Gelderse Kerken: Bestuurslid

Gelderse Kerken in Gelderland zoekt twee Bestuursleden voor circa 4 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-06-2022Iedere stad, ieder dorp in Gelderland heeft een kerkgebouw. Soms zelfs meer dan één. Deze vaak monumentale kerken vormen een vertrouwd beeld in de omgeving. Gelderse Kerken zet zich al meer dan 45 jaar in om rijks monumentale kerken te behouden voor de toekomst. Hoe geven we toekomst aan historische kerkgebouwen met een mogelijk behoud van de oorspronkelijke functie of die hun kernfunctie verliezen? Hoe houden we deze monumentale kerkgebouwen levendig voor de lokale gemeenschap? Door ze te behouden als waardevolle, bruisende ontmoetingsplekken in het hart van de samenleving. Stichting Oude Gelderse Kerken treedt naar buiten onder de naam Gelderse Kerken.

Wegens vertrek van één van haar bestuursleden en ter aanvulling van het bestuur zoekt Stichting Oude Gelderse Kerken.

Bestuursleden

circa 4 uur per week

We zoeken een bestuurslid met een financiële en ondernemende achtergrond en een bestuurslid met kennis van het onderhouden, beheren en restaureren van monumenten. Een relevant netwerk binnen Gelderland en kennis van en affiniteit met monumentaal erfgoed is absoluut een pre.

Algemeen profiel bestuursleden:

 • Een bestuurslid van SOGK bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en heeft ervaring als bestuurder van organisaties (of evt. leidinggevende functie);
 • Heeft affiniteit met de doelstelling en de aard van de stichting;
 • Houdt toezicht op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting;
 • Is in staat om met de andere bestuursleden samen te werken als een team, is een teamspeler;
 • Draagt het bestuursbeleid binnen en buiten de stichting uit;
 • Bewaakt de balans tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • Beoordeelt strategische uitgangspunten, weet door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden;
 • Weet met vertrouwelijke gegevens om te gaan.

Algemene taken bestuursleden Stichting Oude Gelderse Kerken:

 • Is in staat de visie van de stichting uit te dragen;
 • Heeft een grote betrokkenheid bij de vrijwilligers van de stichting;
 • Is actief in pr en communicatie;
 • Heeft een netwerk in de wereld van de cultuur, erfgoed en behoud;
 • Levert een actieve bijdrage aan de bestuursvergaderingen, bereidt die voor en brengt kennis en expertise in en adviseert het bestuur;
 • Is betrokken bij het samenstellen en vastleggen van het beleidsplan en het jaarverslag;
 • Stelt het vrijwilligersbeleid van de stichting (mede) vast;
 • Neemt deel aan de projectteams, die ingesteld worden bij een overname.

Profiel bestuurslid financiën:

 • Heeft een financiële achtergrond en kennis en ervaring op het gebied van het lezen en opstellen van jaarrekeningen en afrekeningen;
 • Kan adviseren bij het opstellen van een begroting bij projectaanvragen;
 • Ondersteunt het bureau bij het uitbouwen van ‘derde geldstromen’;
 • Is het aanspreekpunt voor de interne financiële administratie.

Profiel bestuurslid onderhoud & beheer:

 • Heeft ervaring in het beheren, onderhouden en restaureren van monumenten;
 • Ervaring met het verduurzamen en aanpassen van monumentale gebouwen aan nieuwe functies en de eisen van deze tijd is een pre;
 • Heeft een bouwkundige achtergrond.

Waardevolle en bruisende ontmoetingsplekken
Het bestuur bestaat op dit moment uit zes personen en vergadert tien keer per jaar. Binnen het bestuur zijn verschillende kennisvelden en kwaliteiten aanwezig o.a. bouwkundig historisch en technisch, beheer, juridisch, financieel, monumenten, politiek. Het bestuur onderschrijft en werkt met de Governance Code Cultuur. De Gelderse Kerken is een door het ministerie erkende professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM) en heeft de ANBI-status voor culturele instellingen.

De organisatie van de Gelderse Kerken bestaat naast het bestuur uit een bureau gevormd door drie mensen, waaronder een bouwkundige, en staat onder leiding van de algemeen secretaris. Het bureau geeft uitvoering aan het beleid, is verantwoordelijk voor het onderhoud en behoud van de kerken in eigendom en ondersteunt de plaatselijke commissies die de kerken beheren. Het bureau maakt tevens gebruik van flexibele professionals voor het uitvoeren van specifieke taken bijvoorbeeld PR en communicatie, redactie en samenstellen van het eigen magazine Venster, donateursadministratie en orgelonderhoud. Daarnaast zijn er zo’n 200 vrijwilligers actief binnen de Gelderse Kerken.

De Gelderse Kerken heeft 21 monumenten in bezit en beheer waaronder 3 kerktorens, een synagoge en 17 kerkgebouwen. Naast het professioneel beheren en behouden van haar monumenten is het op passende wijze bestemmen van de kerken een belangrijke doelstelling van de Gelderse Kerken.

Op dit moment is de Gelderse Kerken aan het groeien en professionaliseren om de uitdaging die haar te wachten staat aan te kunnen. De uitdaging die bestaat uit de vele monumentale kerkgebouwen die de komende jaren hun kernfunctie zullen verliezen en veelal op zoek zijn naar een nieuwe eigenaar of beheerder. Deze monumenten vragen een zorgvuldig beheer en onderhoud en een nieuwe passende bestemming. Deze uitdaging en verantwoordelijkheid wil de Gelderse Kerken als bijna vanzelfsprekend op zich nemen. We willen ze behouden als waardevolle, bruisende ontmoetingsplekken in het hart van de samenleving.

Geïnteresseerd?
Wilt u meer weten over de bestuursfunctie binnen de Gelderse Kerken, kijk dan op geldersekerken.nl of neem contact op met de algemeen secretaris Arjen Woudenberg arjenwoudenberg@geldersekerken.nl.

Bent u geïnteresseerd in deze functie, stuur dan een motivatiebrief en CV voor 1 juni 2022 t.a.v. de voorzitter Annelies van de Kolk naar arjenwoudenberg@geldersekerken.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.