Noordje: Algemeen Bestuurslid

Noordje in Amsterdam zoekt een Algemeen Bestuurslid voor 6 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 21-01-2022Noordjes Kinderkunst is in 2007 opgericht en werd in 2016 gewoon Noordje. De non-profit organisatie richt zich op kunsteducatie en taalontwikkeling. Hierbij ligt de focus met name op kinderen en jongeren van 6-16 jaar met een taalachterstand en die van huis uit niet vanzelfsprekend in aanraking komen met kunst, cultuur en hun eigen creativiteit.

Met 14 jaar ervaring in Amsterdam Noord is Noordje goed op de hoogte van ontwikkelingen op gebied van cultuur, onderwijs en politiek. Ze manifesteert zich in deze soms hectische dynamiek, en speelt vanuit haar ervaring en bevindingen in op de mogelijkheden om haar missie uit te voeren: bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren middels diverse activiteiten op het gebied van kunst- en cultuureducatie en creatief schrijven met het doel hen in staat te stellen een volwaardige deelname aan de maatschappij te realiseren.

Noordje maakt met haar beleid ‘Ruimte en Basis voor de Jeugd’ deel uit van het Kunstenplan 2021-2024 en wordt hiermee in de kern ondersteund door Amsterdams Fonds voor de Kunst. Met subsidies vanuit de gemeente en private fondsen worden Noordjes activiteiten op projectbasis ondersteund. Daarnaast zijn er de Vrienden van Noordje. Dit zijn ca 100 bedrijven uit Amsterdam Noord die Noordje financieel of in natura ondersteunen.

Met de ambitie van Noordje om de organisatie verder te versterken zijn we op zoek naar

Algemeen Bestuurslid

6 vergaderingen per jaar

We zoeken deskundigheid op het gebied van bedrijfsvoering en juridische zaken en/ of sponsor- en fondsenwerving.

Kennis van de kunst en cultuursector en maatschappelijke betrokkenheid is een pre.
Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling ten opzichte van de organisatie vinden wij hierin van belang.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De stichting werkt met een bestuurs-directiemodel, opgesteld volgens de Governance Code Cultuur en de waarden uit de Fair Practice Code. De uitwerking hiervan is vastgelegd in een bestuursreglement en een directiereglement. Het bestuur is formeel eindverantwoordelijk, stelt kaders, toetst en houdt toezicht. Daarbij heeft het bestuur een adviserende rol en fungeert het als sparringpartner voor de directeur. De bestuursleden verrichten hun bestuursfunctie onbezoldigd. Er wordt zes keer per jaar vergaderd in de avond.

Wij ontvangen uw brief met korte motivatie en CV in een pdf graag uiterlijk 21 januari 2022 ter attentie van Saskia Noordhuis, saskia@noordje.nl voor vragen bereikbaar op 0624848332. De selectieprocedure is in handen van het bestuur en de directie van Stichting Noordjes Kinderkunst.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.