Urland: Bestuursleden

Urland in Rotterdam zoekt Bestuursleden | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 06-02-2022Met URLAND zoeken we houvast in een losgeslagen werkelijkheid. We kijken het cynisme dat op de loer ligt diep in de ogen, trachten er uit alle macht aan te ontsnappen, hoop te vinden in de wanhoop van hopeloze tijden. URLAND is een performancecollectief. URLAND werkt autonoom. URLAND wil Gesamtkunst. URLAND heeft geen methode. URLAND experimenteert. URLAND oefent het niet-ik. URLAND eigent toe, citeert en samplet. URLAND streeft naar het Universele. URLAND gelooft in live art in postdigital times.

Performancecollectief URLAND zoekt

Bestuursleden

een Voorzitter en een Penningmeester

Het bestuurslid is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor de monitoring en advisering vanuit het bestuur Stichting URLAND van de activiteiten en ontwikkeling van het performancecollectief van Jimi Zoet, Marijn Alexander de Jong, Thomas Dudkiewicz en Ludwig Bindervoet.

Algemeen
Als lid van het bestuur help je het collectief met het bepalen en vasthouden van de strategische koers van URLAND en haar rol als voorloper te blijven vervullen. Je voornaamste verantwoordelijkheid is de toezichthoudende rol op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en brengt jouw professionele en maatschappelijke ervaring en netwerk mee om de lange termijnstrategie vorm te helpen geven.

Als lid neem je deel aan de vergaderingen van het bestuur (4 leden) samen met het voltallige collectief en de zakelijk leider. Van jou wordt verwacht dat je vanuit je eigen expertises investeert in continuïteit, dynamiek en kwaliteitsverbetering. Het bestuur staat voor duidelijke afspraken, heldere communicatie en structuur. Door je inhoudelijke en verbindende vaardigheden draag je bij aan de toekomst van URLAND.

Sinds 2017 wordt URLAND structureel ondersteund door Gemeente Rotterdam en Fonds Podiumkunsten en is een alliantiepartner van Theater Rotterdam. Het bestuur hanteert de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit& Inclusie en de Code Fair Practice. Het betreft een onbezoldigde functie met als standplaats Rotterdam.

Profiel voorzitter
Naast de algemene bestuurlijke kwaliteiten beschikt de voorzitter over verbindende kwaliteiten. De voorzitter stelt kritische vragen en houdt zowel het bestuur als het collectief scherp op de eigen rol en verantwoordelijkheden. De voorzitter weet daarin goed de balans te bewaren en op een zuivere manier de belangen af te wegen. De voorzitter zorgt voor een vergezicht en structuur. Bij voorkeur heeft de voorzitter kennis van en een netwerk in de podiumkunsten en internationale contacten.

Profiel penningmeester
Naast de algemene bestuurlijke kwaliteiten beschikt de penningmeester over kennis van en inzicht in financiële processen, jaarrekening en begroting en weet welke informatie nodig is om financieel beleid van (non)profitorganisaties te volgen en te controleren. De penningmeester onderhoudt contact met de zakelijk leider over de financiële ontwikkelingen en voorstellen aan het bestuur met betrekking tot financiën. De penningmeester is minimaal 1x per jaar betrokken bij het overleg met de externe accountant.

Diversiteit
URLAND zoekt in haar bestuur een gebalanceerde samenstelling. Wij geloven in de kracht van (culturele) diversiteit om tot nog betere resultaten te komen. Daarom nodigen wij iedereen die zich in een van deze profielen herkent uit om te reageren.

Informatie en reageren
De werving wordt begeleid door binoq atana. Voor vragen kunt u contact opnemen met Richtje Sybesma, directeur van binoq atana, via 020 5141380 of per mail via info@binoq.nl.

Belangstellenden kunnen hun CV en motivatie vóór 6 febrauri 2022 mailen naar binoq atana, via info@binoq.nl o.v.v. ‘sollicitatie Voorzitter URLAND’ of ‘ sollicitatie Penningmeester URLAND’.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.