Kunstenbond: Communicatiespecialist

De Kunstenbond in Amsterdam zoekt een Communicatiespecialist voor 0,8 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 24-01-2022De Kunstenbond is de vakbond voor alle werkenden in de creatieve en culturele sector. We behartigen de collectieve belangen werknemers én zzp’ers in de sector, bijvoorbeeld door politieke lobby en onderhandelingen over cao’s en sociale plannen. Daarnaast komen we op voor de belangen van individuele leden en geven we advies, training en rechtsbijstand.

Al onze werkzaamheden zijn gericht op het verbeteren van de positie van werkenden in de culturele en creatieve sector. Eerlijke betaling, een veilige werkomgeving en een sterke vereniging, daar staan wij voor.

De Kunstenbond is een vereniging van en voor leden. Onze leden zijn georganiseerd in verschillende vakgroepen: Muziek, Beeldend, Theater en Dans, Kunsteducatie en DAMD. Het bestuur en de ledenraad bestaan uit een afvaardiging van de vakgroepen. Vanuit Amsterdam werken we met 20 collega’s voor deze leden. Hier vind je alle collega’s & bestuursleden.

Jij vormt, samen met 2 andere collega’s, het marketing & communicatieteam. Het gaat om een nieuwe vacature, er is geen voorganger op deze functie. Er is veel ruimte voor jouw ideeën en initiatief. Samen met je collega’s vorm je een team, waarbinnen je een eigen pakket aan verantwoordelijkheden hebt.

Wij zoeken een ervaren en initiatiefrijke

Communicatiespecialist

0,8 fte

Deze uitdagingen ga je met het marketing en communicatieteam oppakken:

 • Bijdragen aan een common sense in de samenleving: alle werkenden in de creatieve en culturele sector moeten eerlijk betaald worden!
 • Verhogen van de zichtbaarheid van het werk van de Kunstenbond en de onderwerpen die relevant zijn voor (verschillende groepen) leden.
 • Inspelen op de actualiteit, zowel in de media als op social media.
 • Diensten van de Kunstenbond onder de aandacht brengen bij leden en potentiële leden.
 • Strategie ontwikkelen voor het werven, binden en boeien van onze leden.
 • Verbinden van leden en vakgroepen in één vereniging, waarbij we van elkaar leren en elkaars kracht optimaal benutten.

Inhoud van de functie:
In deze func­tie bouw je aan de her­ken­baar­heid van de Kun­sten­bond voor onze hui­di­ge leden en po­ten­ti­ë­le leden. Met jouw ken­nis van de sec­tor, je scher­pe blik op ac­tu­a­li­tei­ten en in nauw con­tact met onze ver­schil­len­de vak­groe­pen en col­le­ga’s, werk je aan con­tent en ac­ti­vi­tei­ten die re­le­vant en ver­bin­dend zijn voor onze ach­ter­ban. Je duikt hier­voor in de be­roeps­prak­tijk van een heel di­vers palet aan wer­ken­den in de sec­tor, free­lan­cers en werk­ne­mers, die in ver­schil­len­de sub-​sectoren werk­zaam zijn.

Een deel van je func­tie speelt zich af op so­ci­al media, waar jij ver­ant­woor­de­lijk bent voor het be­leid en be­heer van de ver­schil­len­de ka­na­len.

Ook ver­zorg je de com­mu­ni­ca­tie aan onze leden rond­om ont­wik­ke­lin­gen op vak­groeps­ni­veau. Je ad­vi­seert en on­der­steunt vak­groeps­be­stu­ren bij or­ga­ni­sa­tie en com­mu­ni­ca­tie rond­om ac­ti­vi­tei­ten.

Jouw profiel:

 • Je bent een (medior) communicatiemedewerker en hebt ongeveer 2 tot 5 jaar ervaring;
 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van communicatie- en campagnestrategieën voor social media;
 • Je weet hoe de culturele en creatieve sector in elkaar steekt;
 • Je hebt affiniteit met de arbeidsmarkt en werknemersbelangen;
 • Je bent een goede en snelle schrijver. Zowel inhoudelijke artikelen als tweets komen met groot gemak uit jouw vingers;
 • Je hebt ervaring met vrijwilligersorganisaties en/of een verenigingsstructuur;
 • Je bent zelfstandig, initiatiefrijk en assertief;
 • Je hebt mensenkennis en inlevingsvermogen;
 • Je kunt flexibel werken als er verschillende beroepen op je worden gedaan;
 • Je kunt zelf een goede structuur in je werk aanbrengen en je maakt dingen af;
 • Je weet leden en kunst te betrekken in de communicatieactiviteiten;
 • Je voegt diversiteit toe aan het team;
 • Ervaring met visuele content maken in Adobe Creative Cloud (Photoshop, InDesign of Première Rush) is pre.

Wat bieden we je?

 • Een uitdagende baan in een jonge en dynamische organisatie;
 • Veel ruimte om je eigen plannen te ontwikkelen en uit te voeren;
 • In deze functie zit je bovenop de actualiteit van kunst en cultuurbeleid;
 • Veel kansen op groei en ontwikkeling van onze diverse communicatiekanalen;
 • We hebben een mooi kantoor in centrum Amsterdam en prima thuiswerkvoorwaarden;
 • Je krijgt een jaarcontract, met uitzicht op een vaste baan;
 • Salaris tussen € 3.405 en € 4.125 (op fulltime basis) afhankelijk van je werkervaring.

Reageren kan tot maandag 24 januari. Mail je motivatie en CV naar Ronald Gijsbertsen (ronaldgijsbertsen@kunstenbond.nl).

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.