Cultuurhuis Garenspinnerij: Directeur-Bestuurder

Cultuurhuis Garenspinnerij in Gouda zoekt via Colourful People een Directeur-Bestuurder voor 1 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime | Sluitingsdatum: 30-05-2022


Cultuurhuis Garenspinnerij is de belangrijkste culturele organisatie van Gouda en de regio op het gebied van cultuureducatie en amateurkunstbeoefening. CHG richt zich op de volgende primaire taken:

 • Cultuureducatie in de scholen. CHG werkt intensief samen met de Brede School Gouda en bereikt alle scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs van Gouda. Binnen het landelijk programma Cultuureducatie met Kwaliteit bedient zij bijna honderd scholen in Midden-Holland en doet dit in samenwerking met culturele partners in de regio.
 • Cursussen in de vrije tijd. CHG heeft een innovatief en prikkelend programma voor jong en oud op het gebied van muziek, beeldend, dans, theater en media.
 • Ontmoeten. Dit bevat diverse onderdelen zoals: Amateurkunstmakelaar (AKM), Sociaal Domein, Beheer (partners in het gebouw) en Horeca & Verhuur.

Missie
Cultuurhuis Garenspinnerij biedt mensen een inspirerende confrontatie met muziek, kunst en cultuur waardoor zij hun kijk op de wereld verrijken en zo beter toegerust zijn om te kunnen functioneren in – en een bijdrage leveren aan – de samenleving van morgen.

Visie
Wij zijn van mening dat de ontwikkeling van creativiteit, kritisch en reflectief denken, communicatie en samenwerking enorm verrijkend zijn voor wie en wat we zijn als mens, in deze steeds complexere samenleving.

Motto
‘Tik tegen je brein, ontdek jouw talent!’ is het motto van CHG. Je weet zeker dat de wereld sneller verandert dan ooit. We verrassen, verwarren en verrijken je, zo ben je morgen meer dan vandaag, maar ook anders dan vandaag.

Onze kernbeloften

 • Wij zien talent in ieder mens. Wij helpen je het te vinden, te ontwikkelen en indien gewenst te laten excelleren.
 • We zijn gastvrij en inclusief. We willen toegankelijk zijn door ook buiten de Garenspinnerij projecten met de buurt te organiseren.
 • We kijken doorlopend kritisch naar ons aanbod en passen het aan waar nodig.
 • Door vraaggericht te werken, met input van leerlingen, docenten en gebruikers, blijft ons aanbod actueel.
 • We zijn ook tegendraads met onverwacht aanbod. Zo geven we je ‘een tik tegen je brein’.
 • We bieden een aantrekkelijk programma en faciliteiten op een fijne locatie in een geweldig gebouw.

Stand van zaken
Cultuurhuis Garenspinnerij heeft voor 2022 de ambitie om weer te komen tot het niveau van het jaar 2019, het jaar voordat Covid-19 een pandemie en crisis veroorzaakte. Cultuurhuis Garenspinnerij is een stabiele organisatie en zet nu stevig in op herstel. We richten ons in 2022 vooral op het bestendigen van de reguliere taken, het versterken van ons programma en het ontwikkelen van een toekomstvisie en strategie. Voor de nieuwe subsidieperiode 2023-2027 wordt dit jaar een subsidieafspraak gemaakt.

Cultuurhuis Garenspinnerij is een financieel gezonde culturele organisatie die zich efficiënt en effectief inzet voor cultuur in Gouda en regio.. Cultuurhuis Garenspinnerij staat ‘schouder aan schouder’ met haar stakeholders: de gemeente, de Gouwenaars, het onderwijs, de BSO, de culturele partners, de winkeliers in de binnenstad en de ondernemers. CHG vormt samen met de Goudse Schouwburg, Bibliotheek Gouda en Museum Gouda de C4. Samen bouwen we aan een zichtbaar en aantrekkelijk cultureel aanbod dat van grote waarde is voor de stad.

Cultuurhuis Garenspinnerij volgt de Code Fair Practice en de Cultural Governance Code. Cultuurhuis Garenspinnerij sluit zich aan bij de Code Diversiteit & Inclusie. Voor de nabije toekomst hebben we als doel dat Cultuurhuis Garenspinnerij de brede diversiteit van de Goudse samenleving beter kan representeren.

De activiteiten die CHG organiseert binnen het sociaal domein zijn opgenomen in de primaire taak ‘ontmoeten’. Dit doet CHG vanuit haar eigen organisatie, maar ook via de Amateurkunstmakelaar en de urban curator. De urban curator is in dienst van de C4 (via Museum Gouda).

