Roze Filmdagen: Bestuursleden

Roze Filmdagen in Amsterdam zoekt Bestuursleden voor circa 5 uur per maand | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 13-02-2022Roze Filmdagen is het grootste en langst lopende LGBTQ+ filmfestival van Nederland. Elk voorjaar vertonen we 11 dagen lang de beste queer speelfilms, korte films en documentaires afkomstig van alle continenten. Ons doel is het bieden van representatie, (h)erkenning en een veilige ontmoetingsplek voor alle mensen die zich verbonden voelen met de LGBTQ+ community.

Vanwege het aflopen van de bestuurstermijn van meerdere bestuursleden zoekt RozeFilmdagen een bestuursvoorzitter, een secretaris en een algemeen bestuurslid.

Bestuursleden (x/v/m)

circa 5 uur per maand

Roze Filmdagen kent een staf van professionals die het festival organiseren, een grote groep vrijwilligers die tijdens het festival helpen om alles soepel te laten verlopen, en een bestuur. Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat het doel van de stichting bereikt wordt. Om alle aspecten van de stichting goed te monitoren, bestaat het bestuur uit verschillende personen met elk hun eigen taak; de voorzitter, penningpersoon, secretaris, bestuurslid fondsenwerving en een algemeen bestuurslid. Het bestuur vergadert een maal per maand samen met de festival director en de business manager.

In ons streven er écht voor al onze community members te zijn, kijken we nadrukkelijk naar hoe het bestuur is samengesteld. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden die de pluriformiteit van de samenleving en onze gemeenschap recht doen en ons willen helpen scherp te blijven in onze missie.

In maart 2022 vieren we in goede financiële gezondheid onze 25e editie. Idealiter zijn aspirant-bestuursleden tijdens deze editie beschikbaar om mee te lopen en kennis te maken met het festival. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar, die maximaal één keer verlengd kan worden, en werken onbezoldigd. Het stichtingsbestuur werkt volgens de Code Cultural Governance.

In alle bestuursleden zoeken wij de volgende eigenschappen:

 • Je hebt affiniteit met film en de festivalsector en wil je inzetten om Roze Filmdagen in de toekomst uit te doen groeien tot een internationaal toonaangevend LGBTQ+ filmfestival;
 • Je bent deel van of hebt aantoonbare affiniteit met de LGBTQ+ community;
 • Je weet een goede balans te hanteren tussen betrokkenheid en distantie; je kan toezicht houden op het in hoofdlijnen uitvoeren van missie en beleid van de stichting en kan over deze punten strategisch en praktisch meedenken;
 • Je weet de balans te vinden tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • Je bent in staat beleidsmatige stukken te beoordelen.

Voorts zoeken we in de persoon van bestuursvoorzitter deze aanvullende kenmerken:

 • Je voelt je er comfortabel bij samen met de directie het gezicht te zijn van Roze Filmdagen. Je kan het festival vertegenwoordigen in de media, bij overheden, subsidiegevers en andere externe partijen;
 • Je erkent de behoeften en belangen van de verschillende leden van de LGBTQ+ community en gaat daar zorgvuldig mee om;
 • Je zorgt voor een vruchtbare samenwerking binnen het bestuur en tussen bestuur en bureau;
 • Je hebt een actieve maatschappelijke betrokkenheid en aantoonbare maatschappelijke contacten;
 • Je hebt aantoonbare bestuurlijke ervaring;
 • Je bent in staat de stichting te ondersteunen in het proces van professionalisering dat ze momenteel doormaakt.

Spreekt de functie je aan?
Reageer dan uiterlijk 13 februari 2022 door je cv en motivatie te sturen naar sollicitatie@rozefilmdagen.nl onder vermelding van de positie waarop je solliciteert.

Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met Annemarie van Iren (penningmeester, zij/haar) op 06-532 441 64 of met Martijn Krediet (bestuurslid fondsenwerving, hij/hem) op 06-187 876 01.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.