Kunstencentrum Atrium: Hoofd Kunsteducatie

Kunstencentrum Atrium in Sneek zoekt een Hoofd Kunsteducatie voor 0,8 tot 1,0 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime, Parttime | Sluitingsdatum: 01-02-2022Atrium maakt met cultuurbureau Akte2, Theater Sneek en het Bolwerk deel uit van Cultuur Kwartier Sneek (CKS). CKS is een prachtige organisatie met bevlogen medewerkers waar alle vormen van cultuur samen komen. Onze docenten verzorgen op meer dan twintig locaties in Súdwest-Fryslân lessen en cursussen op het gebied van muziek, dans, theater, musical en beeldende kunst. De hoofdvestiging van Atrium bevindt zich in Sneek. Andere lesplekken zijn onder meer Bolsward, Workum en Koudum. Vanuit de kunsteducatie organiseert CKS ook concerten, festivals en presentaties.

Binnen CKS vinden we verbinding met de andere bedrijfsonderdelen en samenwerking met externe partijen erg belangrijk. Kunst en cultuur voor iedereen is onze missie. Bij het volbrengen verliezen we onze drie kernwaarden niet uit het oog: verbindend, bevlogen en gastvrij.

Wij zijn per 1 mei 2022 op zoek naar een enthousiast

Hoofd Kunsteducatie

0,8 tot 1,0 fte (op basis van een 36-urige werkweek)

Plaats in de organisatie
Als hoofd Kunsteducatie geef je leiding aan de afdeling kunsteducatie binnen CKS. Je wordt ondersteund door enkele coördinatoren. Daarnaast maak je deel uit van het ‘team programma’. Naast kunstencentrum Atrium zijn ook inhoudelijk verantwoordelijken van cultuurbureau Akte2, Theater Sneek en het Bolwerk hierin vertegenwoordigd. Verder werk je samen met collega’s op het gebied van bedrijfsvoering, zoals financiën en HRM. Je valt direct onder de directeur-bestuurder van CKS.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Is eindverantwoordelijk voor het totale aanbod van de afdeling kunsteducatie.
 • Stimuleert de docenten en medewerkers tot het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten binnen een bloeiende en innoverende afdeling.
 • Stimuleert actief innovatie van het cursusaanbod, passend bij de vraag uit de samenleving.
 • Initieert evenementen, concerten en festivals.
 • Stuurt goede samenwerking aan tussen de verschillende coördinatoren binnen Atrium en andere bedrijfsonderdelen van CKS om te komen tot maximale synergie.
 • Is verantwoordelijk voor de voering van voortgangsgesprekken en coaching van de medewerkers in hun ontwikkeling.
 • Versterkt de samenhang in het totale aanbod, zowel in Sneek als met de andere leslocaties.
 • Zorgt voor maximale zichtbaarheid van de kunsteducatie van CKS.
 • Vertaalt kansen en mogelijkheden naar concreet aanbod.
 • Draagt bij aan het opstellen en uitvoeren van CKS-beleid en stelt een eigen afdelingsplan op.
 • Vertegenwoordigt de kunsteducatie van CKS in verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden.
 • Zit het kunsteducatie-afdelingsoverleg voor.
 • Volgt en signaleert relevante maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van kunstzinnige vorming en vertaalt deze naar kunstencentrum Atrium.
 • Voert overleg over de mogelijkheden van fondsenwerving en ontwikkelt commerciële activiteiten.
 • Is budgetverantwoordelijk voor de afdeling kunsteducatie van CKS.

We zoeken iemand die

 • HBO(+) opgeleid is, een brede culturele interesse heeft, met een groot hart voor educatie, vernieuwing kan aanjagen, artistiek kan verbinden.
 • een duidelijke visie heeft op de ontwikkeling van kunsteducatie, zowel binnenschools als in de vrije tijd.
 • affiniteit heeft met verschillende doelgroepen.
 • een loyale en betrouwbare groepsspeler is, die in samenwerking vorm geeft aan de totaalprogrammering van CKS.
 • een ondernemende en tegelijk sociaal betrokken houding heeft.
 • samenwerking en kansen opzoekt.
 • een mensenmens is, met oog voor goede communicatie, groepsdynamiek en die goed kan luisteren.

Het betreft een aanstelling bij aanvang voor bepaalde tijd voor de periode van 1 mei 2022 tot 1 september 2023, met uitzicht op voortzetting van de overeenkomst. Inschaling geschiedt op basis van opleiding en ervaring binnen de CAO-KE salarisschaal 12.

Procedure
Nadere informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij dhr. Wiebren Buma, directeur-bestuurder CKS: 06-28811699 of wiebren.buma@cks.nl.

Sollicitaties o.v.v. Hoofd Kunsteducatie kunnen voor 1 februari 2022 worden gericht aan dhr. Saco van der Laan, manager HRM: saco.vdlaan@cks.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden in twee rondes plaats op dinsdag 8 en 15 februari 2022.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.