Cinetol: Bestuursleden

Cinetol in Amsterdam zoekt Bestuursleden voor 4 uur per maand | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 15-07-2022Cinetol is een klein poppodium voor opkomend talent, dat muziek ademt en waar je je gelijk thuis voelt. We willen met Cinetol een plek zijn, waar voor elke muziekliefhebber wat valt te ontdekken. Dagelijks zijn er muzikanten te vinden in onze repetitieruimtes, werkend achter de bar in ons gezellige eetcafé en natuurlijk op ons podium.

We zijn een hecht team met DIY mentaliteit dat deze plek met passie en vakkundigheid in acht jaar tijd heeft gemaakt tot wat het nu is. Het kernteam bestaat uit 4 personen en daaromheen werkt een team aan stagiairs en freelancers.

Ook is Cinetol een broedplaats, met werkruimtes en -plekken voor freelancers uit de creatieve en culturele sector. Daarnaast zit in het gebouw het eetcafé de Tolbar, dat dezelfde oprichters heeft als Cinetol en dus door dezelfde personen wordt beheerd. Cinetol zit in de meerjarige subsidieregeling 2021-2024 van het AFK.

Bestuursleden

Penningmeester en Algemeen Bestuurslid
4 uur per maand

Wij zijn op zoek naar:

  • Een penningmeester: iemand met de nodige financiële expertise in het algemeen en/of met name op het gebied van stichtingen in de culturele sector.
  • Een algemeen bestuurslid: iemand uit de culturele sector met een voor Cinetol relevant netwerk en/of met bepaalde kennis en expertise die van toegevoegde waarde voor Cinetol kan zijn.

Functieomschrijving
Cinetol onderschrijft de Governance Code Cultuur en is een stichting die het ‘bestuur-op-afstand’ model hanteert, waarbij de dagelijkse leiding in handen is van een tweekoppige directie.

  • Het bestuur vergadert vier á vijf keer per jaar. Concrete stukken die besproken en beoordeeld worden in deze overleggen zijn het jaarplan, de begroting en het jaarverslag. Tevens wordt de financiële stand van zaken besproken alsmede vraagstukken van algemene aard.
  • Daarnaast is de voornaamste rol van het bestuur die van een adviesorgaan voor de directie, zoals bij het toetsen van subsidieaanvragen en het oplossen van grotere vraagstukken waarmee de stichting van tijd tot tijd te maken kan hebben. Vanuit hun vakgebied en expertise kunnen de bestuursleden een advies uitbrengen en waar mogelijk meewerken.
  • Bestuursvergaderingen duren doorgaans 1,5 uur rekening houdend met ongeveer 2 uur voorbereidingstijd. Overige vraagstukken zullen ongeveer 2 á 3 uur per maand kosten.
  • Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming.
  • Er is een overdrachtsperiode, waardoor nieuwe bestuursleden goed ingewerkt worden door vertrekkende bestuursleden.

Naast de Governance Code onderschrijft Cinetol de Code Diversiteit & Inclusie. Cinetol is een plek die is opgebouwd door de oprichters en veelal via ons-kent-ons. We willen dit doorbreken door juist opzoek te gaan naar nieuwe mensen met voor Cinetol een nieuw netwerk, waaruit nieuw programma kan worden gemaakt en nieuw publiek naar Cinetol kan komen. We willen een brede groep Amsterdammers aanspreken en onszelf blijven vernieuwen als plek.

Huidige samenstelling van het bestuur:

  • Robert van ’t Veld (voorzitter) – directeur en oprichter cultuurpodium De Ruimte en programmeur van De Nieuwe Anita.
  • Samira Ben Messaoud (secretaris) – zakelijk leider van SEXYLAND World en oprichter van Bureau Convoi.
  • Herbert Nelissen (penningmeester) – voormalig financieel directeur en mede-oprichter Butcher’s Tears.

Interesse?
Stuur een mail voor 15 juli 2022 met motivatie en CV naar info@cinetol.nl gericht aan Quico Touw (artistiek directeur) en Quirijn Zijlmans (zakelijk directeur).

Mocht er iets niet duidelijk zijn en heb je vragen? Twijfel dan niet en stuur ons een mail op info@cinetol.nl of bel naar 020 248 0186.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.