Kunstbende: Voorzitter Raad van Toezicht

Kunstbende in Amsterdam zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht voor 4 à 5 bijeenkomsten per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 20-01-2022Kunstbende wil alle jongeren in Nederland stimuleren om eruit te halen wie erin zit. We geloven dat je jonge makers op vroege leeftijd moet stimuleren om hun talent te ontdekken, te ontwikkelen en te bekwamen. Sinds onze oprichting in 1991 organiseren we een sterk en uitdagend traject voor jonge makers van 13 t/m 18 jaar. In negen categorieën (Content Creator, Dans. DJ, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater) kunnen ze zich ontwikkelen. We doen er alles aan om ze zo goed mogelijk te faciliteren, denk aan tutorials, (online) workshops, coaching en netwerkkansen. Daarnaast kunnen ze meedoen aan onze wedstrijd om podiumervaring op te doen. Alle activiteiten vinden plaats in een veilige omgeving met veel persoonlijke aandacht.

Organisatie en financiering
Kunstbende is actief in alle haarvaten van Nederland. We zijn te vinden waar jongeren zijn en bieden een uitdagend, divers en breed programma in heel Nederland. Kunstbende bestaat uit een landelijk bureau en twaalf regionale afdelingen. De regio’s opereren vanuit bestaande culturele instellingen in het land. Het landelijke team wordt geleid door een directeur-bestuurder en een team van vijf medewerkers met aanvullend drie stagiairs.

Kunstbende wordt structureel ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie in de regeling Talent en Festivals en Rabobank Nederland. Verder werkt Kunstbende samen met verschillende (prijzen)sponsors en partners. De regionale afdelingen van Kunstbende worden ondersteund door lokale en provinciale overheden, fondsen en sponsoren.

Ambities
Kunstbende heeft een meerjarenplan met uitdagende ambities geformuleerd. Hierin staan groei, vernieuwing en versterking van het traject centraal. Kunstbende gelooft in de kracht van jongeren. Jongeren van nu zijn ondernemend, 24/7 online en heel erg betrokken bij maatschappelijke onderwerpen als duurzaamheid, diversiteit en inclusie. Met het nieuwe platform KLUB Kunstbende ziet Kunstbende het als uitdaging om samen met de huidige en toekomstige partners de komende jaren nog meer jongeren te verbinden en Kunstbende te laten uitgroeien tot het grootste creatieve netwerk voor jonge makers in Nederland.

Raad van Toezicht
Per 1 januari 2022 werkt Kunstbende volgens het Raad van Toezicht-model. Alle verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten en reglementen. Kunstbende hanteert en volgt de Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie. De Raad houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Kunstbende. Verder adviseert de Raad de directeur-bestuurder en fungeert hij als klankbord. De Raad heeft ook de werkgeversrol richting de directeur-bestuurder. Het toezicht richt zich op de prestatie en de bedrijfsmatige, organisatorische en financiële continuïteit van Kunstbende.

De tweede termijn van de huidige voorzitter loopt eind maart 2022 af. De Raad is daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter die het stokje wil overnemen.

Voorzitter Raad van Toezicht

4 à 5 bijeenkomsten per jaar

Algemeen profiel Raad van Toezicht
De leden van de Raad hebben affiniteit met jongerencultuur en voelen zich betrokken bij de missie van Kunstbende. De Raad brengt specifieke ervaring en deskundigheid in en heeft inzicht in de beleidsvoering van een culturele instelling. Er is een goede vertrouwensrelatie en verstandhouding tussen de raadsleden, als team opereren zij kritisch en onafhankelijk.

De Raad beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Heeft algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Kent het juiste evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Heeft een adviserende en toezichthoudende rol.
 • Heeft ervaring met toezichthouden op hoofdlijnen en is dus niet gericht op de operationele kant van de organisatie.
 • Heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Heeft inzicht in de eisen, kwaliteiten en de continuïteit van een stichting.
 • Beschikt over een relevant netwerk.
 • Heeft het vermogen om het beleid en het functioneren van de directeur- bestuurder te toetsen.

Profiel voorzitter
Voor de voorzitter van de Raad gelden de volgende aanvullingen:

 • Heeft ervaring met het toezien op en/of aansturen van een organisatie bij een maatschappelijke en/of culturele organisatie of instelling.
 • Heeft ervaring in het voorzitten van vergaderingen en het leiden van discussies.
 • Is in staat mensen te motiveren en de teamgeest binnen de Raad (en de organisatie) te bevorderen.
 • Heeft een relevant netwerk voor de organisatie. Denk aan gemeentelijk en landelijk cultuurbeleid/politiek en/of zakelijk bedrijfsleven.
 • Voert – samen met een ander raadslid – jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder.
 • Vertegenwoordigt de Raad zowel intern als extern.
 • Heeft oog op het eigen functioneren van de Raad en plant zelf de evaluatie daarvoor in.

Vergaderfrequentie en verwachtingen
De Raad vergadert in ieder geval vier keer per jaar. De vergadering wordt door de directeur-bestuurder voorbereid en in twee uur geleid door de voorzitter. De leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen herbenoemd worden voor dezelfde periode. De functie is onbezoldigd.

Reageren?
Bij interesse ontvangen wij graag uw reactie met CV en een korte motivatie. U kunt tot uiterlijk 20 januari 2022 mailen naar Marjolein Rietveld (directeur-bestuurder) via marjolein@kunstbende.nl. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marjolein via mail of telefoon: 020-5219922.

De kennismakingsgesprekken vinden plaats op 7 of 8 februari met een deel van de Raad en de directeur-bestuurder.

Wij zien uw reactie met veel plezier tegemoet.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.