Museum Gouda: Lid Raad van Toezicht

Museum Gouda in Gouda zoekt een Lid Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 10-02-2022Museum Gouda is het museum van de stad. Het huist in een historisch pand, een van oorsprong middeleeuws gasthuis. We beheren 40.000 voorwerpen en organiseren aantrekkelijke tentoonstellingen voor een breed publiek.

We willen een culturele ontmoetingsplaats zijn voor iedereen in en buiten Gouda. We willen mensen met elkaar verbinden, een authentieke ervaring bieden en op een bijzondere plek laten genieten van schoonheid.

Museum Gouda beheert de collectie van de stad. Die collectie is op onderdelen uniek voor Nederland. Dat geldt ook voor de (middeleeuwse) stad Gouda. Met aansprekende presentaties brengen we de collectie en de stad tot leven. We verbinden de verhalen die we vertellen met het heden. Hiermee willen we bereiken dat mensen het museum en Gouda in hun hart sluiten. En dat men hun eigen leefomgeving en die van de ander beter begrijpt.

In verband met het aflopen van de termijn van één van de leden van de Raad van Toezicht is Museum Gouda op zoek naar een:

Lid Raad van Toezicht

 

Kandidaten zijn ingevoerd in het museale en/of culturele bestel van Nederland en zijn een gesprekspartner op het gebied van het artistiek en cultureel beleid, programmering, collectiebeheer en fondsenwerving.

Van kandidaten wordt verder verwacht dat zij:

  • Affiniteit met Museum Gouda en de museale sector hebben.
  • Bestuurlijke / toezichthoudende ervaring hebben.
  • Kunnen reflecteren op strategische beleidskeuzen.
  • Een relevant netwerk hebben.

Algemeen
De Raad van Toezicht als geheel houdt toezicht op het beleid van de directeur / bestuurder van Museum Gouda. De Raad van Toezicht keurt jaarlijks de rekening van het afgelopen jaar goed, na een onafhankelijke beoordeling door de door de Raad van Toezicht aangetrokken accountant. De Raad van Toezicht keurt jaarlijks de begroting voor het komende jaar goed en stelt het jaarplan vast. Leden van de Raad van Toezicht zijn ambassadeurs van het museum. De Raad van Toezicht werkt vanuit de Code Governance Cultuur.

Selectieprocedure

  • U kunt tot uiterlijk 10 februari 2022 een korte motivatie met CV sturen naar:
    info@museumgouda.nl.
  • Gesprekken vinden plaats begin maart 2022.
  • De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht en de directeur van Museum Gouda.
  • Aanstelling vindt plaats nadat het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda is gehoord.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.