Via de amateurkunstmakelaar vult CHG de rol in als verbinder en kenniscentrum voor amateurgezelschappen, stichtingen en verenigingen om samenwerkingen in Gouda te stimuleren en zo van toegevoegde waarde te zijn in de stad. Vanaf 2022 ziet CHG in samenwerking met de C4 en de urban curator kans om de werkzaamheden binnen het sociaal domein ‘Gouda breed’ uit te rollen. Samenwerkingen met maatschappelijke partners in de stad worden in het komende jaar verder uitgewerkt.

Personele bezetting
Op 31 dec 2021 waren er 114 mensen werkzaam, waarvan 16 fte (42 personen) in loondienst. Dit waren de directeur bestuurder, de controller, 21 docenten, 8 bureau- en projectmedewerkers,

2 medewerkers beheer en techniek, 9 medewerkers foyer / winkel / horeca.
Daarnaast verleenden 72 personen hun diensten op contractbasis (waarvan 67 docenten) en zijn 335 vrijwilligers betrokken. De functie van de controller wordt momenteel op ad interim basis uitgevoerd. De nieuwe directeur zal ook de nieuwe controller werven.

Heb jij een sterk strategisch vermogen en een visie op de rol en ontwikkeling van cultuur- en kunsteducatie in de veranderende maatschappij? En kan je inspirerend en coachend leidinggeven? Lees dan snel verder!

Cultuurhuis Garenspinnerij zoekt een strategische bestuurder met visie die sterke affiniteit heeft met cultuureducatie en het sociaal domein. Die inspireert, verbindt, samenwerkt en kansen ziet. Een fulltime functie per 1 september 2022.

Directeur-Bestuurder

1 fte

Profiel

 • Een cultureel ondernemer die succesvol leiding heeft gegeven in een vergelijkbare complexe context.
 • Met sterk strategisch vermogen en een visie op de rol en ontwikkeling van cultuur- en kunsteducatie in de veranderende maatschappij.
 • Een inspirerend en coachend leidinggevende die medewerkers ruimte en steun geeft om zich te ontwikkelen.
 • Met gevoel voor politieke verhoudingen, gewend om te gaan met subsidieverstrekkers en kent het bestuurlijke spel.
 • Een netwerker en verbinder die mensen en instanties aan zich weet te binden, de relaties onderhoudt met de stad/stadsregio Gouda en gericht is op samenwerking en co-creatie.
 • Die een duidelijke visie kan ontwikkelen op de rol en positie die Cultuurhuis Garenspinnerij inneemt binnen de Goudse samenleving.
 • Als persoon ondernemend, enthousiasmerend en betrokken.
 • Empathisch, transparant en resultaatgericht.
 • Gericht op een goede en vruchtbare samenwerking met de overige C4 culturele instellingen binnen de Goudse cultuursector en maatschappelijke partners in Gouda.
 • Zakelijk goed onderlegd en in staat een gedegen financieel beleid te voeren.

Plaats van de functie
Stuurt direct de controller en de coördinatoren aan en is integraal eindverantwoordelijk voor de koers, het strategisch beleid en het behalen van de bijbehorende culturele, maatschappelijke en financiële doelstellingen van de organisatie. Legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Heeft regelmatig overleg met de OR.

Is het boegbeeld van de organisatie en weet deze extern goed te vertegenwoordigen richting de gemeente Gouda, de diverse samenwerkingspartners, de brancheorganisatie en de (regionale) media.
Werkt samen met de bestuurders van de C4: Museum Gouda, de Goudse Schouwburg, Bibliotheek Gouda.

De nieuwe directeur bestuurder komt te werken in een organisatie waar controller, coördinatoren, medewerkers en vrijwilligers zeer betrokken zijn en met enthousiasme werken aan cultuureducatie, cursussen vrije tijd en ontmoeten in Gouda en de regio Midden-Holland.

Cultuurhuis Garenspinnerij heeft een geweldig team van professionele docenten op het gebied van muziek, beeldend, dans, theater en media.

Informatie en procedure
Met ingang van 1 mei 2022 vertrekt de huidige directeur bestuurder in verband met zijn overstap naar een andere organisatie. De functie wordt tot 1 september ingevuld door een interim directeur.

De RvT van Cultuurhuis Garenspinnerij laat zich bij deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Winfred Voordendag, senior partner bij Colourful People, op 06-28284706.

Je kunt je interesse kenbaar maken door je brief en cv uiterlijk maandag 30 mei via onderstaande sollicitatiebutton.

Verder zal een referentieonderzoek en mogelijk een assessment onderdeel vormen van de procedure. Indiensttreding ca. 1 september 2022. De directeur-bestuurder is niet ingedeeld in de cao maar wordt betaald via de ‘beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie’ en is ingedeeld in salarisgroep C, € 77.498,- – € 103.252,-

Wij zijn een organisatie voor iedereen waar we de grootste variëteit aan mensen omarmen. Variëteit ligt volgens ons ten grondslag aan creativiteit, relevantie en innovatie. Wij nodigen daarom iedereen met interesse van harte uit te reageren.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.