee de uitvoering van subsidieaanvragen in de praktijk.

De Cultuurraad bestaat uit een kleine groep experts met brede, algemene kennis van de culturele sector. Zij worden geselecteerd op basis van hun inhoudelijke kennis van de culturele sector. De Cultuurraad bestaat uit vijf tot zeven vaste leden: een voorzitter en vier tot zes leden met elk een specifiek inhoudelijk specialisme.

De leden van de Cultuurraad moeten enige binding hebben met Hilversum. Zij zijn echter niet verbonden aan culturele organisaties in Hilversum. Zij zijn ook geen ambtenaar, gemeenteraadslid van Hilversum of van een regiogemeente. Leden kunnen in Hilversum woonachtig zijn, maar dat is niet noodzakelijk.

De Cultuurraad is bij voorkeur pluriform van samenstelling, dat wil zeggen divers naar leeftijd, geslacht en achtergrond. De Cultuurraad volgt in haar werkwijze de Governance Code Cultuur. Leden van de Cultuurraad zijn onafhankelijk en handelen integer.

Profiel lid Cultuurraad
De gemeente Hilversum zoekt een nieuw lid, met affiniteit met/of afkomstig uit de sector cultuur- of kunstparticipatie en kunsteducatie, met daarnaast voldoende belangstelling voor andere disciplines op het gebied van kunst en cultuur en met enige ervaring in cultuurbeleid en/of advisering.

Werkzaamheden en vergoeding
De leden en voorzitter van de Cultuurraad worden door het college benoemd voor zes jaar. De Cultuurraad vergadert ten minste vier keer per jaar.

Van leden van de Cultuurraad wordt verwacht dat zij zich verdiepen in het culturele aanbod van Hilversum en zich daarin begeven. Het bezoek van voorstellingen, tentoonstellingen, evenementen en werkbezoeken aan instellingen is daar onderdeel van.

Aan de leden van de Cultuurraad wordt een jaarlijkse onkostenvergoeding verstrekt van € 1.500,- per persoon. Dit is exclusief reiskosten, -maar met inbegrip van reistijd, voorbereidingstijd en werkbezoeken.

Interesse?
We onderschrijven de Code Diversiteit & Inclusie en hebben ons ten doel gesteld om als organisatie een afspiegeling van de maatschappij te zijn en in het bijzonder van de Gemeente Hilversum. Wij nodigen alle geïnteresseerden van harte uit te reageren. Kandidaten die bijdragen aan diversiteit in o.a. gender, culturele achtergrond, geaardheid en leeftijd worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Wij ontvangen graag uw reactie uiterlijk 29 mei 2022. Stuur uw reactie met CV en korte motivatie naar Lisanne Jenster, l.jenster@hilversum.nl o.v.v. vacature lid Cultuurraad Hilversum. Bij vragen kunt u contact opnemen met haar opnemen, via l.jenster@hilversum.nl of 0628503473.

De kennismakingsgesprekken worden begin juni 2022 gevoerd.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.