h19 Centrum voor de kunsten: Bestuursleden

h19 Centrum voor de kunsten in Oosterhout zoekt Bestuursleden | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 15-06-2022h19 Centrum voor de kunsten verzorgt al vele jaren kunsteducatie voor Oosterhout en omgeving vanuit de drie pijlers Cursus, School en Stad:

  • Wij bieden een zeer gevarieerd cursusaanbod voor jeugd, jongeren en volwassenen op het gebied van dans, muziek, beeldende kunst, fotografie en theater.
  • Wij verzorgen cultuureducatie voor primair en voortgezet onderwijs vanuit een overeenkomst met de gemeente: projecten, maatwerk, voorstelling- en museumbezoek, maar ook kwaliteitsbevordering.
  • Binnen het sociaal domein profileert h19 zich steeds prominenter in buurten, wijken en dorpen in samenwerking met partnerorganisaties.

Dit alles maakt dat h19 een centrale rol speelt in de culturele infrastructuur van Oosterhout.

De organisatie bestaat uit een aantal vaste werknemers (docenten en ondersteuning) en gebruikt daarnaast per project haar netwerk aan ‘makers’. De dagelijkse leiding ligt in handen van een directeur.

Wij zoeken per 1 juli 2022 een nieuwe bestuursvoorzitter en een aantal kandidaat-bestuursleden ter uitbreiding in algemene zin.

Bestuursleden

Heb jij affiniteit met kunst en cultuur? Wil je daarmee een bijdrage leveren aan het sociaal domein en de cultuureducatie binnen Oosterhout? Dan willen we graag met je in gesprek. Gezien de huidige bezetting hebben wij de voorkeur voor vrouwelijke kandidaten.

Het onbezoldigd bestuur bestaat momenteel uit vijf leden, die zo’n acht keer per jaar vergaderen. Zij waken op afstand over de koers en voortgang van de organisatie op basis van de missie en visie van de stichting.

Heb je belangstelling? Stuur dan je motivatie en cv aan berichtons@h19.nl.
Heb je vragen of wil je meer informatie? Laat het ons weten via berichtons@h19.nl of bel met Charles Laurijssen, bestuurssecretaris: 06 137 656 39 of Hans van Gemert, directeur: 06 410 728 82.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.