Kunstraad Groningen: Raadslid

De Kunstraad Groningen in Groningen zoekt een Raadslid | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 23-01-2022Wat is de Kunstraad Groningen?
De Kunstraad Groningen is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het versterken van het
culturele klimaat in Groningen. De Kunstraad adviseert de gemeente en de provincie Groningen over het te voeren cultuurbeleid, de meerjarige subsidieaanvragen cultuur en verleent namens de beide overheden incidentele subsidies. Daarnaast organiseert de Kunstraad spreekuren en kennissessies op het gebied van crowdfunding en ondernemerschap en coördineert het Groninger fondsenoverleg. Momenteel voert de Kunstraad diverse Corona steunregelingen uit.

Samenstelling raad
De raad bestaat uit ten minste vijf tot maximaal zeven leden, ieder met een specifiek aandachtsgebied en een verbindende voorzitter. Vanwege het vertrek van een raadslid is de Kunstraad op zoek naar versterking.

Vergaderfrequentie en zittingstermijn
De raad komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen. Raadsleden nemen daarnaast deel aan het gesprek en debat met het culturele veld en bezoeken activiteiten. In bepaalde periodes zoals tijdens de cultuurnota-advisering is de frequentie van de vergaderingen fors hoger.

De zittingstermijn bedraagt drie jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming van drie jaar.

De Kunstraad Groningen zoekt een

Raadslid

Profiel en vaardigheden
De Kunstraad is op zoek naar een raadslid met het volgende profiel.

Algemeen

  • brede kennis van de culturele sector in het algemeen en Groningen in het bijzonder;
  • brede visie op het cultuurbeleid en het vermogen deze uit te dragen;
  • kennis van de bestuurlijke organisatie van het cultuurveld;
  • een onafhankelijke, oorspronkelijke en gezaghebbende inbreng op het werkterrein van de Kunstraad met oog voor de uitvoerbaarheid van adviezen;
  • algemene adviesvaardigheden (analytisch vermogen, kennis van zaken, visie, reflectieve houding, kritisch vermogen, creativiteit, innovatief vermogen, beleidsgevoeligheid, onafhankelijkheid, gericht op samenwerking);
  • woonachtig in Groningen c.q. Noord-Nederland.

Specifieke eisen

  • kennis van en/of ervaring in het openbaar bestuur (gemeente en provincie);
  • vaardig op het gebied van communicatie en marketing.

Gelet op de huidige samenstelling van de raad roepen wij vooral jonge en/of vrouwelijke kandidaten op te reageren.

Wat wij bieden
Een levendig en interactief debat over de culturele sector binnen het betrokken en deskundige raadsteam en met de partijen uit het culturele veld zelf, bestuurders en politiek.
Voor de werkzaamheden ontvangen de leden een vacatie- en onkostenvergoeding.

Onafhankelijkheid
In verband met de onafhankelijkheid van de Kunstraad is deze functie niet verenigbaar met hoofd- en nevenfuncties bij instellingen die subsidie ontvangen van de gemeente of de provincie Groningen en worden andere hoofd- en nevenfuncties getoetst op mogelijke ongewenste (schijn van) belangenverstrengeling.

Interesse?
Heeft u belangstelling voor het raadslidmaatschap dan roepen wij u van harte op te reageren. Reacties in de vorm van een CV met korte motivatie kunt u vóór 24 januari 2022 mailen naar de Kunstraad Groningen, t.a.v. mevrouw A. van der Meulen, antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.
Gesprekken vinden begin februari plaats, waarna besluitvorming is voorzien in de loop van februari 2022.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de Kunstraad Ebrien den Engelsman. Dit kan via mail ebrien.den.engelsman@kunstraadgroningen.nl of telefoon 0651737003. Ook kunt u terecht op www.kunstraadgroningen.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.