Bibliotheek Lek en IJssel: Financieel lid van de Raad van Toezicht

Bibliotheek Lek en IJssel in IJsselstein zoekt een Financieel lid van de Raad van Toezicht voor 6 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 21-01-2022De Bibliotheek Lek & IJssel (BLIJ) is een ambitieuze bibliotheekorganisatie met vestigingen in Houten, IJsselstein en Vijfheerenlanden die midden in de maatschappij staat. Een maatschappij die een transitie ondergaat en waarin vele veranderingen plaatsvinden. In die veranderende maatschappij zijn (begrijpend) leren lezen en schrijven en digitale vaardigheden belangrijker dan ooit. Want zonder die basisvaardigheden kun je niet deelnemen aan de wereld van nu.

We nemen onze maatschappelijke rol op en ontwikkelen ons tegelijkertijd tot een ontmoetingsplek. We werken nauw samen met gemeenten, welzijnsinstellingen, zorginstellingen en onderwijs. BLIJ zorgt voor persoonlijke ontwikkeling, informatie en ontspanning zodat inwoners bewust, kritisch en actief kunnen deelnemen aan de (digitale) maatschappij.

We bieden programma’s om taalvaardigheid en digitale vaardigheid te ontwikkelen. In het bijzonder richten wij ons op kinderen en jongeren tot 12 jaar en op doelgroepen ouder dan 12 jaar met een specifieke hulpvraag op het gebied van basisvaardigheden zoals lezen en schrijven, informatievaardigheden en digitale vaardigheden. Denk daarbij aan laagtaalvaardigen (zowel van Nederlandse als niet-Nederlandse herkomst), digibeten en mensen met een beperking (denk hierbij aan mensen met dyslexie, of ouderen met dementie). En we bieden een uitgebreide collectie om uit te lenen.

Wegens einde termijn van een Lid van de Raad van Toezicht zoeken wij een Lid van de Raad van Toezicht met financieel profiel, voorzitter auditcommissie.

Financieel lid van de Raad van Toezicht

6 vergaderingen per jaar

De Bibliotheek Lek & IJssel kent een bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht
Voor de Raad van Toezicht als geheel geldt dat bestuurlijke kennis en/of ervaring als adviseur of leidinggevende in complexe organisaties op strategisch niveau het uitgangspunt is. Leden zijn cultureel-maatschappelijk betrokken en beschikken over een relevant netwerk.

De wereld rondom de bibliotheek verandert snel. In de komende jaren liggen er veel mogelijkheden en kansen in de verbreding van onze dienstverlening, samenwerkingen met partners binnen en buiten het maatschappelijke en culturele domein, in uitbreiding van ons werkgebied. Van de leden van de Raad van Toezicht verwachten wij behalve de wettelijk omschreven toezichtrol ook dat zij vanuit hun specialisme sparringpartner zijn van de directeur-bestuurder en dat zij waar mogelijk proactief de belangen van BLIJ in de regio behartigen en de positieve beeldvorming vergroten.

Door uw inspanningen draagt u bij aan een professioneel werkende Raad van Toezicht die samen met de directeur-bestuurder werkt aan een succesvolle toekomstvisie van de bibliotheek. Schaalvergroting, verbreding, allianties en efficiencyslagen zijn noodzakelijk om dit doel te bereiken.

De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder onderschrijven de Code Good Governance Cultuursector en hebben deze belegd in statuten en reglementen. De Raad van Toezicht heeft een Toezichtskader ontwikkeld.

De Raad van Toezicht komt 5-6 keer per jaar bijeen. De auditcommissie 3-4 maal per jaar.

Nieuw lid: financieel profiel
Ons nieuwe lid van de Raad van Toezicht is een financieel deskundige door academische opleiding en ervaring; bijvoorbeeld actief als controller of accountant.

U hebt kennis van en inzicht in financiële vraagstukken, risico’s en continuïteit van een (maatschappelijke) organisatie. U bent bekend met risicomanagement en -beheersing en hebt inzicht in financiering door subsidies van gemeentelijke overheden.

Maatschappelijke ontwikkelingen in de regio zijn u bekend, u voelt zich verbonden met de maatschappelijke opdracht van BLIJ en u bent woonachtig of werkzaam in de regio. U bent positief-kritisch met een onafhankelijke geest.

U bent de beoogd voorzitter van de auditcommissie.

Het aanbod
Een interessante toezichthoudende rol bij een moderne bibliotheekorganisatie die aan de weg timmert. De mogelijkheid om bij te dragen aan belangrijke maatschappelijke opgaven. De kans om de organisatie verder te ontwikkelen met innovatieve en creatieve concepten en om samen te werken met betrokken en enthousiaste mensen.

Wij bieden een vrijwilligersvergoeding als compensatie voor de verrichte werkzaamheden.

Reageren?
U kunt nadere informatie inwinnen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, dhr. J. van Loon op 06 – 51 18 52 20 of hem per email bereiken op info@vlmc.nl.

Email uw motivatiebrief en CV vóór 21 januari 2022 naar sjieuwkepitstra@bibliotheeklekijssel.nl. Zie ook www.bibliotheeklekijssel.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.