Europees Keramisch Werkcentrum: Directeur

Het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) in Oisterwijk zoekt een Directeur voor 1 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime | Sluitingsdatum: 06-06-2022Het EKWC, het Europees Keramisch Werkcentrum is een artist-in-residence en centre-of-excellence dat zich richt op de ontwikkeling van keramiek in beeldende kunst, toegepaste kunst en architectuur. Al meer dan 50 jaar werken hier kunstenaars, designers en architecten van over de hele wereld in residencies van drie maanden. Met EKWC-Classic worden de artists-in-residency en de centre-of-excellence functie benoemd, tot EKWC-Plus behoren de aandacht voor publiek, kennisontwikkeling, bedrijfsleven en industrie.

Het EKWC zoekt een

Directeur

1 fte

Het centrum is gevestigd in Oisterwijk in een monumentale voormalige leerfabriek. Als post-academische instelling wordt het EKWC medegefinancierd door het Ministerie van Cultuur en de Provincie Noord-Brabant. Daarnaast dragen de deelnemers financieel bij aan de begroting van het centrum. Er zijn 16 medewerkers, ongeveer 9 fte alsmede circa 15 vrijwilligers. De directeur is verantwoordelijk voor het inhoudelijke strategische beleid: visie en doelstellingen van het EKWC, ontwikkeling van (lange termijn) plannen en het verkrijgen van subsidies, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Verdeling van taken en rollen zal in collegiaal overleg gaan met de operationeel- en de werkplaatsleider waarbij de directeur de eindverantwoordelijkheid heeft (zoals bijvoorbeeld bij de selectie van de deelnemers aan het artist-in-residence programma).

Het EKWC is een stichting met een Raad van Toezicht en wordt bestuurd door een directeur. De directeur bepaalt en formuleert het beleid van de stichting en voert de algemene leiding over de stichting. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Taken:

 • Stelt strategieën vast door middel van vierjarig beleidsplannen.
 • Houdt zicht op nationale en internationale ontwikkelingen in het werkveld.
 • Formuleert of accordeert beleid en procedures.
 • Accordeert budgetten.
 • Bestudeert de strategieën van concurrenten en de concurrentiepositie van de organisatie in het werkveld, en onderzoekt mogelijkheden om nieuwe doelgroepen aan te boren.
 • Verantwoordelijk voor personeelsbeleid (werven, promoveren, ontslag) en organiseert personeelstrainingen.
 • Geeft leiding aan het personeel.
 • Vertegenwoordigt de stichting tijdens bijeenkomsten, openingen, symposia.
 • Legt contacten met andere organisaties en potentiële deelnemers aan het residency programma.
 • Houdt nauw contact met overheden, fondsen, adviescommissies en andere stakeholders.
 • Legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
 • Begeleidt de Raad van Toezicht vergaderingen en verzorgt de voor de Raadsvergaderingen benodigde stukken.

Subtaken (in collegiaal overleg met operationeel– en/of werkplaatsleider) :

 • Selecteert nieuwe deelnemers.
 • Regelt planning van de deelnemers.
 • Onderhoud contact met aankomende deelnemers.
 • Ziet toe op administratie.
 • Geeft rondleidingen en is gastvrouw/heer bij ontvangsten.

Profiel
Sterke affiniteit met de inhoudelijke doelstellingen van het EKWC, bereidheid om mee te bouwen aan de ontwikkeling van het potentieel van deze unieke plek, en voldoende aantoonbare kennis en ervaring met de zakelijke en financiële kanten van een culturele organisatie. Beschikken over aantoonbare kennis en ervaring met fondsenwerving en sponsoring. Veerkrachtig, gestructureerd en goed functionerend in een dynamische omgeving. DIY mentaliteit en kunnen werken in teamverband. In staat om helder te communiceren op een informele doch professionele wijze. Resultaatgericht.

De vacature betreft een fulltime aanstelling. Voor de bepaling van de salariëring is HBO-Cao schaal 15 het uitgangspunt. Het salaris wordt bepaald op basis van kennis en ervaring. Het EKWC beschikt over een eigen Rechtspositieregeling.

Graag uw sollicitatie richten aan de voorzitter van het EKWC, Irene Fortuyn, via rvt@ekwc.nl uiterlijk 6 juni 2022. Gesprekken vinden plaats in Eindhoven op 20 en 21 juni (vanaf 17.00), met een tweede ronde op 6 juli.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.